upozornění

  • Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva – vlastník a člen družstva – nebydlící jsou tak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna t.r.

Mohou tak učinit:

1.       nejlépe bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením členského čísla člena družstva jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději do konce ledna, nebo

2.       hotově nejpozději do 31. 1. 2018 v pokladně SBD Praha na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to každou středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin.

Výše ročního členského příspěvku za člena družstva - vlastníka činí 120 Kč.

Výše ročního členského příspěvku za člena družstva – nebydlícího činí 240 Kč.

Výše uvedené informace se netýkají členů družstva - nájemců, tj. členů družstva užívajících družstevní byty nebo garáže na základě smlouvy / dohody o užívání družstevního bytu / garáže. Těmto členům družstva – nájemcům, a to i v případě, že jsou současně i vlastníky jednotek, je úhrada členského příspěvku předepsána v předpisu nájemného a záloh.

V případě nejasností ohledně členství nebo členského čísla (variabilní symbol) kontaktujte vedoucí oddělení členské evidence paní Hanu Pavlíkovou (tel: 739 548 994, e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo referentku oddělení členské evidence paní Janu Kopalovou (tel: 739 548 993, e-mail: kopalova@sbdpraha.cz).

V případě nejasností ohledně způsobu úhrady členského příspěvku kontaktujte účetní paní Ivanu Jindrovou (tel: 739 548 997, jindrova@sbdpraha.cz).

 

Vážení klienti, vážení členové statutárních orgánů SVJ a BD,
 
srdečně vás zveme na již tradiční ples SBD Praha, který se uskuteční 26.ledna 2018 v Hotelu Artemis. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně družstva v návštěvních hodinách.
 
 
  • Všechno nejlepší do nového roku

Celý tým zaměstnanců SBD Praha přeje všem členům a klientům, uživatelům bytů a bytových jednotek v domech ve správě družstva a obchodním partnerům SBD Praha i jím spravovaných domů krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a úspěšný nový rok 2018!

 

  • NOVĚ od 1. 1. 2017 - Změna návštěvních hodin SBD Praha!

Vážení klienti, vážení členové statutárních orgánů SVJ a BD,

dovolujeme si Vám oznámit informaci o trvalém zrušení pondělních návštěvních hodin v budově SBD Praha, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 a to k 1.1.2017.  Středeční návštěvní hodiny zůstávají stejné a to 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00. Po předchozí vzájemné dohodě je možné sjednat si individuální schůzku se zaměstnanci správce i mimo návštěvní hodiny

upozornění

Členské příspěvky na rok 2018

Člen družstva - vlastník a člen družstva - nebydlící jsou ak jako každý jiný kalendářní rok povinni uhradit členský příspěvek na rok 2018 do 31. ledna 2018