Aktuality
Vážení klienti,z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsme byli bohužel nuceni seminář Inspirace, 29. listopadu 2021 zrušit. Z důvodu velkého zájmu ho chceme přesunout na "lepší dobu", pravděpodobně, na jaro 2022. O novém termínu, vás budeme včas informovat. Tak si držme pěsti, ať se co nejdříve potkáme.
Vynikající svatomartinská zpráva dorazila z České spořitelny – úvěr pro svitavské bytové družstvo byl schválen! Úroková sazba 3,8 % s fixací na 5 let jsou základním parametrem financování, který se v současné době prakticky vyrovná hypotečnímu úvěru. A to je opravdu mimořádná příležitost pro zájemce o družstevní bydlení, a hlavně budoucí členy svitavského družstva.V projektu vznikne celkem 51 bytů, které doplňuje nabídka 45 parkovacích stání a 44 sklepních kójí. V projektu je počítáno i se společným prostorem pro budoucí využití členy družstva. Byty budou připraveny k předání družstevníkům na počátku roku 2023. V současné době je již rezervováno 12 bytů a další zájemci kvapem přibývají. Dotažení smluvní dokumentace je posledním krokem pro bytové družstvo před zahájením přijímání nových členů do družstva. Stane se tak ještě v letošním roce.Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2021 jsem měl možnost spolu se skupinou zástupců družstevního i nedružstevního developmentu, právníků i zástupců Ministerstva pro místní rozvoj České republiky navštívit švýcarský Curych. Program byl hodně nabitý. Viděli jsme celkem 7 odlišných konceptů družstevní i městské bytové výstavby i provozování bytových domů. Absolvovali jsme k tomu několik zajímavých setkání o organizaci výstavby a bytových družstev, dostupnosti bydlení nebo správy a provozu bytových domů.Švýcarsko je obecně známo historickými kořeny družstevní formy bydlení. Bytová družstva mají dlouhou tradici i ekonomickou sílu. Ta je opřena o vlastnictví pozemků, které jsou výchozím bodem pro projekty družstevní bytové výstavby. Na rozdíl od České republiky zde nejenže neznají převody jednotek do vlastnictví členů družstva, ale je pevně dán i vypořádací podíl v podobě vypořádání pouze vloženého členského vkladu při vstupu do družstva. Byt vždy zůstává vlastnictvím bytového družstva. To pak byt přiděluje podle předem daných podmínek dalšímu zájemci. K získání samotného družstevního bytu postačí členský vklad ve výši 10 %.Je toho skutečně hodně, co odlišuje švýcarský i český systém. Některé prvky však mohou být dobrou inspirací pro budoucí směřování bytových družstev jako samosprávného systému pro zajištění bydlení pro střední třídu. Diskuze nad jednotlivými aspekty obou družstevních světů byly hlavním tématem přítomných hostů. Je třeba poděkovat družstvu Coop Development, partnerovi SBD Praha, za skvělou organizaci cesty, zajímavé impulzy i jedinečnou příležitost získat nové podněty pro budoucí rozvoj družstevního developmentu a navazujících služeb bytového družstva.V Praze dne 12. listopadu 2021Martin Kroh
Předseda představenstva
SBD Praha
Na poslední listopadové pondělí je letos naplánován seminář Inspirace 2021 pro předsedy statutárních orgánů SVJ a BD ve správě SBD Praha. Místem konání je letos zvolena nově otevřená scéna v prostorách plzeňské restaurace U Brabců. I tímto krokem chce tým SBD Praha ukázat, že nástup inteligentní správy bytových domů a postupnou digitalizaci celého prostředí myslí opravdu vážně. Večerem bude tradičně provázet Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha.Cílem setkání je inspirovat návštěvníky zajímavými nápady pro správu a provoz bytových domů, které mohou hosté probrat napřímo se zástupci prezentujících firem. Ke zpříjemnění večera bezpochyby přispěje spojení s nabídkou vína a pohoštění v duchu svatomartinských svátků. Pozvánky v těchto dnech odchází všem předsedům spravovaných bytových korporacích. A tak konání akce může ohrozit jen případné zpřísnění epidemiologických opatření. Věřím, že to nebude zapotřebí. Inovativní přístup SBD Praha si zcela určitě zaslouží společné představení i přímou zpětnou vazbu od samotných konzumentů jeho služeb. Markéta Kotyrová
manažer marketingu
SBD Praha
Ve čtvrtečním podvečeru se jela tradiční Grand Prix Bytových družstev 2021 jako šestý ročník poté, kdy se muselo závodění sklonit před přísnými epidemiologickými opatřeními. Adrenalinové setkání si nenechalo ujít 19 týmů, z toho hned osmička týmů složených ze zaměstnanců a klientů bytových družstev. Moderování večera měl jako obvykle na starosti především skvělý Petr Horák.Napětí na dráze provázely dramatické okamžiky, naštěstí všechny bez zranění a s dobrým koncem, k němuž lze snad zařadit i předčasný odjezd jednoho manželského páru po vzájemné kolizi na trati. To naopak například střet vozu SBD Praha A s autem Global Assistance byl vyřešen s úsměvem a nabídkou tykání obou aktérů férové kolize.Vítězný tým SBD Praha 8 doplnily na stupních vítězů právě týmy Global Assistance a SBD Praha A. Až za nimi zůstal tentokrát tým Finepu, který si vybral smolný den. Nejprve došel vozu benzín a pak přišla srážka na trati. To už dohnat nešlo, i když se všichni tři muži v týmu seřadili na prvních třech místech v kategorii nejrychlejších mužů a neztratila jsem se ani já jako nejrychlejší žena večera, férově zapůjčená favorizovanému týmu. Ve váhové kategorii jezdců nad 100 kg uspěl také předseda družstva, kterému cinkla bronzová medaile.Je skvělé, že se akci podařilo v této složité době realizovat. Velké díky patří závěrem všem partnerům, kteří nám pomohli. Už teď se můžeme těšit na GP Bytových družstev 2022! Markéta Kotyrovámanažer marketingu
SBD Praha
Odpoledním blokem k družstevní bytové výstavbě nejen s podporou hlavního města dnes skončilo dvoudenní setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev a obchodních partnerů. Konference Fórum BD 2021 nabídla řadu atraktivních témat i setkání, jakkoliv do jejího programu hodně zasáhla další covidová vlna. Akce se i tak zúčastnili zástupci čtyř desítek bytových družstev, kteří tak reprezentovali segment správců bytových domů, jenž dohromady vlastní anebo spravují milion bytů v České republice.Pojďme si ve zkratce zrekapitulovat nejzajímavější vystoupení. Fórum BD 2021 zahájil pohled na novou úpravu stavebního zákona doplněný o odhad, které jeho části mohou doznat ještě principiálních změn a kdy je vůbec reálné očekávat naplnění zákona v praxi. Nechyběl pohled na aktuální statistiku vývoje české ekonomiky a bydlení, představení start-up projektu CitiBox, doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti či elektronizace dokumentace. Odpolední blok proběhl za účasti dánských hostů ze společnosti Ista Česká republika k EED (evropské směrnici k úsporám tepla), na který navázalo vystoupení zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu. Blok doplnily novinky z oblasti zdravého klimatu v bytě a bytovém domě a zakončila jej prezentace současných možností dotací pro bytové domy.Slavnostní večer proběhl ve znamení partnerů konference, jejichž zástupci dorazili v hojném počtu. Všichni hosté se tak mohli vzájemně propojit a probrat vylepšení své spolupráce či otevření nových příležitostí. Partnerský večer doprovázela ochutnávka skvělých francouzských vín.S velkým ohlasem se setkala ranní snídaně s VIP hostem konference, kterým byl Roman Knap, generální ředitel České pošty. Pohled do kuchyně České pošty přinesl řadu zajímavých čísel a informací o řízení gigantické firemní sítě ve srovnání se sítí bytových družstev. Dost možná setkání napomůže i úvahám o tom, jak lépe rozvinout spolupráci při doručování zásilek. Dopolední blok pokračoval třemi prezentacemi ze světa informačních technologií – IOT (internet věcí), BIM (modelování staveb) a IS (digitalizace správy bytových domů). Jedním z výstupů konference může být i vznik nové platformy pro spolupráci v této oblasti. Plánovaný přesun na oběd do pražského paláce DRN umožnil všem návštěvníkům unikátní pohled na metropoli.Nejdůležitějším tématem odpoledního bloku bylo nesporně vystoupení Hany Marvanové, radní hlavního města, která prezentovala snahu vedení Prahy vyhlásit pilotní projekt dostupného družstevního bydlení v pražských Radlicích ještě v tomto roce! A to by bylo skutečně obrovským úspěchem současného vedení hlavního města, jehož obyvatelé nedočkavě očekávají otevření nové cesty k dostupnému bydlení. Bytová družstva dávají nejen konáním konference jasně a hlasitě najevo, že jsou připravena! Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Na konci října spustilo SBD Praha rezervační systém k novému projektu družstevní bytové výstavby. A tentokrát se vydalo spolu s dalšími zakladateli, družstvem Coop Development a společností Maverick Investment, opravdu daleko, vlastně až na Moravu. Svitavský projekt Rezidence Říční čítá celkem 51 bytů, 44 sklepů a 45 parkovacích stání v bezprostředním okolí bytových domů. Jde totiž o dvě budovy rozevřené do písmene V, které k sobě přiléhají stranami s pavlačemi. V rámci změn projektu před dokončením bude právě sem umístěn výtah, který nebyl původně zamýšlen. Ačkoliv jde o objekty jen se čtyřmi nadzemními podlaží, zakladatelé družstva chtějí zajistit mobilitu pro své budoucí členy v duchu nastavených standardů družstevního bydlení.Zájemcům o družstevní byty se nabízí obvyklá skladba bytů 1+kk, 2+kk a 3+kk s možností pořízení sklepů a parkovacích stání. Méně obvyklé je také to, že v areálu bude i jeden prostor ponechán ke společnému využití, ať již jako zázemí pro bytové družstvo, nebo třeba klubovna k využití pro členy družstva. Průměrná cena bytu je 55 000 korun za metr čtvereční. I to činí projekt zajímavým. Držme palce všem zúčastněným a hlavně budoucím družstevníkům, ať vše klapne a mohou si na přelomu let 2022 a 2023 dojít převzít vysněné bydlení! Markéta Kotyrová
manažer marketingu
SBD Praha
Vážení klienti, dovolujeme si vás pozvat na jedinečnou výstavu s dobovými fotografiemi o bytovém družstevnictví.
Vážení klienti, důležité informace Vám chceme předávat, co nejdříve a proto v rámci zkvalitňování služeb aktualizujeme databázi kontaktních údajů. Prosíme tímto všechny klienty o zaslání platných kontaktních údajů na e-mail info@sbdpraha.cz. Děkujeme za spolupráci
Je vždy milou příležitostí se setkat se zástupci jiných bytových družstev, která se zabývají správou nejen svého bytového fondu. Takovou příležitostí bylo i pozvání Radou moravských bytových družstev na každoroční pracovní setkání v Rožnově nad Bečvou, které se konalo 16. září 2021 V jeho rámci jsem prezentoval zkušenosti SBD Praha a celé partnerské skupiny, která se zabývá družstevní bytovou výstavbou (Coop Development, Maverick a Finep). Z reakcí přítomných bylo cítit pozitivní vnímání úspěchů obrozené družstevní výstavby, která jen ve výše uvedené skupině dnes prezentuje 15 ukončených projektů, jeden aktuálně ve výstavbě a jeden těsně před spuštěním, asi 1200 předaných družstevních bytů, a tedy asi 2500 nových členů bytových družstev. Pro srovnání lze uvést, že členové Svazu českých a moravských bytových družstev v současné době realizují jen dva projekty, v Pacově a v Dobrušce. Setkání na Moravě bylo využito i ke konzultaci mnoha úskalí či záludností stávají právní úpravy oblasti bydlení. Nejvíce shody bylo nad potřebou vyřešit otázku vypořádacího podílu člena bytového družstva v duchu dřívějších usnesení Nejvyššího soudu, mimo jiné z důvodu zajištění lepší stability bytových družstev vzniklých právě z nové družstevní výstavby. Dalším zásadním tématem bylo například uspořádání vztahů v případech, kdy bytové družstvo vykonává funkci statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek. S tím souvisí i oříšek v podobě rostoucí poptávky po výkonu funkce statutárního orgánu ze strany menších bytových družstev, což je však nutně spojeno s členstvím v dotčených subjektech. Uvidíme, jak se podaří v blízké budoucnosti pohnout alespoň s některými legislativními úpravami. V Praze dne 16. září 2021Martin Kroh
předseda správní rady DMS ČR a
předseda představenstva SBD Praha
Poslanecká sněmovna schválila hned první den své poslední schůze před volbami návrh zákona ve znění senátních pozměňovacích návrhů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.Součástí novely je ve čtvrté části také změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů o povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a přístrojů registrujících dodávku tepelné energie po nabytí účinnosti novely (tj. od 1. ledna 2022). Přitom všechna stávající měřidla a přístroje registrujících dodávku tepelné energie musí být vyměněna za dálkově odečitatelná zařízení nejpozději do 1. ledna 2027.Novela v této chvíli čeká na podpis prezidenta České republiky. Zákon doprovodí zřejmě ještě v letošním roce změna vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Poslední změnou bude novela zákona č. 67/2013 Sb., jímž se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), která se očekává v průběhu příštího roku. Měla by obsahovat mimo jiné také četnější informační povinnosti poskytovatele (SVJ či BD) o spotřebách tepla a teplé vody uživateli bytu, a to s očekávanou účinností od 1. ledna 2023.Více k novele energetických předpisů můžete shlédnout pod tiskem č. 799/5 na webových stránkách www.psp.cz. Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Hledáte zaměstnání v okolí Vašeho bydliště? Restaurace Svatojánský Dvůr na Praze 8 - Střížkov, přijme kuchaře, servírky, číšníky a brigádníky.V případě zájmu volejte na tel: 608 179 901
Včera byl hostem v živém vysílání ČT24 Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení ČR a SBD Praha. Televizní debata směřovala k družstevní bytové výstavbě a očekáváních, se kterými je toto téma spojeno z pohledu dostupnosti bydlení a hlavně těch, kteří aktuálně řeší bydlení pro sebe či své blízké.

Více můžete shlédnout zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058330624/

V Praze dne 25. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskutečnil webinář České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) na téma „Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí“. Akce určená široké odborné veřejnosti se konala v rámci záštitami Ministerstva pro místní rozvoj České republika (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI). Téma bylo rozděleno do tří navazujících bloků – podpora státu a municipalit, očekávání obcí a nabídka bytových družstev.

Družstevnímu bydlení a družstevní bytovou výstavbu jako podstatnou součást strategie MMR ČR ve svém úvodním slově zmínila Jana Hanzlíková, náměstkyně ministerstva, s tím, že s podporou bytových družstev počítá i nedávno schválení Koncepce bydlení 2021+. Analýza veřejné podpory bude klíčová pro nastavení podpory nové družstevní bytové výstavbě uvedla ve svém vystoupení Hana Pejpalová, ředitelka SFPI. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví považuje družstevní projekty za vhodnou formu PPP projektů v oblasti bytové výstavby. Za hlavní město potvrdil vyváženou podporu všem segmentům nové výstavby Petr Hlaváček, 1. zástupce pražského primátora. Snížení objemu vlastních prostředků a prodloužení maturity úvěrů mohou být příspěvkem bank k většímu rozvoji jinak stabilního družstevního developmentu uzavřel první blok Petr Vohralík, manažer řízení úvěrových rizik Real Estate a veřejného sektoru České spořitelny.

V úvodu druhého bloku představil základní body zásad dostupného družstevního bydlení Jiří Kučera, autor právního konceptu, který byl schválen pražským zastupitelstvem. Vůli podpořit na svém území družstevní bytovou výstavbu deklarovali následně Zdeňka Blišťanová, starosta Jeseníka, a Ondřej Prokop, místostarosta městské části Praha 11. Specifika přístupů měst a obcí v podpoře družstevní bytové výstavby je možné zohlednit v nastavení konkrétních družstevních projektů shrnul Marek Novotný, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení.

Ve třetí části vystoupili zástupci družstev, která mají s organizací družstevní bytové výstavby přímé zkušenosti a mohou je nabídnout dalším zájemcům. Koordinaci projektů z hlediska zájmů municipalit, urbanismu měst a obcí či veřejného prostoru zmínila Anna Ježková, předsedkyně Coop Developmentu, družstva, které má v poslední dekádě asi nejvíce realizovaných projektů družstevní výstavby. Právě dokončovaný projekt 114 bytů představil Petr Černý, předseda SBD Sever Liberec. Podobně uvedl své první zkušenosti i Karel Joukl, předseda SBD Dobruška, družstva, které při výstavbě zohledňuje potřeby a zájmy města a jeho obyvatel. O přestavbě starých objektů na nové družstevní byty mluvil Radovan Peterka, předseda SBD Družba Opava a blok zakončila svým vystoupením Hana Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy, s tím, že je velkým zájmem současného vedení stihnout do voleb v příštím roce alespoň představit Pražanům první projekty družstevní bytové výstavby.

Na trajektorii od teorie pro praxi se skutečné spolupráci měst a obcí s bytovými družstvy teprve blížíme k prvním realizacím prvních projektů. Je ale vidět, že se stále zřetelněji rýsují obrysy možné spolupráce obou samospráv – obecní i družstevní. Byť půjde asi vždy o trochu odlišná řešení, je důležité, abychom spolupráci měst či obcí a bytových družstev nastartovali. Je to v zájmu těch, kteří právě nyní řeší svou bytovou potřebu.

V Praze dne 24. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Ve středu 23. června 2021 se konal webinář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k dostupnosti bydlení ve městech České republiky. Cílem akce bylo prezentovat výsledky průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze srpna a září 2020, zaměřeného na sběr dat o trhu bydlení a politikách bydlení na úrovni obcí.

V rámci webináře byly ve světle zhoršující se dostupnosti bydlení prezentovány také dílčí body z Koncepce bydlení 2021+, která byla schválena vládou 12. dubna 2021. Koncepce vychází z analýzy OECD a reaguje na její doporučení. Výsledkem jsou 4 cíle, 11 opatření a více než 50 úkolů, které si kladou za cíl zajištění dostupnosti bydlení zejména pro zranitelné skupiny obyvatel.

„Bydlení neustále zdražuje a Česká republika není výjimkou. Jedná se o naléhavé téma, které zasahuje téměř všechny obory. Je s ním provázaná kvalita života i pracovní místa. Proto jsme rádi, že nám OECD poskytla nezávislé experty se zkušenostmi z jiných zemí a přinesla cenná doporučení na zlepšení stávající situace,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.

Pro bytové družstevnictví a družstevní bytovou výstavbu je povzbuzením, že právě oblast družstevního bydlení byla opakovaně zmiňována jako jedna z cest pro zvýšení dostupnosti bydlení. Podpora bytových družstev i zájemců o družstevní bydlení je součástí Koncepce bydlení 2021+. Některé dílčí kroky už jsou realizovány (úvěrový program pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let), byť bude v tomto případě zřejmě zapotřebí ještě jejich dalšího upřesnění. K podpoře schválení možnosti dotací pro bytová družstva a družstevní bytovou výstavbu vyzvala účastnící zástupce evropských zemí sama náměstkyně MMR ČR. Notifikace takového programu ze strany Evropské unie totiž bude v těchto případech zapotřebí.

V Praze dne 23. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
(s citací převzatou z tiskové zprávy MMR ČR)
V úterý 22. června se za účasti více než tří desítek zástupců jedenácti členských družstev Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) konal ekonomický workshop. Cílem setkání byla společná výměna pohledů a přístupů k vybraným otázkám správy bytových domů. K probíraným tématům patřily např. vztah prohlášení a stanov při určování pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, vyúčtování na posledního vlastníka jednotky, souběh výkonu funkce statutárního orgánu bytové korporace a správy bytového domu správní firmou, zálohové příspěvky, očekávané dopady evropské směrnice o úsporách energií nebo správa jednotek ve spoluvlastnictví více osob prostřednictvím správce společné věci.

Workshop ukázal, že k celé řadě otázek přistupují členská družstva rozdílně, ačkoliv to ne ve všech případech připouští jinak často nejednoznačný zákon. Problematické jsou zejména části správy a provozu bytových domů, kde legislativní pravidla předvídají jiný postup, než který je obecně praktikován. Takovou oblastí je např. poslední z výše zmíněných oblastí - správa jednotky ve spoluvlastnictví více osob. Účastníci se shodli, že pro další upřesnění bude zapotřebí k některým detailům připravit odborný výklad. A to je úkol pro DMS ČR. I s tímto cílem byl ekonomický workshop organizován. Po zpracování právních, účetních či daňových výkladů počítá sdružení s organizací navazujících speciálně zaměřených školení pro své členy a jejich zaměstnance.

V Praze dne 22. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Tenisový turnaj partnerů SBD Praha je vedle shromáždění delegátů druhou akcí, která se může pochlubit, že zůstala navzdory covidu-19 každoročně se opakující akcí bez přerušení. Letošní 14. ročník SBD Praha Open 2021 se konal 11. června t.r. za účasti celkem 10 párů. Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách s tím, že postupovali první čtyři dvojice do vyřazovací části.

Skvělé počasí i prostředí tenisových kurtů na pražském Baníku pod mostem Barikádníků vytvořili krásné podmínky pro všechny účastníky. Turnaj nakonec vyhrála dvojice Pavel Gallas a Radek Šidla, kteří ve finále zdolali Daniela Keřlíka s Martinem Mikulíkem. Třetí skončili Milan Uhmann s Josefem Landou. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Daniel Gallas a ocenění pro osobnost turnaje převzal František Friedrich, doyen turnaje. Menším stínem bylo ošklivé zranění Jany Ksandrové z týmu SBD Praha, které znemožnilo obhajobu loňského triumfu. Janě, přejeme hlavně brzké uzdravení a rychlý návrat na kurty!

V Praze dne 12. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Včera se konalo jednání shromáždění delegátů, nejvyššího orgánu SBD Praha. Každoroční setkání delegátů družstva i tentokrát umožnilo rozvolnění dosud přísných epidemiologických opatření, jakkoliv muselo být i tak dbáno dodržení všech platných pravidel pro minimalizaci rizik nákazy Covidem-19.

Letošní shromáždění delegátů schválilo vedle výsledků hospodaření za rok 2020, aktualizovaného finančního plánu na rok 2021 a finančního plánu na rok 2022 změnu stanov a zásad hospodaření, kam promítlo i variantu sníženého vypořádání družstevního podílu podle reálné hodnoty nemovitosti, ke které náleželo členovi družstva právo nájmu.

Dalším důležitým bodem byla informace předsedy představenstva o postupu vývoje Bytového konta a konceptu Inteligentní správy, ke kterým zástupce společnosti BeiT připojil prezentaci s bližším upřesněním především časování projektu. Důležitou součástí bylo pověření představenstva družstva delegáty případným přijetím kontokorentního úvěru pro financování výměn měřičů, pokud o tuto službu projeví zákazníci SBD Praha v příštím období zájem. Družstvo tak bude moci nabídnout skutečně plnohodnotné služby v oblasti měření, monitoringu a rozúčtování nákladů na energie a služby.

V oblasti družstevní bytové výstavby vyslechli delegáti informaci o předání bytů v plzeňských Zahrádkách a obsazení projektu BD Nová Tesla v Pardubicích. Pro plánování projektů byla zdvojnásoben počet bytu u připravovaných projektů, kde ještě nedošlo k jejich alespoň 75% obsazení, z dosavadních 150 bytů nově na 300 bytů. To by mělo umožnit zapojení SBD Praha do většího počtu projektů družstevní bytové výstavby, a to i v reakci na možnou spolupráci s městy či obcemi.

V Praze dne 8. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Dne 3. června 2021 se konala valná hromada Asociace pro rozúčtování tepla a vody (Artav), poprvé za účasti nového člena – Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR). Zástupci členských bytových družstev DMS ČR přijali v závěru loňského roku nabídku asociace na vstup sdružení mezi členy asociace. Hlavní motivací je větší koordinace společného postupu v jednáních souvisejících s transformací pravidel směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, která novelizovala původní směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) a samozřejmě i příprava na zvládnutí povinností v oblasti správy a provozu bytových domů.

A právě novela evropské směrnice byla nosným tématem valné hromady vedle interních rozhodnutí asociace o výsledcích jejího hospodaření v minulém roce a plánem pro letošní rok. Promítnutí povinností z evropské směrnice totiž zásadním způsobem ovlivní způsob měření, průběžné sledování a vyhodnocování spotřeb energií i podávání zpětných informací konečným uživatelům bytů a bytových jednotek. K tomu bude zapotřebí řešit velké množství souvisejících otázek, ať již ve spolupráci správců nemovitostí a rozúčtovatelských firem, nebo dokonce spojením obou činností. Právě k takovému kroku se velmi intenzivně připravuje SBD Praha.

V Praze dne 4. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Dnešním dnem začíná výměna výtahů v sídle SBD Praha na Střelničné. Modernizaci si vyžádal technický stav původních výtahů, který už neumožňoval ani plynulé zajišťování náhradních komponent. To si v letošním roce dokonce vynutilo pozastavení provozu menšího výtahu. Stalo se tak naštěstí v době, kdy mimořádná opatření v souvislosti s Covid-19 – zrušení návštěvních hodin a preference home-office přispěla ke snížení jejich vytížení.

Oba nové výtahy dodá společnost Kone, která uspěla ve výběrovém řízení. Stavební práce započnou úpravou šachty a demontáží stroje malého výtahu. Ihned po plánovaném dokončení instalace prvního výtahu (2. polovina června) zahájí dodavatel práce na větším výtahu. Jeho výměna by pak měla skončit na začátku srpna. V rámci možností bude trochu zvětšena plocha výtahů, počítá se s napojením na čipový vstupní systém a také design obou výtahů bude laděn do firemních barev.

Důležité je zmínit, že se monitoring provozu nových výtahů napojí na budovaný systém Inteligentní správy. To se tak stane testem pro plánovanou postupnou integraci monitoringu výtahů v bytových domech ve správě SBD Praha, kde se vedle průkopnické spolupráce s Kone a jejich chytrým systémem Watson počítá také s napojením monitorovacích systémů další dvou největších výtahových konkurentů - společnostmi Otis a Schindler.

Luděk Houser
technický ředitel SBD Praha
Příští týden ve čtvrtek 27. května 2021 se od 10.oo hod. koná webinář k „Transpozici směrnice EED do české legislativy“, který je zdarma určen také všem klientům SBD Praha. V jeho průběhu vystoupí především zástupci obou dotčených ministerstev, místního rozvoje (měření) a průmyslu a obchodu (informace zákazníkům, rozúčtování a vyúčtování). Na webináři se můžete dozvědět novinky k aktuálně diskutovaným otázkám promítnutí povinností ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, která novelizovala původní směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti.Předpokládaný nástup nových povinností pro bytové domy i jejich správce či rozúčtovatele je velkou výzvou pro SBD Praha. Družstvo už v letošním roce přináší prvním objektům rozšířenou nabídku svých služeb v rámci Inteligentní správy, především v oblasti měření spotřeb energií a médií, s cílem nejen usnadnit splnění všech informačních povinností, ale hlavně získat konečně online podklady pro řízení provozu a nákladů bytového domu. Na webináři si můžete porovnat, co se chystá a od SBD Praha si ověřit, že připravovaná řešení jsou rozvíjena správným směrem.Přehrajte si videozáznam
Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
Ve středu 12. května zpovídala Martina Kroha, předsedu představenstva SBD Praha, Štěpánka Duchková v pořadu (ne)Bezpečně pro XTV. Hlavním tématem bylo družstevní bydlení. Nakolik je bezpečnou cestou pro ty, kteří se pro něj rozhodnou? Může být opravdu výhodnou cestou k vlastnímu bydlení? Nečíhají někde skryté záludnosti, které následně družstevníkovi znepříjemní život? Dá se dospět k dohodě při větším počtu členů?

Jak se na všechny položené dotazy dívá předseda družstva se budete moci už brzy podívat i Vy. Sledujte obsah XTV a pořadu (ne)Bezpečně se Štěpánkou Duchkovou. „Další skvělá zkušenost, hodně příjemná a milá redaktorka“ tak hodnotil Martin Kroh svou premiéru na internetové XTV. A možná, že v rámci rozhovoru odpověděl i na Váš dotaz?

Alena Jakšová
marketingová manažerka SBD Praha
Nedávno jsem dostal od jedné paní redaktorky dotaz, co tak obvykle dělá předseda družstva? Jak vypadá jeho pracovní den? A vzpomněl jsem si na něj právě v úterý, které začalo obvyklým ranním vyřizováním emailové pošty, které od 9.oo vystřídal tříhodinový interní workshop s mými kolegy z technického úseku a manažery bytových domů na téma „měření energií – inteligentní správa“. Probírali jsme nejrůznější pohledy na současné i očekávané potřeby kvalitní a efektivní správy bytových domů a také aktuální směřování SBD Praha ke změnám v zaběhnutých, ale často kostrbatých procesech zpracování dat.

Následoval rychlý pracovní oběd, při kterém jsme s novým technickým ředitelem sladili názor na některé záležitosti technické agendy včetně personálních otázek. Vyřídil jsem telefonáty z dopoledne a při sledování odpoledního čtyřhodinového webináře advokáta specializujícího se na bytové spoluvlastnictví a bytová družstva jsem si řadil podklady pro podvečerní jednání představenstva. Naštěstí jsem si většinu materiálů stihl projít v pondělí večer, tak jsem to měl o fous snazší. Ale zase jsem musel nenadále zaskočit za kolegu s vědomím, že se jeho části agendy budu muset pověnovat o to více, že jde o materiály pro jednání nejvyššího orgánu družstva.

A o páté se neservíroval čaj, nýbrž začínalo online jednání představenstva, jehož důležitým bodem byla první příprava materiálů pro každoroční shromáždění delegátů. Je to už zaběhnutá tradice, že se k podkladům pro delegáty sjedeme během týdne dvakrát. Osvědčilo se totiž na první jednání shromáždit všechny podklady a o týden později probrat všechny připomínky, přičemž velká část z nich už proběhne v mezidobí v rámci společné emailové komunikace. Představenstvo nebylo dlouhé, skončilo vlastně už před devatenáctou hodinou. Stihl jsem tak večeři s rodinou. Pak oblíbená sklenka vína, dnes červeného z francouzského Lanquedocu, která doprovodila zpracování všech prvních připomínek mých kolegů z představenstva a kontrolní komise k předloženým materiálům. To proto, abych si je ještě pamatoval. Nakonec jsem vyřídil poštu, dal si studenou sprchu a šel spát.

Tak co? Málokdo mi věří, ale tohle je opravdu standardní časování. Snad jen těch školení je méně a na místo toho absolvuji tak 3-4 jednání za den. Mám velkou kliku – baví mně to. A snad je to alespoň trošku i vidět…?

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Ve čtvrtek 6. května se v pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila zajímavá debata o dostupném bydlení v hlavním městě. Debatu zorganizovali zástupci městské části Prahy 8, především pánové Tomáš Hřebík, člen rady, a moderující Lukáš Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje. Do debaty se zapojila řada panelistů, mezi nimi za hlavní město Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hana Kordová Marvanová a Adam Zábranský, oba radní, Petr Vohralík jako zástupce České spořitelny, Miloš Růžička, starosta Ďáblic, Martin Kroh za SBD Praha, Anna Ježková za Coop Development nebo Jan Eisenreich, předseda sdružení DoDružstva.

Hlavní město se potýká s rostoucími cenami bytů, které rostou trvale a nejrychleji v Evropě. Praha má v současné době asi nejhůře dostupné bydlení ze všech metropolí starého kontinentu. Všichni účastníci debaty se shodli, že možné zlepšení situace může přinést vzájemná spolupráce hlavních aktérů na poli bydlení napříč soukromým i veřejným sektorem. Ohlídání pořizovacích nákladů a jejich rozložení do delšího, vícegeneračního období jsou hlavními pilíři schválených zásad dostupného družstevního bydlení ze závěru loňského roku.

Nejen příklad malého projektu z Ďáblic, ale i velmi podobné zkušenosti bytových družstev s realizovanými projekty v Praze a v dalších větších městech či menších obcích dávají velkou naději, že by se model družstevní bytové výstavby se zapojením městských a obecních pozemků mohl stát vlajkovou lodí dostupnějšího bydlení. Nebylo proto vůbec žádným překvapením, že se nakonec celý podvečer točil právě kolem tohoto segmentu. Bylo by jistě skvělé, především pro Pražany, kdyby se podařilo alespoň připravit realizaci první výstavby podle modelu dostupného družstevního bydlení do konce funkčního období vedení současných pražských radnic.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Do své schránky jste od nás obdrželi dopis společně s brožurou s informacemi ohledně aktivace promokódu karty Sphere na období 2021-2025. Využití benefitního programu Sphere, Vám přinese nejen slevy na každém kroku, neboť poskytuje až 10 000 možností výhodných nákupů.

Neváhejte a aktivujte si Vaší elektronickou benefitní kartu co nejdříve. Brožura Sphere obsahuje na zadní straně 10-ti místný promokód, který vložíte pro registraci. Pro lepší představu se podívejte na fotodokumentaci. Je to jednoduché. Určitě to zvládnete.

Dopisy jsme Vám distribuovali osobně do schránek na jméno klienta bytu našimi zaměstnanci. Mohlo se však někde stát, že na dané adrese nebylo uvedeno jméno klienta na schránce, ale bylo zde pouze uvedeno jméno nájemníka a tudíž nebylo možno Vám dopis do schránky doručit. Zkusili jsme proto tuto záležitost vyřešit buď položením nad schránky nebo vložením do schránky SVJ.

Pokud ani tak k Vám dopis s kódem nedorazil, jste náš klient a máte zájem o aktivaci benefitní karty Sphere na období 2021-25 napište nám na email jaksova@sbdpraha.cz. Pokusíme se Váš dopis dohledat a nebo zajistit jinak možnou aktivaci.
V případě, že byste raději využili tradiční plastovou kartu Sphere, je možné si ji zakoupit za 300,- Kč. V tomto případě se prosím obraťte na paní Hanu Pavlíkovou na pavlikova@sbdpraha.cz.

Věříme, že tento slevový věrnostní program Sphere Vám přinese zajímavý finanční přínos.

Nezapomeňte si aktivovat svou elektronickou Sphere kartu plnou výhod i vy!

Alena Jakšová
Marketingová manažerka
Dne 3. května 2021 se v Ostravě uskutečnil v pořadí již druhý letošní webinář s JUDr. Cilečkem, předsedou senátu Nejvyššího soudu České republiky, tentokrát se na organizaci podílela Česká společnost pro rozvoj bydlení. Za ní se na akci podíleli moderující JUDr. Marek Novotný a Martin Kroh. Setkání přineslo řadu zajímavých pohledů na právní postavení bytového družstva, a to i ve světle obou novel zákona o obchodních korporacích z loňského roku (povinnosti člena družstva, důvody pro vyloučení z družstva, formální náležitosti takového procesu, vypořádací podíl, nájem družstevního bytu nebo neplatnost rozhodování orgánů družstva).

Právní názor významné soudní instituce také hodně předurčuje hledanou podobu budoucí legislativní úpravy vypořádacího podílu v bytovém družstvu. K tomu bude jistě zapotřebí i spolupráce s oběma dotčenými ministerstvy (spravedlnosti a místního rozvoje), kterému by měla předcházet shoda na budoucím řešení mezi odbornými organizacemi – Svazem českých a moravských bytových družstev, Družstevním marketingovým sdružením Česká republika a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Uvidíme, jak rychle se podaří dojít ke společně přijatelnému cíli?

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
První květnový týden je prvním pracovním týdnem v týmu SBD Praha pro Ing. Luďka Housera, nového technického ředitele družstva. Došlo tím k dlouho plánované změně na uvedené pozici z důvodu odchodu Ing. Aleše Šiguta do důchodu. Je jistě vhodné u této příležitosti nejprve i touto cestou poděkovat za skvěle odvedenou práci bývalému technickému řediteli. Současně chci všechny ubezpečit, že se nejméně do konce letošního roku budeme společně pracovně setkávat právě proto, abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro plynulé navázání na rozdělanou práci.

Novým technickým ředitelem se stal odborník, který se dlouhodobě pohyboval v oblasti stavebnictví a profesně působil ve společnosti BASF stavební hmoty ČR, s.r.o., naposledy na pozici manažera pro klíčové zákazníky. Právě tato skutečnost může být velkou podporou pro SBD Praha a také jeho klienty v období zavádění Inteligentní správy do praxe a s tím souvisejícího nastavení nových či pozměněných smluvních vztahů se stávajícími zákazníky. Věřím, že se Luděk Houser stane platným členem nejužšího firemního vedení SBD Praha. K tomu mu přeji hodně zdaru!

Martin Kroh,
předseda představenstva SBD Praha
Příprava Inteligentní správy vstoupila dnešním dnem do své další části zahájením interního testování části účetnictví včetně vyúčtování. Výrazně jednodušší nastavování účetnictví pro nové klienty, propojení Bytového konta s účetnictvím, sledování uhrazených záloh s automatickým průběžným porovnáváním se skutečnými náklady, reporting pro statutární orgány, vlastníky a členy družstva – nájemce, to vše jsou některé charakteristiky nového softwaru.

Inteligentní správa už mimo jiné počítá s propojením na vzdáleně odečítaná měřící zařízení v bytových domech, umístěných v domě, ale i na patě domu (fakturačních měřidel) všude tam, kde nebudou k dispozici vzdáleně odečtená data od dodavatelů. Napojení odečtených dat je důležité pro jejich automatizované zpracování a následné předávání průběžných informací o skutečných spotřebách konečným uživatelům.

Jedna z rozhodujících fází však zůstane na samotných vlastnících jednotek nebo nájemcích družstevních bytů. Právě oni totiž musí rozhodnout o volbě způsobu měření spotřeb energií a médií v bytových domech. SBD Praha jim k tomu nabízí velkou odbornou podporu. Umět si představit využití dat o spotřebách energií a médií v příštích pár letech totiž může být trochu složité z pohledu dnešních zkušeností správy bytových domů. To se však brzy změní. Zákazníci družstva mohou být u toho jako první.

Markéta Kotyrová,
marketingová manažerka SBD Praha
Ceny nových bytů v Praze neustále rostou. Podle posledních údajů se jejich cena oproti březnu loňského roku zvýšila o 5,5% na současných 112.233 Kč za metr čtvereční. Současně s tím však stoupá i počet prodávaných bytů, lidé jich koupili nejvíce za posledních deset let. Počet prodaných bytů stoupl zhruba o tři pětiny na 2 100, naopak počet bytů v nabídce developerů meziročně klesl více než o desetinu na 4 200, což je nejméně za poslední tři roky. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Oproti konci loňského roku ceny novostaveb v hlavním městě vzrostly o čtyři procenta. Od poloviny roku 2015, kdy se cenový vývoj začal prudce lámat, stouply ceny nových bytů v Praze o 102 procent.
Podle kategorií prodali developeři nejvíce bytů dvoupokojových, a to 44 procent. Následovaly jednopokojové (23 procent), třípokojové (22 procent) a čtyřpokojové (11 procent). Z jednotlivých městských částí developeři prodali nejvíce bytů v Praze 5 (23 procent), Praze 9 (18 procent) a Praze 4 (16 procent). Naopak v Praze 1 a 2 to byla dohromady pouze tři procenta.

„V současnosti na trhu zaznamenáváme rekordně vysokou poptávku po novém bydlení. Nejvyšší za posledních deset let. Také v dalším období očekáváme, že zájem bude velký. Situaci však stále komplikuje nedostatečná nová rezidenční výstavba, která nestačí na potřeby veřejnosti včas a pružně reagovat. Důvod je pořád stejný, a to komplikované a zdlouhavé povolování nových projektů,“ doplnil předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Podle generálního ředitele společnosti Finep Tomáše Pardubického vzroste význam družstevního a nájemního bydlení.

„Ani družstevní bytové výstavbě se nevyhne trend vyšších cen, zvláště pak tam, kde projekty vznikají ve spolupráci s developery“ říká Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha, a dodává „současné družstevní byty nabízené ve spolupráci s Finepem se v průměru pohybují nad hranicí 100 tis. Kč za metr čtvereční. Ke snížení cen může přispět jedině zahájení vlastních projektů ve spolupráci s hlavním městem. Uvidíme, zda a jak rychle k tomu Praha přistoupí.“

Markéta Kotyrová,
marketingová manažerka SBD Praha
Město Dobruška se pustilo do něčeho, na co si Praha možná ještě několik let počká. Zdejší stavební bytové družstvo zahájilo v letošním dubnu ve spolupráci s městem výstavbu čtyř takzvaných viladomů. V každém z nich pak vznikne třináct bytů o různých velikostech, celkem bude uspokojeno 52 žadatelů o nový byt.

Všechny byty jsou už nyní obsazeny a družstvo má dokonce i čekací listinu dalších nebydlících členů pro případ, že by se některý z žadatelů, který už zaplatil svůj členský poplatek, z nějakého důvodu rozhodl od vstupu do družstva odstoupit. Na ještě neexistující byty se tak tvoří doslova fronty. A není divu, vždyť družstevní forma výstavby uspoří každému členovi stovky tisíc korun při pořízení bytu.

Unikátní výstavba družstevních bytů větším bytovým družstvem za pomoci města, které zajistilo výhodně stavební pozemek, se může stát skvělou inspirací pro další města a obce v České republice s cílem zlevnit drahé bydlení. Doufejme, že stranou nezůstane ani Praha, která má schválené zásady dostupného družstevního bydlení a v současné době hledá vhodné lokality pro realizaci prvních projektů. Uvidíme, zda hlavní město v tomto směru dožene rodiště F.L.Věka. Určitě na to čeká hodně Pražanů.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Praha má plán, jak zlevnit byty o třetinu jejich ceny. Mělo by se tak stát ve spolupráci s bytovými družstvy při výstavbě nových družstevních bytů. Hlavní město plánuje, že by pozemky pro dostupné družstevní bydlení poskytlo s odloženou splatností kupní ceny, a to ideálně až na dobu, kdy dojde k úplnému splacení úvěru na pořízení stavby bytového domu. Druhou část uspořených nákladů představují nižší náklady na straně organizátora družstevní výstavby, mezi které by mohla patřit vybraná velká bytová družstva.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil nový plán na rozvoj bydlení. Jeho strategie se zaměří hlavně na výstavbu dostupného bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města na výstavbě. Aby se v Praze zvýšila nabídka nových finančně dostupných bytů, musí se město podle něj soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu, a to například přijetím Metropolitního plánu nebo přípravou vhodných projektů Pražskou developerskou společností. Nezbytné jsou pro město nové stavební projekty nájemního a družstevního bydlení.

Město má poskytnout pozemky bytovým družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů za výhodných podmínek a poskytne jim pozemky prostřednictvím takzvaného práva stavby až na zmíněných 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.

Výhodou má být podle vedení města to, že družstva i spolky zorganizované majiteli budoucího domu ušetří marži, kterou by lidé jinak zaplatili developerské firmě. Do splacení domu se navíc cena sníží o hodnotu pozemku. Celkově tak má pořizovací cena bytů klesnout až o třetinu. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání části bytů v domě, které může využít pro ubytování zástupců potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči nebo policisté.

Alena Jakšová,
marketingová manažerka SBD Praha
CEEC Research a Ministerstvo pro místní rozvoj Vás pozvaly širokou veřejnost dne 8. dubna 2021 ke sledování odborné online diskuse na téma aktuální situace na developerském trhu a nově připravované legislativě k podpoře developmentu a dostupného bydlení. Akce proběhla za situace zhoršující se dostupnosti bydlení, růstu cen i nedostatku bytů. O tom, že se jedná o hodně atraktivní téma nejlépe svědčí skutečnost, že debatu sledovalo 32.000 diváků!

Mezi vystupujícími nechyběla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR pro místní rozvoj, sekce bydlení a sociálního začleňování, Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Ondřej Prokop, zastupitel Hlavního města Prahy, městská část Praha 11 nebo Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky. Za mého pohledu jen škoda, že u debaty tentokrát chyběl zástupce bytových družstev, která mají s realizací projektů družstevní výstavby praktické zkušenosti.

Bytové družstevnictví se i tak neztratilo a bylo zmiňováno většinou diskutujících v nejrůznějších souvislostech. A není divu. Vždyť jeho renesance v podobě družstevní bytové výstavby již probíhá a podílí se na ní i SBD Praha. A právě SBD Praha bylo také zmíněno jedním z aktérů diskuze jako jeden z větších organizátorů novodobé konstrukce družstevního bydlení. Myšlenka spolupráce obcí a bytových družstev není nová, je ve světě včetně velké části evropských zemí prověřenou cestou, jak realizovat dostupnější bydlení pro střední třídu. Finanční konstrukce opřená o vlastní soukromé zdroje, podporu ze strany obce při řešení pozemku, rozložení nákladů včetně splácení odpovídajících úvěrových zdrojů může být dobrou příležitostí ke zlepšení dostupnosti bydlení pro velkou část zájemců o vlastní bydlení.

Odkaz na on-line debatu: https://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=119

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Ve středu 7. dubna 2021 pořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) konferenci zaměřenou na stavební rozvoj v Česku. V on-line diskuzi vystoupili Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj), Martin Kolovratník (poslanec), Martin Kupka (poslanec), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha), Tomáš Portlík (zastupitel a místostarosta), Zdeněk Tůma (ekonom a bývalý guvernér ČNB), Mojmír Hampl (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB), Radek Mátl (ředitel ŘSD), Dušan Kunovský (ředitel Central Group), Pavel Kliment (ekonom a partner KPMG) a Tomáš Ctibor (ředitel 4ct a předseda SAR).

Hlavním tématem byl připravovaný nový stavební zákon a možné změny daní u bytové výstavby. Všechna vystoupení diskutujících se nesla i ve znamení aktuálního nedostatku bytů a jejich zvyšujících se cen, dopadů nového stavebního zákona, případně uplatňování DP H u nových bytů. Právě k DPH směřuje zajímavý návrh na rozdělení výnosu daně v poměru 10% do státního rozpočtu při současném ponecháním 5% pro obce, ve kterých dochází k výstavbě proto, aby se mohly získané finanční prostředky zacílit na související infrastrukturu.

Hlavním odlišností aktuálních tří verzí nového stavebního zákona je pohled na nutnost centralizace stavebních úřadů do podoby jednoho superúřadu, nebo ponechání současně podoby v přímém řízení samospráv. On-line summitu tak hledal odpovědi na klíčové otázky stavebnictví, architektury, ale také všech, kdo chtějí bydlet.

Odkaz ke shlédnutí debaty:
Záznam přenosu: Proč jsou byty tak drahé a co udělá stavební zákon - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Markéta Kotyrová
Marketingová manažerka
SBD Praha
Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční nebo také slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí představují čtyři dny volna v jinak každoročně nabitém jarním kalendáři každého správce bytových domů. V případě SBD Praha je ten letošní pracovní diář mnoha mých kolegů o to nabitější, že mnohé z nich postihla únorová covidová tsunami, která se téměř po dobu jednoho měsíce proháněla Střelničnou a zasáhla takřka polovinu týmu. Naštěstí se všichni z pandemické vlny vynořili zdrávi, bez vážnějších následků. A to je hlavní a nejdůležitější.

Dovolte mi, abych ze své pozice již nyní poděkoval všem svým kolegům za jejich odhodlání učinit maximum pro zdárné dokončení zpracování účetních závěrek i vyúčtování loňských zálohových plateb v řádném termínu navzdory všem komplikacím. Vím, že pro to učiní vše, věřím, že v ocenění jejich přístupu nezůstanu osamocen, ale také věřím, že případná zpoždění v mimořádně těžké části letošního pololetí přijme s pochopením naprostá většina adresátů vyúčtování. A právě Vám všem chci touto cestou poděkovat za spolupráci a popřát nerušené nadcházející svátky, pevné zdraví, trochu klidu a veselí, byť tentokrát povětšinou jen v rodinném kruhu.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
SBD Praha se podařilo dojednat pokračování benefitního programu Sphere pro všechny uživatele bytů v domech ve správě družstva pro období 2021 až 2025. I nadále tak budou mít klienti SBD Praha, kteří slevový program využívali dosud, možnost využívat zvýhodněných nabídek celé řady obchodních míst v České a Slovenské republice a některých dalších zemí Evropské unie. Jde celkem o více než 10.000 provozoven a také více než 800 e-shopů.

Využití programu je čistě na každém vlastníkovi jednotky či nájemci družstevního bytu a není s ním spojena žádná evidence osobních údajů ani sledování spotřebitelského chování. Nově je program koncipován jako elektronická licence, která je zdarma ke stažení do mobilního telefonu každého zájemce o využití slevového systému. Svůj promokód pro aktivaci licence najdete na zadní straně brožury benefitního programu Sphere.

Vedle toho je samozřejmě možné oproti úhradě výrobních a distribučních nákladů ve výši 300 Kč vč. DPH požádat o vydání plastové karty, tato Vám bude následně zaslána na Vámi určenou adresu. A naprostou novinkou je pro všechny zaregistrované možnost získat druhou elektronickou licenci pro dalšího člena domácnosti, a to zcela zdarma!

SBD Praha si tak dovoluje navázat na dobré zkušenosti s využíváním oblíbeného programu Sphere v minulosti. V současné době již probíhá distribuce elektronických licencí a informačního manuálu. V následujících týdnech tedy budete moci najít svůj dopis ve své schránce i vy. Pak už jen stačí postupovat podle jednoduchého návodu, aktivovat si licenci a hlavně … nezapomenout jí použít všude tam, kam sahají nabízené slevy.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Pro hypotéku si za první dva měsíce letošního roku bylo poskytnuto 18.328 hypoték v celkovém objemu skoro 55 mld Kč. To je o třetinu více hypotečních úvěrů než za stejné období loňského roku. Ovšem pohled na nárůst objemu hypoték o 50 % svědčí zcela jasně o tom, že se nezastavil ani růst cen bytů. Přispěly k tomu i úrokové sazby, které si udržovali svou průměrnou hladinu pod 2 % p.a. Tento faktor je spolu s nejistotou, zda si peníze střednědobě podrží svou hodnotu největším hnacím motorem zájmu o pořízení nemovitosti.

Uvedená čísla samozřejmě nemusí přesně vypovídat o dostupnosti bydlení, která se vlivem zvyšujících se cen zhoršuje pro střední třídu s průměrnými příjmy. Tito lidé jsou nuceni si chodit pro stále větší půjčky a k nim musí prokazovat jak vyšší vlastní zdroje financování koupě nemovitosti, tak i budoucí schopnost placení hypotečních splátek.

Jak je na tom družstevní bydlení? I u nich se projevuje tlak na vyšší pořizovací ceny pro bytové družstvo. Už teď je však jasné, že zájem o družstevní bydlení neklesá, spíše naopak. Všechny současné projekty nemají nouzi o zájemce. A ti se rekrutují ze všech skupin obyvatel, od mladších po starší ročníky, od studentského přes rodinné až po seniorské bydlení, často výměnou za opuštění starostí o rodinný dům. Uvidíme, jak dopadnou současná jednání o nových projektech nejen v Praze. Určitě bychom rádi nabídli našim zájemcům další příležitosti.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Včera proběhlo už poněkolikáté pravidelné vyšetření na Covid-19, organizované SBD Praha pro jeho zaměstnance. Ani tentokrát nebyl zachycen žádný pozitivní případ. Testují se v souladu s obecnými pravidly všichni zaměstnanci družstva, kteří virovou nákazu ještě neprodělali nebo jí prodělali s časovým odstupem delším než 90 dní od prvního pozitivního výsledku. Je jistě skvělou zprávou, že se už vrátila valná většina kolegů, kteří Covid-19 prodělali v epidemické vlně, která se v únoru prohnala Střelničnou, a další kolegové se postupně navrací. Ne u všech byl průběh jednoduchý a pár dozvuků, hlavně v podobě únavy, bude ještě trochu doznívat.

Celý tým SBD Praha se teď soustředí na hlavní cíl, kterým je dohnání manka v naplnění všech úkolů, jejichž odložení si vynutilo zdravotní omezení. Mezi hlavní cíle patří včasné zvládnutí březnových účetních závěrek s následným vyúčtování zúčtovacího období za rok 2020. Ačkoliv je aktuálně odevzdáno vyúčtování uživatelům bytů a bytových jednotek u zhruba 11 % všech klientů SBD Praha, je momentálně největší objem podkladů u rozúčtovatelů. Na jejich kapacitách a rychlosti zpracování rozúčtování, často také poznamenaných nemocí Covid-19, teď ponejvíce záleží, aby se podařilo stihnout dubnový termín.

Nechceme spoléhat na výkladové stanovisko MMR ze dne 9. března 2021, které dovozuje, že z důvodu omezení způsobených opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 nemusí být poskytovatel služeb schopen dostát zákonným termínům pro předání vyúčtování příjemci služeb. Věřím, že v rozhodující většině případů vyúčtování stihne SBD Praha jejich odevzdání včas.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Již po měsíci od spuštění rezervačního systému zná Bytové družstvo Nová Tesla dvě třetiny svých budoucích členů. Tak rychle totiž zájemci o získání družstevního bytu v Pardubicích proměnili své předrezervace na uzavřené rezervační smlouvy. Velkou výhodou nového projektu je totiž nadstandardní čas, který jsme mohli společně s naším partnerem Linkcity Czech Republic věnovat přípravě nového projektu. To se projevilo ve velkém počtu zájemců, kteří průběžně sledují informace na webu SBD Praha a neváhají se včas registrovat mezi ty, kterým rádi pošleme zprávu o novém projektu jako prvním.

Nejen v Pardubicích, ale i v dalších lokalitách plánujeme již brzy otevřít další příležitosti k získání družstevních bytů v České republice. Určitě bychom chtěli pokračovat v již objevených městech jako jsou právě Pardubice, nebo Plzeň, Liberec či Kladno, a samozřejmě také Praha. Nechte se překvapit, které místo bude nakonec dalším dílem úspěšného programu družstevní bytové výstavby a sledujte nás na www.sbdpraha.cz nebo přímo na www.bydlenisprirodou.cz.

Do doby spuštění nového projektu neváhejte, a zaregistrujte se k odběru novinek. Nic to nestojí a může získat nejméně informační náskok. A pokud si nebudete vědět rady, jak správně uchopit příležitost k získání svého nového družstevního bytu, je vám náš tým k dispozici ke konzultaci vaší konkrétní životní situace. Poradíme vám tak, jako stovkám jednotlivců i celých rodin před vámi.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
SBD Praha plní funkci statutárního orgánu už na 50 bytových domech, další tři společenství vlastníků jednotek takový krok aktuálně zvažují. Uvedený počet znamená, že družstvo je v čele více než 15 % celkového počtu bytových korporací (SVJ či BD) v jeho správě. Jinak řečeno, toto řešení zvolil každý šestý bytový dům. K tomu se postupně rozrůstá i tým manažerů bytových domů, kteří budou tvořit páteř budoucí správy bytových domů obecně. Zároveň potřebujeme dokončit vývoj základní části nového softwaru pro správu a provoz bytových domů založený na online monitoringu spotřeb i potřeb bytových domů a jeho uživatelů ve správě SBD Praha. První části jsou už v testovací fázi mých kolegů.

Nejnáročnější částí činnosti statutárního orgánu přesto je a zůstane komunikace se členy společenství či družstva. Je totiž možné skoro vždy najít někoho, kdo má pocit, že mu není dostatečně nasloucháno, nebo, že nemá dostatečné informace. Komunikace je pak o to složitější, že je zástupce družstva v jeho roli statutárního orgánu zpravidla vnímán kritičtěji, nežli kdyby jím byl někdo ze sousedů.

Ačkoliv je zcela jistě na místě připomenout, jak náročnou disciplínou je průběžná komunikace se stovkami uživatelů bytů, určitě není třeba hledat cesty, jak neuspokojeným vysvětlit složitost pozice člena statutárního orgánu. Naopak je zapotřebí hledat všechny cesty, jak zlepšit samotnou službu, zvýšit podíl automatického zpracování dat, zintenzivnit informovanost, ale i průběžně edukovat samotné manažery bytových domů. Věřím, že je SBD Praha na správné cestě, jak dále zvýšit spokojenost těch, kteří chtějí od svého předsedy kvalitní servis a včasné informace.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
V dnešních večerních zprávách se TV Prima věnovala i družstevnímu bydlení. Cílem bylo představení aktuálního stavu družstevní bytové výstavby jako příležitosti k získání bytu alternativně k jejich financování hypotékou. V reportáži vystoupila spolu s Martinem Krohem, předsedou představenstva SBD Praha a také předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení, i paní Blanka Škodová, členka jednoho z nových bytových družstev spoluorganizovaných SBD Praha. Třetím hostem byl Štěpán Havlas, finanční ředitel developerské společnosti Finep, se kterou SBD Praha úzce spolupracuje v rámci programu družstevní bytové výstavby v Praze.

Cesta k bydlení nemusí vést jen přes hypoteční financování. Na rozdíl od něj totiž může být cestou pro mladé bez dostatečných prokazatelných příjmů nebo může být skvělou příležitostí k získání dlouhodobého financování pro starší zájemce o bydlení, kterým princip hypotečního financování nemusí vyhovovat. V každém případě je dobrou zprávou, že se o družstevní výstavbě v poslední době stále více hovoří.

Alena Jakšová
marketingová manažerka
SBD Praha
Úvodním webinářem k systému Inteligentní správy odstartoval 4. března 2021 první díl cyklu vzdělávacího programu pro zaměstnance SBD Praha, který je podpořen dotací v rámci evropského programu podpory z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 9. 9. 2019 na realizaci projektu Podnikové vzdělávání v SBD Praha. Realizace projektu byla v roce 2020 odložena z důvodu první i druhé vlny pandemie a nyní nadchází správná doba pro realizaci projektu.

Odložení nastartování programu vzdělávání na jaro 2021 totiž skvěle navazuje na první výstupy z vývoje Bytového konta, softwaru nově vyvíjeného SBD Praha v úzké spolupráci se společností BeiT. V současné době je tak realizace firemní vzdělávacího projektu zaměřena právě na postupnou implementaci nového způsobu zpracování dat v SBD Praha. Zároveň proto byla do programu zahrnuta i řada dalších témat a dovedností z oblastí práva, účetnictví, ale i měkkých či manažerských dovedností, které by měly zaměstnance družstva lépe připravit na nutné procesní změny ve firmě.

Spojení změn ve firmě se vzdělávacím programem je opravdu hodně unikátním propojením ve správnou chvíli zásadních změn v družstvu souvisejících s postupným nastavováním nových procesů zpracování dat s cílem nabídnout všem zákazníkům, členům statutárních orgánů SVJ i BD, ale postupně také všem uživatelům bytů zcela nový komfort služeb kolem správy a provozu bytových domů. Doufejme, že už se snad nebude opakovat nedávná epidemická vlna, která se prohnala týmem SBD Praha a zpozdila mnohé práce v termínově náročném období. To je bohužel aktuálně asi jediný faktor, který může negativně ovlivnit jinak připravený vzdělávací plán i přibrzdit samotný softwarový vývoj.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Dne 2. března 2021 se konal webinář „Družstvo v aktuální rozhodovací praxi“ s JUDr. Filipem Cilečkem, soudcem Nejvyššího soudu. Vzdělávací akce byla zaměřena na aktuální soudní rozhodnutí z nedávné doby, které mají vliv na výklad legislativních pravidel právní úpravy bytového družstevnictví. Webinář organizovaný Družstevním marketingovým sdružením Česká republika (dále jen „DMS ČR“) spolumoderovali JUDr. Marek Novotný, externí specialista DMS ČR pro legislativu a právo bydlení, a Mgr. Martin Kroh, předseda správní rady DMS ČR, a předseda představenstva SBD Praha.

Význam podobných akcí pro velká bytová družstva, která se zabývají správou bytových domů, je o to větší, že nová právní úprava je poměrně čerstvá. Účinnosti nabyla v podobě zákona o obchodních korporacích 1. ledna 2014 a právě v loňském roce byla dotčena hned dvěma významnými novelami - zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony a zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a další související zákony.

Alena Jakšová
marketingová manažerka
SBD Praha
Také tým SBD Praha byl v uplynulých dvou týdnech výrazně zasažen epidemií Covid-19, kdy prakticky současně onemocnělo hned 32 osob, standardně pracujících v sídle SBD Praha na Střelničné. To představuje 40% z celkového počtu zaměstnanců a spolupracujících externích dodavatelů služeb (úklid, IT nebo advokátní služby). U některých z nich pak byla potvrzena agresívnější britská mutace viru. I přes horší průběh u mnoha kolegů a bohužel ojediněle i vážnější komplikace se s odstupem času zdá, že se všem podaří Covid-19 zdolat.

Navzdory všem hygienickým opatřením a preferenci zaměstnávání formou home office tak byl prakticky zastaven provoz v sídle SBD Praha, byla přijata zpřísněná opatření, z nichž většina platí dodnes. Uvidíme, nakolik se zdravotní komplikace se promítnout do plnění úkolů pro bytové domy. Už teď však patří můj dík všem klientům, kteří pochopili vážnost situace v SBD Praha a podpořili mé kolegy povzbudivými emaily. A určitě chci zmínit svůj obdiv a díky velké většině mých kolegů, kteří i přes svůj zdravotní stav vyjádřili odhodlání zvládnout přitom všechny standardní termíny, blížící se účetní závěrky, rozúčtování nákladů i jejich promítnutí do vyúčtování za rok 2020. Pokud se to letos doopravdy všude stihne, bude to tentokrát opravdu skvělý výsledek práce sehraného týmu SBD Praha.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Další díl družstevní bytové výstavby spoluorganizované SBD Praha otevřel tento týden novou příležitost k získání družstevního bytu pro zájemce o bydlení v Pardubicích. Obsazování projektu Bytového družstva Nová Tesla byl dlouho dopředu avizován, a tedy i očekáván ze strany mnoha desítek zájemců. To se projevilo velkým zájmem od samotného počátku zahájení předrezervačního systému, v jehož rámci jsou osloveni všichni zaregistrovaní zájemci o družstevní bydlení v Pardubicích.

Družstevní projekt Nová Tesla nabízí celkem 34 bytů o různých dispozicích, takže si vybere každý zájemce. Projekt vzniká ve spolupráce s Linkcity Česká republika, společností, která je členem stavební skupiny VCES. Dokončení projektu je očekáváno na podzim 2022 a je velkou ambicí organizátorů výstavby stihnout předání nových družstevních bytů členům Bytového družstva Nová Tesla ještě před koncem roku. Věřím, že půjde o další vydařenou kapitolu na pomyslné mapce novodobých družstevních projektů, ke které bychom s kolegy chtěli ještě v letošním roce přidat další vlaječku.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
14. února 2021 byly poprvé spuštěny nové webové stránky SBD Praha. I přes složité covidové období s rozsáhlou firemní karanténou se nám s externím týmem podařilo vytvořit nový moderní web SBD Praha. Doufám, že shledáte nové internetové stránky grafikou i členěním přehledné s rychlejší orientací v jejich obsahu.

Web se soustředí na hlavní aktivity SBD Praha – správu bytových domů, družstevní bytovou výstavbu, údržbu a servis společných částí bytových domů i samotných bytů a informace. Je přitom vytvořen tak, aby umožnil nová funkční využití, protože nezapomínáme ani na aktuálně běžící vývoj nového způsobu online zpracování dat o správě a provozu bytového domu, které budou postupně také online přístupné členům statutárních orgánů spravovaných klientů i všem vlastníkům a uživatelům bytů či bytových jednotek. A určitě se vyplatí mít mezi prvními aktuální informace o bydlení a nabídce nových příležitostí k získání družstevního bydlení.

Neváhejte, prohlédněte si nové webové stránky a věřte, že s kolegy oceníme i Vaší zpětnou vazbu.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Loading...