Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva do podnikového rejstříku. Je skvělé, že jsme mohli využít postupného rozvolňování opatření v souvislosti s Covid-19 a konzervativně dodržet zaběhnuté zvyklosti. Velký dík patří delegátům, kteří svou účastí pomohli k důstojné, více než 80% účasti pozvaných delegátů.

Důležité to bylo i z toho pohledu, že vedle standardní agendy proběhly volby členů představenstva a kontrolní komise na další pětileté období. Zatímco šestici obhajujících členů představenstva doplnil jako nový člen Ing. Jiří Mezenský, dlouholetý člen družstva a předseda výboru společenství vlastníků, kontrolní komise změny nedoznala. Shromáždění schválilo standardní materiály – zprávu představenstva, kontrolní komise, výsledky hospodaření a rozdělení zisku za rok 2019, aktualizovaný finanční plán na letošní rok i finanční plán na příští rok.

Mezi speciální materiály patřila v první řadě novela stanov, jednacího a volebního řádu a zásad hospodaření. Část změn byla vyvolána novelou občanského zákoníku, resp. zákona o obchodních korporací, část změn má za cíl limitovat převody družstevních bytů do vlastnictví jejich členů. Druhý cíl však za jasné podmínky, že budou všichni dotčení členové družstva vyzváni v dostatečném předstihu, aby zvážili převedení své jednotky do vlastnictví a současně, aby bylo umožněno všem, kteří dosud nesplatili svou anuitu, nejprve řádně doplatit všechny zbývající splátky s teprve následným vyzváním ke zvážení převodu družstevního bytu do jejich vlastnictví.

Ke stěžejním rozhodnutím patří i jednomyslné schválení konceptu Inteligentní správy bytových domů, komplexního systému zpracování všech rozhodujících dat pro správu a provoz bytových korporací (SVJ a BD), pro sledování a řízení spotřeb energií a médií. Schválena byla také průběžná správa o družstevní bytové výstavbě s dokončenými třemi projekty v letošním roce a také možnost prodeje nebytového prostoru v Hloubětíně společenství vlastníků či třetí osobě. SBD Praha je dnes největším bytovým družstvem na území hlavního města se správou více než 30 tisíc prostor. Přejme si společně jeho další úspěšný rozvoj v zájmu společného prospěchu jeho členů i klientů.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
9. června 2020

předchozí zpět další

upozornění

V pátek 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2020 je provoz recepce zkrácen do 17.00 h.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva...


SBD Praha Open 2020

Po shromáždění delegátů další zachovanou tradicí byl tenisový turnaj SBD Praha Open 2020, jehož 12. ročník se symbolicky odehrál 12. června 2020 na antukových...


Starší příspěvky