upozornění

 • NOVĚ od 1. 1. 2017 - Změna návštěvních hodin SBD Praha!

Vážení klienti, vážení členové statutárních orgánů SVJ a BD,

dovolujeme si Vám oznámit informaci o trvalém zrušení pondělních návštěvních hodin v budově SBD Praha, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 a to k 1.1.2017.  Středeční návštěvní hodiny zůstávají stejné a to 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00. Po předchozí vzájemné dohodě je možné sjednat si individuální schůzku se zaměstnanci správce i mimo návštěvní hodiny.

 

 • ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017 členem družstva - vlastníkem

  V souladu se zněním čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. 1. příslušného kalendářního roku.

  Úhradu členského příspěvek na rok 2017 lze provést:                                                 

  1)    Bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením členského čísla člena družstva jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 30. 1. 2017,

  2)    nebo hotově nejpozději do 25. 1. 2017 v pokladně SBD Praha na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to každou středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin.

  Výše ročního členského příspěvku pro členy družstva – vlastníky jednotek v domech ve správě SBD Praha činí 120 Kč.

  Výše členského příspěvku pro členy družstva - vlastníky jednotek v domech které nejsou ve správě SBD Praha činí 240 Kč.

   

  Výše uvedené informace se netýkají členů družstva - nájemců, tj. členů družstva užívajících družstevní byty nebo garáže na základě smlouvy / dohody o užívání družstevního bytu / garáže. Těmto členům družstva – nájemcům, a to i v případě, že jsou současně i vlastníky jednotek, je úhrada členského příspěvku předepsána v předpisu nájemného a záloh.

  V případě nejasností ohledně členství nebo členského čísla (variabilní symbol) kontaktujte vedoucí odd. členské evidence paní Hanu Pavlíkovou (tel: 739 548 994, e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo referentku odd. členské evidence paní Janu Kopalovou (tel: 739 548 993, e-mail: kopalova@sbdpraha.cz).

  V případě nejasností ohledně způsobu úhrady členského příspěvku kontaktujte účetní paní Ivanu Jindrovou (tel: 739 548 997, jindrova@sbdpraha.cz).

 

upozornění

OD 1. 1. 2017 NOVÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
POUZE STŘEDA

8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00


Právě se děje

Dodavatel elektrické energie ENWOX ENERGY s. r. o. končí na území hl. m. Prahy

Důležitá informace pro klienty SBD Praha!


Starší příspěvky