Časté dotazy a odpovědi

Dotaz: Do letošního roku byla registrace SVJ v rejstříku podmíněna notářským zápisem. V novém zákoníku jsem tuto podmínku nenašel. Dá se očekávat že bude SVJ zaregistrováno i bez zápisu notáře na základě předložených stanov?Odpověď: Dá se naopak očekávat, že rejstříkový soud si pro zápis společenství notářský zápis vyžádá. Občanský zákoník totiž pro stanovy při založení společenství jednoznačně vyžaduje formu veřejné listiny, kterou se rozumí právě notářský zápis (§ 1200 odst. 3 ve spojení s § 3026 odst. 2). 

Dotaz: V návrhu našich nových stanov SVJ jsou v čl. VIII. „určení prvních členů statutárního orgánu“ uvedeni ti členové, kteří se stali úplně prvními členy výboru v roce 2009. Od té doby ale došlo k zásadním změnám a nyní jsou členy výboru již jen tři lidé. Kdo tam tedy má být uveden?
Odpověď: Zařazení čl. VIII. do návrhu stanov Vašeho společenství (tj. určení prvních členů statutárního orgánu) vychází z § 1200 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku. Tímto ustanovením začíná část zákona nazvaná „založení společenství vlastníků“, z čehož se dá usuzovat, že se má jednat o identifikaci prvních členů statutárního orgánu po vzniku společenství, ve Vašem případě tedy členů zvolených v roce 2009. Smysluplnost takového ustanovení v nových stanovách Vašeho společenství je sporná,  nicméně bylo doplněno na základě doporučení notáře, podle kterého by při vynechání ustanovení mohla nastat následná potíž s rejstříkovým soudem. 

Dotaz: Chtěla bych se zeptat ohledně stanov SVJ - mění se podle nového občanského zákona na nich? Pokud změny nastaly, neměl by se vytvořit dodatek ke stanovám?
Odpověď: Změna stanov bude skutečně nezbytná. Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., určuje lhůtu k povinné změně stanov do 4. 1. 2017 (resp. do 2. 1. 2016, pokud v názvu společenství chybí slovo „vlastníků“). Družstevní marketingové sdružení ČR, jehož je SBD Praha členem, připravilo vzor stanov společenství vlastníků jednotek podle nového občanského zákoníku, včetně alternativ řešení některých situací. Tento vzor byl již společenstvím ve správě SBD Praha zdarma poskytnut, aby mohl být přizpůsoben požadavkům každého domu. 

Dotaz: Probíhají převody jednotek (bytů) v SBD Praha i nadále standardně bez ohledu na založení společenství?
Odpověď: Převody bytů u SBD Praha nejsou vázány na založení společenství. Toto se řídí Ustanovení § 1198 (nového) občanského zákoníku vskutku podmínku založení společenství blokující převody jednotek obecně stanovuje, a to takto: 

„§ 1198 
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. 

(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.“ 

Na převody jednotek v SBD Praha se však vztahuje zvláštní ustanovení, a to zejména § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, viz:
㤠24
(1) Pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů ve znění účinném do 30. června 2000 a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se nesnížil ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku na méně než jednu polovinu, je bytové družstvo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku; na správu se přiměřeně použijí ustanovení § 1191 až 1193 občanského zákoníku. Ustanovení § 1198 občanského zákoníku se zde nepoužije.“

Převod jednotky je tak možné realizovat ve lhůtách podle stanov SBD Praha, resp. podle jejich části určené pro převody bytů, stejně jako před účinností (nového) občanského zákoníku. Bližší informace o postupu při převodu bytu do vlastnictví člena družstva může na požádání podat Mgr. Blanka Křištová, +420 739 548 995, kristova@sbdpraha.cz

 

upozornění

JSME VÁŠ PARTNER PRO KVALITNÍ SPRÁVU BYTOVÉHO DOMU

Vážení klienti, nepropásněte...


Právě se děje

Lákavé nabídky na podzimních veletrzích

SBD Praha se aktivně účastnila podzimních Veletrhů FOR ARCH a FOR INTERIOR svou expozicí. V rámci prezentace firmy představilo Stavební bytové družstvo...


Těšíme se na Veletrh FOR INTERIOR, vstupenky ZDARMA

Pojďte s námi na Veletrh FOR INTERIOR, máme pro vás vstupenky zdarma.


Bydlet v družstevním je stále populárnější

Družstevní bydlení zažívá období své renesance a zdaleka už není jen alternativou koupě bytu pro ty, kteří nedosáhnou na hypoteční úvěr. Výběr kvalitních...


Starší příspěvky