Klientské výhody

Spolupráce s SBD Praha přináší klientům a uživatelům jednotek ve spravovaných domech řadu výhod. Jejich aktivní čerpání představuje pro řadu zákazníků významné snížení jejich nákladů na bydlení a provoz nemovitostí. Zde přinášíme základní výčet zmíněných výhod:


-    pro bytové domy (společenství vlastníků jednotek a bytová družstva):

 • pojištění za podmínek rámcové pojistné smlouvy u pojišťovny Kooperativa
 • havarijní asistenční služba Global Assistance
 • garantované podmínky od hlavních dodavatelů energií a médií a dalších vybraných služeb pro bytové domy (servis výtahů, služby rozúčtovatelů atp.)

-    pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev:

 • pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů 
 • zvýhodněné tarify T-Mobile a s nulovými náklady volání v rámci vnitřní sítě a nižších nákladů na datové služby
 • vzdělávání a odborné semináře

-    pro uživatele (vlastníky a členy družstva – nájemce) jednotek v domech ve správě SBD Praha:

 • slevy na pojištění domácnosti, bytu, rodinného či rekreačního objektu, nebo automobilu u Kooperativy, jsou-li společné části jeho bytového domu pojištěny u uvedené pojišťovny
 • využívání benefitní karty SPHERE, aktuální nabídku naleznete zde.
 • bezplatné konzultace bytové problematiky
 • vzdělávání a odborné semináře
 • různé nejen společenské akce

 

upozornění

Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva - vlastník a člen družstva - nebydlící jsou ak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna 2018