Privatizace

Nabídka zajištění služeb spojených s transformací bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (zejména převodů jednotek do vlastnictví členů družstva) a následné založení společenství s přípravou stanov včetně vypořádání připomínek k nim.

upozornění

Pozvánka na seminář k GDPR

Vážení klienti, v souvislosti s blížící se účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, která nastane dne 25.5.2018, pro Vás Stavební bytové družstvo Praha připravilo seminář věnovaný tomuto tématu.