Dodavatel elektrické energie ENWOX ENERGY s. r. o. končí na území hl. m. Prahy

Důležitá informace pro klienty SBD Praha!

Vážení klienti, dodavateli elektrické energie ENWOX ENERGY s.r.o. byla ukončena rámcová smlouva s distributorem PRE distribuce a.s., jako provozovatelem distribuční soustavy na území hlavního města, a to ke dni 25.07.2017 do 24,00 hod.

Z tohoto důvodů Vám byly společností ENWOX ENERGY s.r.o. zaslány informační emaily a byli jste rovněž osobně informováni. Po dohodě s distributorem, platnými zákony a vyhláškami bude dodávka elektrické energie zajištěna v režimu dodavatel poslední instance, tedy nebude přerušena dodávka elektrické energie.

SBD Praha vám připraví návrhy a cenové porovnání dodávek elektrické energie od renomovaných dodavatelů, tedy PRE a ČEZ k vašemu rozhodnutí.

Za případné komplikace se omlouváme.

 

Za TÚ SBD Praha

Aleš Šigut

technický ředitel

předchozí zpět další

upozornění

Pozvánka na seminář k GDPR

Vážení klienti, v souvislosti s blížící se účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, která nastane dne 25.5.2018, pro Vás Stavební bytové družstvo Praha připravilo seminář věnovaný tomuto tématu.