Bytová výstavba

Nabídka družstevního bydlení zahájena - Malý háj, Štěrboholy.

Nově nabízíme vlastní projekt družstevní bytové výstavby, realizovaný ve spolupráci se společností Finep a Coop Development. Aktuální informace o tomto projektu najdete na www.bydlenisprirodou.cz

Chcete získávat podrobnější informace o naší družstevní bytové výstavbě a dalších aktuálně dostupných či plánovaných projektech? Můžete se zdarma přihlásit do seznamu zájemců nebo se na nás obrátit s dotazem na email: bydlenisprirodou@sbdpraha.cz.

upozornění

Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva - vlastník a člen družstva - nebydlící jsou ak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna 2018