Informační deska

Shromáždění delegátů 12. 6. 2017

Nabízíme pronájem kancelářských prostor

Stavební bytové družstvo Praha, Střelničná 1861/8a, Praha-8 Kobylisy, nabízí ve svém objektu pronájem kancelářských prostor.

Budova je umístěná nedaleko stanice metra Kobylisy (cca 300 m směrem ke stanici Ládví).

Samostatná kancelář o velikosti 20 m2 je umístěna v IV.NP.

Společná kuchyňka a WC na patře.

Třída energetické náročnosti – B.

Bezbariérový přístup – plošina, výtahy v budově.

Služby: recepce, internet, vlastní parkoviště, možnost sídla firmy.

Úklid  kanceláře1x týdně, společné prostory 2x týdně.

Cena 240/Kčm2 plus služby, dohoda možná dle počtu pronajatých kanceláří.

Veškeré doplňující informace k prostorám a vybavení směřujte na p. Hajného, technik budovy, na tel. čísle: +420 603 197 331 nebo na emailu: hajny@sbdpraha.cz vč. prohlídky, která je možná po dohodě s p. Hajným (viz kontakty dříve).

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017

Dovolujeme si členy SBD Praha opět upozornit na jejich povinnost uhradit řádně a včas členský příspěvek na rok 2017.

V souladu se zněním čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Úhradu členského příspěvek na rok 2017 lze provést:                                                 

1)    Bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením členského čísla člena družstva jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 30. 1. 2017,

2)    nebo hotově nejpozději do 25. 1. 2017 v pokladně SBD Praha na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to každou středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin.

Výše ročního členského příspěvku pro členy družstva – vlastníky jednotek v domech ve správě SBD Praha činí 120 Kč.

Výše členského příspěvku pro členy družstva - vlastníky jednotek v domech které nejsou ve správě SBD Praha činí 240 Kč.

Výše uvedené informace se netýkají členů družstva - nájemců, tj. členů družstva užívajících družstevní byty nebo garáže na základě smlouvy / dohody o užívání družstevního bytu / garáže. Těmto členům družstva – nájemcům, a to i v případě, že jsou současně i vlastníky jednotek, je úhrada členského příspěvku předepsána v předpisu nájemného a záloh.

V případě nejasností ohledně členství nebo členského čísla (variabilní symbol) kontaktujte vedoucí odd. členské evidence paní Hanu Pavlíkovou (tel: 739 548 994, e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo referentku odd. členské evidence paní Janu Kopalovou (tel: 739 548 993, e-mail: kopalova@sbdpraha.cz).

V případě nejasností ohledně způsobu úhrady členského příspěvku kontaktujte účetní paní Ivanu Jindrovou (tel: 739 548 997, jindrova@sbdpraha.cz).

upozornění

OD 1. 1. 2017 NOVÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
POUZE STŘEDA

8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00


Právě se děje

Boj společenství s dlužníky legislativně posílen

Ve středu 12. 7. 2017 odpoledne bylo během necelé půlhodiny v Poslanecké sněmovně úspěšně dovršeno úsilí senátorky J. Seitlové posílit postavení společenství...


eDomovník - webové stránky pro společenství

Rádi byste si jako společenství vlastníků nebo bytové družstvo zřídili své webové stránky? Chcete si usnadnit práci a dopřát všem sousedům stejné aktuální...


Máme pro Vás nový projekt družstevní bytové výstavby!

Představenstvo SBD Praha na svém jednání v minulém týdnu schválilo záměr realizace prvního projektu družstevní bytové výstavby organizovaného SBD Praha...


Starší příspěvky