Privatizace

Nabídka zajištění služeb spojených s transformací bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (zejména převodů jednotek do vlastnictví členů družstva) a následné založení společenství s přípravou stanov včetně vypořádání připomínek k nim.

upozornění

Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva - vlastník a člen družstva - nebydlící jsou ak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna 2018