Výjezdový údržbář

Rychlé, bezpečné a efektivní zajištění operativních zásahů (opravy a údržby) na společných částech bytového domu.

upozornění

Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva - vlastník a člen družstva - nebydlící jsou ak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna 2018