Aktuality
Vážení klienti,

Upozorňujeme, že dne 21.10.2022 je provoz recepce omezen pouze do 15:00.
Děkujeme.
Vážení klienti,

zveme Vás na veřejnou diskuzi k družstevní bytové výstavbě. Moderovaná debata se bude konat v Knihovně Václava Havla dne 21. září 2022 od 19.oo hod. Akci organizuje Česká společnost pro rozvoj bydlení ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a spolkem DoDružstva.

Pozvánka ke stažení zde.
Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na zkrácenou provozní dobu recepce v pátek 23. 9. 2022. Recepce bude pouze do 15h.

Děkujeme za pochopení.
Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 4. 7. 2022 je budova SBD Praha uzavřena.

Děkujeme za pochopení.
Liberec a jeho BYTOVÉ DRUŽSTEVNICTVÍ v MINULOSTi, SOUČASNOSTi, BUDOUCNOSTi

Výstava o historii i moderní podobě družstevního bydlení nabídne přímo v centru města otázky i odpovědi.

Tisková zpráva: Výstava historie družstevnictví v ČR - Liberec
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení. Metropole tak odstartovala první pilotní projekt družstevní bytové výstavby s podporou Prahy. Jeho přínos by měl spočívat v ověření spolupráce města a bytového družstva při pořizování dostupnějšího bydlení pro nejrůznější cílové skupiny občanů a zájemců o levnější bydlení.

Hlavními principy Dostupného družstevního bydlení jsou založení bytového družstva za účasti hlavního města, které jako člen bytového družstva získá část bytů pro své potřeby a bude je podle svého uvážení podnajímat, část bytů bude určena členů. Z pohledu nákladů bytového družstva půjde o odložení koupě městského pozemku bytovým družstvem na dobu po splacení úvěru na pořízení stavby v kombinaci s nákladovým způsobem zajištění výstavby bytového domu vybraným partnerem. O tuto pozici by se měla ucházet především bytová družstva s dostatečnými zkušenostmi s realizací a správou obdobných projektů.

Vynechme detaily politických půtek a šarvátek, které provázely přípravu a schválení dokumentu, a zkreslené informace o nepřipravenosti financování projektu, které padly ještě včera na jednání zastupitelstva. Jen připomeňme, že ačkoliv měli všichni současní koaliční partneři vládnoucí pražské koalice podporu družstevního bydlení ve svým předvolebních slibem, k zařazení tisku na program jednání zastupitelstva museli nakonec pomoci opoziční zastupitelé. Povedlo se a návrh se schválen. Jsme v poločase. Druhou polovinou musí být úspěšná realizace tohoto projektu, který pak může být v různých obměnách a podobách replikován jako jedna z odpovědí na neutěšený nárůst cen nového bydlení. Věřme, že to hlavní město a vybraný partner zvládnou. Je to v zájmu Pražanů.
V Praze, dne 16. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnešní zasedání pražského zastupitelstva je zřejmě poslední reálnou příležitostí ke schválení prvního z projektů dostupného družstevního bydlení. Jeho hlavním smyslem je ověřit si v praxi, zda spojení samospráv města a velkého bytového družstva nad výstavbou nových bytových domů může vést k levnějšímu, a tedy dostupnějšímu bydlení pro Pražany. Vstupní principy – odložení platby za pozemek pro bytové družstvo a v zásadě nákladová výstavba bytového domu mají prokázat úsporu vstupních nákladů pro zájemce o tento typ bydlení o 25 až 30 % oproti standardní developerské výstavbě.

Koncept spolupráce municipality a bytových družstev či obdobných společností je v Evropě celkem osvědčený model, ve kterém se kombinují vlastní zdroje členů družstev s úvěrovým zdroji s přispěním obce. Ta je v některých modelech následně členem bytového družstva, nebo je nejméně tím, kdo má velký vliv na výběr budoucích členů. Může tak jít o zaměření na vybrané profesní skupiny jako jsou učitelé, policisté, hasiči či prostě úředníci městských částí nebo věkové skupiny, protože bytová družstva svým charakterem umí nabídnout hodně mladých rodinám i seniorům.

Stojí za to si připomenout, že je to právě současná pražská koalice, jejíž členové měli vzácně podporu družstevního bydlení ve svých předvolebních slibech. Spojené síly pro Prahu svůj příslib naplňují předložením návrhu pilotního projektu. V případě obou dalších uskupení, Piráti a Praha Sobě, jde zatím spíše o hledání všemožných alternativ, jejichž řešení je zatím v nedohlednu. Uvidíme, třeba nakonec převládne vůle po naplnění i jejich volebních programů a pilotní projekt dostane zelenou. Ostatně bude jen a jen na něm, zda zůstane jen u jedné vlaštovky. Podle zahraničních zkušeností by to byla určitě škoda, hlavně pro Pražany.

V Praze, dne 16. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnes se uskutečnila první online konzultace zástupců velkých bytových družstev v České republice napříč Svazem českých a moravských bytových družstev a Družstevním marketingovým sdružením Česká republika na téma družstevní bytové výstavby. Právě zapojení velkých bytových družstev jako hlavních organizátorů tohoto typu výstavby by mělo patřit k hlavní pozornosti obou družstevních spolků. Ověření aktuálního stavu a zájmu členských družstev o družstevní bytovou výstavbu bylo hlavním cílem.

Družstevní výstavba si totiž svými výsledky v poslední dekádě získává stále větší pozornost zájemců o vlastní bydlení, ale i měst a obcí jako jedna z možných cest k dostupnějšímu bydlení. Spolupráce družstevních a municipalitních samospráv může vést k realizaci projektů, jejichž základem bude v zásadě nákladové pořízení bytových domů. To je totiž hlavním principem fungování bytových družstev a družstevních spolků všude ve světě a příklady mnoha evropských zemí ukazují, že tento model funguje vedle jiných forem bydlení a má své nezastupitelné místo v bytové výstavbě.

Je skvělé, že již dnes existují stavební bytová družstva, která se vrací ke svým kořenům a realizují zajímavé projekty, které jsou všechny do jednoho velmi rychle obsazovány novými členy bytových družstev. A historie 10-12 let fungování novodobých bytových družstev také ukazuje, že tento segment nepředstavuje zásadnější riziko pro financující banky a jejich hospodaření je stabilní. Závěry z úvodního jednání povedou k vytvoření platformy pro družstevní bytovou výstavbu s cílem výměny zkušeností, zpracování modelů družstevní bytové výstavby, ale i hledání příležitostí k realizaci projektů a podpor v legislativní či daňové oblasti.
V Praze dne 8. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
V úterý 7. června se uskutečnilo jednání členů podvýboru pro bydlení a výstavbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s vybranými zástupci nájemního a družstevního nájemního bydlení. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí České republiky stejně jako zástupce Národní rozvojové banky.

Družstevní bydlení, které prostřednictvím velkých bytových družstev zajišťuje správu a provoz jednoho milionu bytů v České republice, bylo zastoupeno Janem Vysloužilem, předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev, a Martinem Krohem, předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení České republiky. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Občanského sdružení majitelů bytových domů a Sdružení nájemníků.

Hlavním tématem byla zhoršující se dostupnost bydlení a větší rozvoj nájemního bydlení jako logická alternativa vlastnického bydlení, v minulosti hodně upozaďovaná. Právě na tuto skutečnost mnozí účastníci poukazovali, protože období přes třicet let preferovaného vlastnického bydlení zásadně ovlivnilo vnímání vlastního bydlení jako naprosté samozřejmosti pro dnešní generaci střední třídy. Toto vnímání může doznat velké změny s nástupem nové generace, která na vlastní bydlení nedosáhne. I přesto jsem i na této platformě zopakoval dlouhodobě prosazovaný návrh, aby bylo umožněno členům bytových družstev odepisovat jejich podíl na zaplacených úrocích bytovým družstvem z úvěru na pořízení bytového domu z daňového základu stejně jako je tomu u hypotečních úvěrů. Jsem přesvědčen, že není důvod rozlišovat obě skupiny zájemců o vlastní bydlení, kteří nečekají na pomoc státu a rozhodnou se pořídit si vlastnické či družstevní bydlení vlastní investicí.

Aktuálními tématy byl stavební zákon, jehož cílem by mělo a musí být zjednodušení stavebního řízení, a novela zákona o službách jako třetí část transpozice povinností evropské směrnice k úsporám energií do českého právního řádu. U první normy není úplně jisté, nakolik se i případné urychlení stavebního řízení promítne do zvýšené stavební aktivity, na kterou má v současné době vliv růst cen stavebních materiálů a nedostatek stavebních kapacit.

Přítomní poslanci si ověřovali názor praxe na případný odklad povinného monitoringu spotřeb energií a médií z pohledu bytových korporací, členů společenství vlastníků a bytových družstev. Na jedné straně by odklad mohl umožnit lepší připravenost na plnění povinností, na druhé straně je však skutečností, že nechat uživatele jednotek „jezdit v autech bez tachometru“ v časech obrovského nárůstu cen energií a médií, navíc s již uloženou povinností instalace vzdáleného měření, již nedává velký smysl. Naopak se může stát, že bude Česká republika jako předsednický stát Evropské unie subjektem porušujícím unijní pravidla chování.

Rozhodnutí je v tomto směru aktuálně na poslancích. Uvidíme, jak se s tím vypořádají. Za sebe jsem přesvědčen, že teď už stojí za to mít online přehled o spotřebách energií a médií, které jsou vedle pořizovacích nákladů na bydlení druhou největší položkou a pro drtivou většinu uživatelů bytů dokonce první nákladovou položkou. Řízení spotřeb se stane běžnou součástí života každého uživatele bytu. Jen tak může on sám ovlivnit své náklady. A správce bytového domu mu k tomu musí umět pomáhat.
V Praze dne 7. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
V tradičním čase prvního červnového pondělí se konalo shromáždění delegátů SBD Praha jako nejvyššího orgánu družstva. Přítomní delegáti schválili výsledky hospodaření za uplynulý rok, upravený finanční plán na letošní rok a finanční plán na rok 2023. Právě jeho finální podobu ještě ovlivní avizované postupné promítání postupu konceptu Inteligentní správy jako hlavního směru výkonu správy a zajištění provozu bytových domů v portfoliu SBD Praha.

Shromáždění delegátů dovolilo Mgr. Jaroslava Suttnera sedmým členem představenstva SBD Praha. Nástup zkušeného právníka s letitými advokátními zkušenostmi ze služeb pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i samotné SBD Praha je skvělým předpokladem pro jeho zapojení do činnosti statutárního orgánu. Mezi dalšími body jednání byly probrány pravidelné reportní zprávy o vývoji družstevní bytové výstavby, kde ve svitavském bytovém družstvua zbývá obsadit posledních 5 bytů, a vývoji Bytového konta jako základu zmiňovaného konceptu Inteligentní správy. U tohoto bodu uložil nejvyšší orgán kontrolní komisi prověřit nastavený model finančních vztahů družstva a společnosti BeiT.

K důležitým závěrům patří rozšíření limitu 300 bytů na neobsazené byty, za které v projektech družstevní bytové výstavby odpovídá SBD Praha. To umožní větší zapojení SBD Praha do připravovaných projektů družstevního bydlení v čase, kdy si stále více měst a obcí uvědomuje, že jde o jednu z cest, jak odpovědět na zhoršující se dostupnost nového bydlení. Druhé usnesení se týká pravidel pro prodej jednotek z vlastnictví SBD Praha těm členům družstva, kteří z nejrůznějších důvodů dosud nepožádali o převod jednotky do svého vlastnictví. Jednoduché pravidlo vstřícně k členům družstva snižuje obvyklou tržní cenu jednotkyu o 90 % v roce 2022 s tím, že se sleva snižuje každým dalším rokem o 5 % až do výše 50 %, která se právě pro členy SBD Praha zachovává jako trvalá sleva při prodeji jednotky.

V Praze dne 6. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Letošní jarní valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika byla výjimečná prostředím, ve kterém se 3. června t.r. konala. Místem jednání bylo zbrusu nově otevírané zákaznické centrum Baumit ve středočeském Brandýse nad Labem. Ke svolání tak byla využita jedinečná nabídka společnosti Baumit, která je pro velkou část členů a klientů bytových družstev synonymem kvalitních zateplovacích systémů a materiálů, a to jak pro exteriéry, tak pro interiéry, z pohledu revitalizace bytového domu nebo jeho nové výstavby.

Valné hromady se zúčastnila velká většina členů sdružení. Byly schváleny výsledky hospodaření minulého roku a potvrzen plán aktivit na letošní rok. Právě v něm se po dvouletém obtížném období covidových opatření soustředí členská družstva na zintenzívnění spolupráce s obchodními partnery pro bytové domy. Jedním z drobných bodů byl i blok vzdělávacích seminářů, kde jsou plánovány semináře na problematiku datových schránek pro společenství vlastníků jednotek, povinně zřizovaných od 1. ledna 2023, a evidence katastrálních úřadů, kde je dlouhodobým cílem sdružení dosáhnout možnosti zavedení služby „hlídacího psa“ i pro osoby odpovědné za správu bytového domu, kterou jsou společenství vlastníků jednotek.

Z pohledu SBD Praha bylo konání akce v Brandýse nad Labem, a právě v místě sídla společnosti Baumit mimořádnou příležitostí k představení chystaného projektu družstevní bytové výstavby v nedaleké lokalitě v ulici Augustýna Lukeše. Několik desítek družstevních bytů bude opět příležitostí k pořízení vlastního bydlení pro ty, kteří již nedosáhnou na pražské ceny, chtějí bydlet v komfortních bytech v dobré dopravní dostupnosti do hlavního města. I tyto domy budou zahaleny fasádním systémem Baumit.

V Praze dne 3. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole. Původním záměrem bylo konat konferenci návazně na rozhodnutí zastupitelstva hlavního města o vyhlášení prvního z připravovaných projektů v podobě soutěže partnerství pro přípravu a realizaci družstevní bytové výstavby. Toto rozhodnutí však bylo odloženo nejdříve na červnové jednání pražského zastupitelstva.

Hlavním principem dostupného družstevního bydlení má být kombinace odložení kupní ceny za městský pozemek pro družstevníky na dobu po splacení úvěru na pořízení bytového domu s principiálně nákladovým charakterem družstevní bytové výstavby, realizované vybraným partnerem ze soukromého sektoru, ideálně z řad velkých zkušených bytových družstev. Součástí návrhu jsou i parametry vzniku členství v bytovém družstvu s limitací případné spekulativní účasti zájemců o tento typ bydlení.

Zájem o družstevní bydlení potvrzovala přítomnost zástupců téměř desítky obcí včetně některých pražských městských částí, z nichž mnozí prezentovali stále větší směřování pozornosti municipalit k družstevní bytové výstavbě jako jedné z cest k dostupnějšímu bydlení se stabilizačními prvky. SBD Praha je spolu s družstvem Coop Development v současné době nejvýraznějším aktérem družstevního developmentu a tuto pozici jsem potvrdil přihlášením se ke spolupráci s obcemi v České republice. Ostatně první nabídka již byla podána, druhá je připravována a vedle toho běží série dalších jednání s vybranými městy a obcemi.

Považuji za obrovskou škodu, že prvním městem s podporovanou družstevní výstavbou už zřejmě nebude Praha. Dovolil jsem si účastníkům setkání připomenout, že všechny politické subjekty tvořící magistrátní koalici po celou dobu současného volebního období měly ve svém volebním programu podporu družstevního bydlení. Skutečnost je však výrazně odlišná, byť jiný životaschopný projekt dostupnějšího bydlení k dispozici není. Uvidíme, jak bude v červnu naloženo s poslední šancí před podzimními komunálními volbami…
V Praze dne 1. června 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Vážení klienti, v měsících červenec - srpen je v pátek omezená pracovní doba recepce do 15:30. Děkujeme za pochopení
Tým SBD Praha
Stavební fórum se tentokrát konalo na téma dostupného bydlení. Mezi panelisty úvodního diskuzního bloku nechyběla Anna Ježková, předsedkyně družstva Coop Development, která tentokrát reprezentovala družstevní bydlení a výstavbu. Tradičního pohledu na poslední statistická čísla bydlení se věnoval Petr Hána ze společnosti Deloitte. Z těchto čísel lze určitě zdůraznit evropské měřítko dostupnosti bydlení měřené počtem hrubých měsíčních mezd, jež jsou aktuálně zapotřebí k získání bytu. V tomto směru je Česká republika na předposledním místě s 12,2 roky, horší jsou jen Srbové s 15,2 roky. Naopak premianty jsou například Belgie, Irsko či Portugalsko s zhruba 4 roky měsíčních výdělků.

Z pohledu nové výstavby se zdá, že se v úvodu letošního roku výrazně zpomalil či dokonce zastavil růst cen bytů. Přesto vedou vysoké ceny novostaveb i starších bytů v kombinaci s nižší dostupností hypoték k růstu zájmu o nájemní bydlení. Avšak i zde je patrný trend postupného růstu nájemného, které bude v příštích měsících dohánět ceny bytů. Přítomní účastníci se shodli, že se v současné situaci otevírá prostor pro zvýšení nabídky nájemního bydlení, především ze strany institucionálních investorů či samotných developerů. Určitou nejistotu bylo cítit ohledně toho, zda nabídka plně vybavených nájemních bytů, tomu odpovídající nájemné, a hlavně ceny služeb budou skutečným naplněním očekávání potenciálních nájemců a nakolik to má být předmětem případných veřejných podpor.

Družstevní bydlení může v tomto směru nabídnout hodně zajímavý model, kde se nájemce stává tím, kdo se podílí na kontrole svých nákladů bydlení a zároveň zůstává hodně flexibilní v nakládání s družstevním podílem. Jeho hodnota se přitom zvyšuje úměrně výši splacené části podílu na úvěru družstva na pořízení bytového domu s přihlédnutím k cenám bytů na trhu. Svým vstupem do diskuze jsem upozornil na skutečnost, že v případě družstevní bytové výstavby hovoříme v současné době spíše o formách developerské družstevní výstavby, která není podpořena ze strany státu či obce. Zejména ve spolupráci bytových družstev a měst či obcí, ale také např. v zapojení zaměstnavatelů, vidím příležitost k rozvinutí nákladové formy družstevní výstavby, kde jsou všechny náklady včetně předem definované odměny za založení družstva a organizaci výstavby vyúčtovány družstevníkům. To je úsilí, ke kterému nyní směřují či budou směřovat první projekty družstevního nájemního bydlení s podporou měst či obcí.

V Praze dne 6. května 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města. Pokud se tak stane, půjde o završení čtyřletého období současné pražské koalice, jejíž členové měli všichni podporu družstevního bydlení ve svých předvolebních slibech.

Od spolupráce měst a obcí je v Evropě očekáváno dostupnější, tedy levnější bydlení, než je tomu u standardních developerských projektů. K tomu míří také připravovaná spolupráce Prahy a vybraného partnera pro výše zmíněný pilotní projekt. O přesných číslech lze v tuto chvíli jen spekulovat, stejně jako o subjektu, který si hlavní město pro tuto spolupráci vybere. Lze však s jistotou očekávat, že půjde o nižší pořizovací náklady na vstupu, než je obvyklé ve vlastnickém bydlení. Je to cesta k získání vlastního bydlení, byť v delším časovém horizontu.

SBD Praha dlouhodobě signalizuje, že má o spolupráci s městy a obcemi zájem a že je připraveno účastnit se soutěže. Všechny dosud realizované projekty družstevního bydlení jasně ukázaly, že má tato právní forma své výhody a dokáže zajistit bydlení i pro ty, kteří nesplňují podmínky pro získání hypotečního úvěru. Hlavní město spolu s Českou společností pro rozvoj bydlení připravují v úvodu zmíněnou konferenci na začátek června t. r., kde by už mohly zaznít bližší informace k první vlaštovce z hnízda dostupného družstevního bydlení. Uvidíme.
V Praze dne 3. května 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví, které by z něj mohly udělat přitažlivější formu bydlení jako obecný koncept pro rozmanité využití pro obce, zaměstnavatele, developery a další organizátory družstevní bytové výstavby či např. projekty baugruppe. Představil jsem program Akademie pro bytové domy pro vzdělávání členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev s možností rozšíření pro města a obce a pozval jsem pana ministra na setkání předsedů a ředitelů největších bytových družstev v rámci chystané listopadové konference Fórum BD 2022.

Na úvod setkání jsem měl možnost prezentovat Bytové konto jako společně vyvíjený produkt SBD Praha a společnosti BeiT. Možnost sledovat všechny náklady bydlení se totiž může již velmi brzy ukázat jako nezbytný nástroj pro elimininaci ztrát, optimalizaci spotřeb a predikci vývoje nákladů ve vztahu k rozpočtu bytové korporace ve světle turbulentních cenových pohybů v energiích a médiích, a to bez ohledu na to, že jde i o naplnění povinností evropských norem. Informoval jsem, že byl model digitalizace správy a provozu bytových domů oceněn zařazením mezi 10 nejlepších start-up projektů, které prošly za posledních pět let posuzováním agentury CzechInvest. Shodli jsme se, že je zapotřebí vytvářet podmínky pro další automatizaci pořizování a zpracování dat, které pan ministr označil jako digitálně přívětivou legislativu.

Dále jsem představil sumář oblastí, které dlouhodobě považují členové České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení i samotného SBD Praha za výzvy k řešení, jmenovitě šlo o vypořádací podíl při ukončení členství v bytovém družstvu, práva zakladatelů a podmínky členství při družstevní bytové výstavbě, otevření pravidel rozúčtování pro zjednodušení a zrychlení vyúčtování, hlídacího psa pro SVJ, výkon funkce statutárního orgánu bytových družstev jiným bytovým družstvem nebo možnost odečtů úroků zaplacených členem bytového družstva z jeho daňového základu.

K těmto a dalším bodům jsem přislíbil zpracovat odpovídající návrhy potřebných legislativních změn či úprav. Vyjádřil jsem připravenost všech zastupovaných subjektů zapojit se do těch aktivit, které povedou naznačeným směrem a v nichž budeme vyzváni ministerstvem k aktivní účasti. Na závěr ministr ocenil konstruktivní a kreativní průběh jednání a přislíbil využít prezentované nabídky spolupráce ve více směrech.
V Praze dne 19. dubna 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnes se konala další z pravidelných koordinačních schůzek k rozúčtování, kterými sleduje SBD Praha průběh rozúčtování na všech objektech ve správě družstva. Zpracování rozúčtování postupuje letos v obdobném tempu jako tomu bylo v loňském roce s tím, že je větší pozornost soustředěna na malou skupinu objektů, kde dosud nejsou zadány všechny vstupní údaje pro rozúčtovatelskou firmu. U vybraných objektů a s vědomím dotčených statutárních orgánů lze očekávat mírné zdržení v adresování vyúčtování do rukou vlastníků bytů.

Letošní rok je specifický z několika hledisek. Jednak došlo k nebývale velké akvizici skoro čtyř desítek nových klientů, převážně společenství vlastníků jednotek, hned zkraje roku. I z tohoto důvodu bylo zapotřebí připravit rozúčtování a vyúčtování i v jiném než dosavadním systému a, aby toho nebylo málo, řeší souběžně SBD Praha vkládání nových klientů do prostředí Bytového konta s otestováním rozúčtování a dalších funkcionalit nového softwaru pro správu bytových domů. A ihned poté počítá družstvo s přechodem dalších objektů do Bytového konta, přednost má v těchto dnech včasné dokončení vyúčtování na jednotlivých domech.

Další porady budou následovat a poslední proběhne zkraje května s tím, že se následně již budou řešit jen objekty výjimečně opožděné, zpravidla z důvodu chybějících vstupních dat nebo probíhajících upřesnění či reklamace nákladů.

V Praze dne 5. dubna 2022

Miroslava Juríčková Niklová
energetik
SBD Praha
V pátek 1. dubna t. r. se uskutečnila v rámci pravidelného jednání schůze členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) také společná prohlídka nového dohledového technického centra výtahové společnosti Schindler v pražské Waltrovce. Online sledování technického stavu výtahů a jejich provozních nákladů na dálku je trendem každé výtahové firmy z velké trojky, kam vedle společnosti Schindler patří také Kone a Otis.

Prezentace možností dohledového centra jasně ukazuje směřování moderní správy nemovitostí také v oblasti správy a provozu rezidenčního trhu. Propojování informací se správci bytových domů bude brzy realitou v zájmu lepší komunikace s obyvateli bytového domu. Umožní však současně také další optimalizaci nákladů provozu výtahů, pravidelného servisu a údržby, což se nakonec nutně promítne do celkových nákladů za celou dobu životnosti výtahů při vyšší bezpečnosti jejich provozování. Umělá inteligence umožňuje v krátkém čase srovnat zkušenosti z tisíců celosvětově provozovaných zařízení a přijímat opatření k odvrácení poruch či k zajištění větší bezpečnosti v zájmu těch, které výtahy každodenně přepravují.

SBD Praha se svým partnerem, společností BeiT, počítá v rámci konceptu inteligentní správy s postupným propojením s datacentry všech tří zmíněných výtahových firem tak, aby bylo na jednom místě a v každém čase možné vysledovat nejdůležitější informace o stavu a provozu každého připojeného výtahu, a to jak členy statutárních orgánů bytových korporací (SVJ a BD), tak hlavně manažery bytových domů na straně správce. A je jasné, že cílem je i průběžné informování všech uživatelů, například o technické odstávce výtahu i termínu jejího ukončení tak, aby se mohli včas připravit.
V Praze dne 2. dubna 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnes se konala v konferenčním sále sídla Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) valná hromada Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Jedná se zúčastnili Martin Kroh a Miroslav Švarc, předseda a místopředseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR), člena zmíněné asociace.

Hlavním tématem byla transpozice povinností z evropské směrnice k úsporám energií do českého právního řádu. Návazně na předchozí změny energetických předpisů a rozúčtovací vyhlášky se v letošním roce očekává poslední střípek legislativních kroků v podobě novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů. Stav jeho projednávání lze aktuálně sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako tisk č. 199.

V průběhu valné hromady informoval zástupce SČMBD o čtyř změnách návrhu novely zákona o službách, o nichž budou chtít jednat. Patří k nim odklad účinnosti povinné měsíční informovanosti o skutečných spotřebách tepla a teplé vody, neodkládání splatnosti vyúčtování v případech formálních nedostatků vyúčtování, definován 30denní reklamační lhůty jako lhůty speciální ve vztahu k obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku a úprava povinného každoměsíčního oznamování, kam se může vlastník či nájemce bytu podívat na svou spotřebu energií či médií.

K první úpravě se předseda DMS ČR nepřipojil s odkazem na obecnou známost evropského předpisu od konce roku 2018, kde je uvedena dokonce kratší lhůta pro přijetí informační povinnosti, a tudíž není namístě vyjadřovat překvapení nad krátkostí přípravného období, jakkoliv bude obtížné dostát ve všech případech nové povinnosti ihned od počátku roku 2023. Navíc jeví naprosto jasné, že se při současné dramatické situaci s nárůstem cen energií a médií ukáže sledování jejich spotřeb jako jeden z klíčových kroků pro další optimalizaci energetických nákladů. V ostatních bodech zástupci sdružení deklarovali připravenost DMS ČR podpořit změnové návrhy svazu, byť s upozorněním, že například ve směru řešení vlivu formálních nedostatků vyúčtování na splatnost nedoplatků a přeplatku obsahuje dílčí krok už ministerský návrh novely zákona o službách.

Malým, ale důležitým bodem byla zmínka o shodě s Českým metrologickým institutem nad prodloužením ověřovací lhůty u bytových měřičů tepla (kalorimetrů) na 5 let. Tato změna, která může přinést optimalizaci nákladů montáží, ale i menší nároky na vstupování do bytů jejich uživatelů, patří k jedněm z důležitých legislativních cílů DMS ČR. Průběh samotné diskuze ukázal, jak málo je připravena většina rozúčtovatelů, ale i správců bytových domů na blížící se změny. S tím ostře kontrastoval přístup největších rozúčtovatelských firem, které se na zvládnutí nových povinností připravují už delší dobu, a části správců nemovitostí s orientací na automatizovanější pořizování a správu dat o provozu bytového domu. Je jasné, že jen tímto směrem vede správná cesta.

V Praze dne 31. března 2022

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha a správní rady DMS ČR
V pátek 1.4.2022 je recepce SBD Praha v provozu pouze do 16:00Děkujeme za pochopení.Tým SBD Praha
Seminář na Střelničné

Dne 29. března t. r. se konal seminář Družstevního marketingového sdružení Česká republika na téma „Výkon funkce statutárního orgánu SVJ družstvem“. Akce byla současně vysílána i online pro vzdáleně připojené. Právě souběžná forma webináře je dobrou zkušeností získanou v covidovém období. Lektorkou byla Mgr. Kateřina Horáková, právní expertka Svazu českých a moravských bytových družstev, s nímž členská bytová družstva DMS ČR dlouhodobě spolupracují.

Hlavní pozornost byla zaměřena na principy výkonu funkce statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek právnickou osobou – bytovým družstvem. Jednou z problematických otázek je způsob zápisu bytového družstva jako statutárního orgánu. Kvůli nesouladné právní úpravě a nejednotnému přístupu rejstříkových soudů dochází k vícero způsobům zapsání osoby zastupující bytové družstvo při výkonu funkce statutárního orgánu SVJ. To pak působí potíže při změně této osoby, kdy je už dnes nutné v řadě případů měnit zapsanou osobu u desítek subjektů, přičemž je změna spojena s poplatkem 2 000 Kč za každou takovou změnu. V obou směrech bude DMS ČR prosazovat změny legislativních pravidel, zejména pak v části, kde se ukládá SVJ povinnost hradit soudní poplatky a kde byla dříve SVJ od úhrady soudních poplatků osvobozena.

K dalším probíraným otázkám patřil okruh odpovědnosti statutárního orgánu, vztah obsahu činnosti statutárního orgánu k výkonu správy a zajištění provozu bytového domu, odměňování za výkon funkce statutárního orgánu nebo rozhodování v SVJ řízeném bytovým družstvem jako statutárním orgánem. Výhodou webinářové formy bylo aktivní zapojení účastníků a také záznam z průběhu akce, který byl dán k dispozici všem členským družstvům DMS ČR.

V Praze dne 29. března 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Od 1. března t. r. působí Ing. Martin Honzíček v roli ekonomického ředitele SBD Praha. Jako ekonom a účetní přichází do čela ekonomického úseku družstva v souvislosti s přechodem ekonomických služeb do nového prostředí Bytového konta. Nepůjde jen o změnu jednoho informačního systému za jiný software. Nutností je změna většiny stávajících procesů zpracování dat a souvisejících služeb nejen v rámci ekonomického úseku, nýbrž v rámci celého SBD Praha jako správce skoro čtyř stovek bytových korporací, společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

V tomto kontextu jsou úkoly ekonomického úseku pro letošní rok náročnější než obvykle – včasné zpracování účetních závěrek, daňových přiznání a vyúčtování služeb za rok 2021, převzetí většího počtu nových klientů od 1. března t. r. a jejich začlenění do Bytového konta, zpracování rozúčtování a vyúčtování služeb u těchto subjektů za rok 2021 po ověření správnosti nastavení pravidel pro rozdělení nákladů u jednotlivých domů převedení stávající klientely do Bytového konta a postupné promítnutí souvisejících změn dosavadních procesů zpracování informací a dokumentů na straně družstva. To vše ideálně bez větších dopadů na zákazníka SBD Praha.

Vědom si své odpovědnosti za vedení celé firmy si tak vlastně v tomto případě držím palce také sám sobě a celému představenstvu SBD Praha. Jsem rád, že nový ekonomický ředitel výzvu přijal a zůstávám přesvědčen, že má všechny předpoklady naplnit společná očekávání. Koneckonců ambice SBD Praha a jeho skvělého pracovního týmu nemohou být jiné než vysoké, jak se sluší a patří na jednoho z lídrů na trhu správy rezidenčního bydlení.

V Praze dne 2. března 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
V úvodu roku akvizice roku?

Podpisem smlouvy o koupi části obchodního závodu se Stavebním bytovým družstvem Avia završilo SBD Praha dvouměsíční jednání a přípravu převzetí správy a provozu 37 bytových domů z dosavadního portfolia zákazníků SBD Avia. Jde o 35 společenství vlastníků jednotek a dvě menší bytová družstva v lokalitách Letňan, Čakovic, Kbel, ale i Horních Počernic nebo Proseka.

Celkem jde o 1128 bytových jednotek a 48 nebytových jednotek, v naprosté většině případů ve starší bytové zástavbě. Dobrou zprávou pro SBD Praha a jeho stávající klienty je také skutečnost, že se hned v sedmi případech jedná o návrat bývalých klientů SBD Praha. Tento krok právě v Letňanech přispěje k tomu, aby se ještě více zkompletovaly jednotlivé subjekty na společné výměníkové stanici do správy SBD Praha s cílem vylepšit monitoring spotřeb energií a médií.

SBD Praha v souvislosti s touto neobvyklou akvizicí přehodnotilo svůj postup při spouštění nového informačního systému, kdy se prvními subjekty vloženými do Bytového konta stanou právě noví zákazníci. Velkou ambicí je proto vložení všech potřebných dat pro evidenci projektů již v průběhu března a dubna s cílovým záměrem zpracovat rozúčtování a vyúčtování pro nové klienty již za rok 2021, a to nejméně pro porovnání se standardním vyúčtováním v programu, používaném dosavadním správcem. Už brzy uvidíme, nakolik bude snaha úspěšná.

V Praze dne 1. března 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Navštivte ve dnech 3. - 5. 3. 2022 soubor veletrhů pro střechy, stavbu a úspory energií STŘECHY PRAHA 2022, který se koná v PVA EXPO PRAHA Letňany, společně s Festivalem dřeva a nářadí. Čeká Vás bohatá nabídka střešních materiálů, solárních systémů, velký výběr nářadí pro řemeslníky i kutily, inspirativní praktické ukázky a další zajímavosti. Na souběžných akcích For Pasiv, For Wood a For Therm uvidíte přehlídku dřevostaveb a nízkoenergetických domů včetně zdrojů vytápění.

Jak postupovat při opravě střechy či rekonstrukci domu? Jak zamezit tepelným ztrátám budovy? Jak si vybrat realizační firmu? Jak čistit fasády? Jak využít střechu a energii ze slunce? Jak získat dotaci? Využijte poradenství ZDARMA u nezávislých odborníků ve Stavebním poradenském centru po celou dobu veletrhu!

Přijďte a vyhrajte hodnotné ceny v podobě kvalitního nářadí a dokonce i střechy na rodinný dům! Poukaz na zlevněnou vstupenku v hodnotě 100 Kč najdete na www.strechy-praha.cz.

KDY: 3. - 5. 3. 2022, čt, pá 10-18 h, so 10-17 h
KDE: PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
Akademie pro bytové domy letos zahájí už svou 8. sezónu. Hned na úvod překonala další historický milník v podobě zdolání tisícovky zájemců o první letošní webinář. Své samozřejmě sehrává i téma webináře, kterým jsou nová pravidla k úsporám energií, vyplývající z promítnutí evropské směrnice do českého právního řádu. Na nové povinnosti si budou muset zvyknout také bytové korporace, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. A právě členům jejich statutárních orgánů je program Akademie BD prioritně určen.

Vzdělávací program Akademie BD spoluorganizují Česká společnosti pro rozvoj bydlení a Dům plný úspor za spolupráce Sdružení nájemníků České republiky. Hlavně vlivem Covidu se seminářová forma v posledních letech plynule proměnila v online setkání. Tato forma umožňuje připojení odkudkoliv, a dokonce i shlédnutí ze záznamu, byť v tomto případě pochopitelně bez možnosti klást dotazy. Témata jsou organizátory pečlivě vybírána jako reakce na diskutovaná témata samotnými předsedy SVJ a BD, například na portále Okolo bytu, nebo jako osvěta ke změnám legislativních pravidel.

Webinář k EED se koná již 10. února 2022 od 17.3o, registraci a další program můžete najít na www.akademiebd.cz

V Praze dne 7. února 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Členové Družstevního marketingového sdružení Česká republika si na své valné hromadě dne 7. ledna 2022 zvolili vedení spolku na další dva roky. Složení správní ani dozorčí rady nedoznalo žádných změn. Předsedou sdružení zůstává Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha, místopředsedou Miroslav Švarc, předseda představenstva SBD Praha 8, a členem správní rady František Coufal, ředitel BD Pragostav. Členy dozorčí rady zůstávají Dana Podhrázská, předsedkyně představenstva SBD Severní Město, Petr Černý, předseda představenstva SBD Sever Liberec, a Vladimír Štulík, předseda představenstva SBD Nový Domov.

Valná hromada dále schválila plán aktivit pro tento rok s legislativními úkoly v oblasti právní úpravy bytových družstev i s ohledem na lepší možnosti využití této formy v rámci družstevní bytové výstavby. A právě ta bude také více na výsluní pozornosti členů DMS ČR mimo jiné společně s problematikou DPH při správě bytových domů, řešení výzev v podobě EED, Green Dealu či digitalizace správy a provozu bytových domů. K větším plánovaným akcím budou setkání s partnery sdružení, profesní vzdělávání zaměstnanců družstev v nejrůznějších oblastech, organizace setkání manažerů členů sdružení i spoluúčast na listopadové konferenci BD Fórum 2022.

V Praze dne 7. ledna 2022

Nikola Rajnochová
manažerka sdružení
DMS ČR
Hned první koordinační schůzka týmu družstevní bytové výstavby potvrdila, že projekt Bytového družstva Rezidence Říční ve Svitavách je již z jedné poloviny zaplněn. A to je skvělý úspěch, vezmeme-li v potaz, že jde teprve o druhý měsíc od spuštění rezervačního systému! K dnešnímu dni je obsazeno 25 z 51 bytů s tím, že k dalším 8 bytům je evidován předběžný zájem potenciálních členů bytového družstva. Lze očekávat, že i obsazení zbylých bytů bude mít podobně rychlý průběh. Zejména proto, že stavba svižně pokračuje k cíli, kterým by měla být podzimní kolaudace. Předání bytů je plánováno na počátku roku 2023.

Obrovskou výhodou projektu jsou cenové podmínky nových bytů pro členy družstva v kombinaci se zasmluvněnými úvěrovými podmínkami s úrokem 3,8 % p. a. s pětiletou fixací, která by měla přečkat současné ekonomické období. To umožňuje všem, kteří hledají bydlení, včas investovat a ochránit tak své úspory před znehodnocením inflací, a to bez potřeby vyjednávat o podmínkách hypotečního úvěru v bance. Myslím, že jsme se tímto projektem trefili do ideálního období. A spolu s developerem děláme vše i pro kvalitní provedení a úspěšné dokončení stavby. Věřím, že to správný krok k postupné přeměně prostředí této části krásného města Svitav.

V Praze dne 6. ledna 2022

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Co si přát na prahu nového roku? Zkusím si představit, že tři dvojky v letopočtu znamenají tři přání do tohoto roku. Na prvním místě pak tedy určitě všem přeji pevné zdraví v nelehké covidové (rád bych už napsal postcovidové) době. A to právě se zřetelem na blížící se vlnu varianty omikron a také s ohledem na loňskou zkušenost SBD Praha, kdy na přelomu února a března onemocněla najednou skoro polovina týmu, ponejvíce z řad účetních. Především proto jsme se vydali do nového roku v režimu home office s výrazným omezením návštěvních hodin. Věřím, že tak i letos zvládneme všechny povinnosti vůči našim klientům a zákazníkům se ctí a v termínu.

Dále přeji všem hodně osobních a profesních úspěchů, rodinné i pracovní pohody. S postupem zavádění Bytového konta do praxe budeme za SBD Praha obé potřebovat. Tento rok vnímám jako rok změn na cestě k digitální správě, kterým bychom chtěli završit naše několikaleté úsilí o zásadní evoluční, či dost dobře možná až revoluční krok ve správě bytových domů. Věřím, že náročný úkol společně zvládneme. Za tým SBD Praha jsem o tom přesvědčen a chci už nyní poděkovat všem klientům a zákazníkům, kteří se už v loňském roce přidali a podpořili naše směřování rozšířením vzájemné spolupráce v oblasti měření, sledování a řízení spotřeb energií a médií.

A třetí přání věnuji všem, kteří pro sebe a své blízké hledají nový domov. Přeji jim co nejrychlejší stabilitu české ekonomiky, cen stavebních materiálů i prací, ale i cen energií a médií, kontrolovanou inflaci i výši úrokových sazeb, skutečně dostupné bydlení pro střední třídu. Myslím, že právě o tohle mnozí zájemci o vlastní bydlení s nástupem dvacátých let buď přišli, či alespoň ztrácejí iluzi, že by mohlo být lépe. Věřím a slibuji, že budeme nadále usilovat o prosazení těch opatření, která mohou pomoci stávající negativní trendy změnit, zpomalit, či ještě lépe zastavit. Přinejmenším přidáme další stovky družstevních bytů ke dvěma tisícům úspěšně dokončených, předaných a provozovaných bytů v novodobých projektech družstevní bytové výstavby.

Držme si společně palce a vykročme do nového roku s nadějí, že se přání vyplní. Hezký nový rok!

V Praze dne 3. ledna 2022
Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Návazně na turbulentní vývoj energetického trhu v tomto roce a na směřování k vyšší efektivitě bytových domů s nakládáním s energií dnes proběhlo první jednání se zástupci Energetického regulačního úřadu k otevření cesty ke vzájemné spolupráci v nastavování legislativních pravidel, při definováních hlavních principů směřování řízení spotřeb energií v bytových domech a pro související osvětu v oblasti správy rezidenčního trhu.

Společných témat je skutečně hodně – řízení spotřeby elektrické energie v bytovém domě, alternativní zdroje a elektromobilita nebo transpozice evropské směrnice EED k úsporám tepla, sdílení dat z patních (fakturačních) měřidel a dodavatelských ceníků či stanovení klimatického faktoru na cestě k plné digitalizaci měření a vyhodnocování spotřeb tepla a tepla na ohřev teplé vody. To vše v čase, kdy se náklady na energie a média stávají ústředním tématem většiny bytových domů. Jsem přesvědčen, že si z pozice Družstevního marketingového sdružení Česká republika, jehož členem je i SBD Praha, máme s Energetickým regulačním úřadem co nabídnout.
V Praze dne 3. prosince 2021

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Dnes proběhlo velmi zajímavé setkání s Michalem Pasiarem, ředitelem společnosti Acrea a prezidentem BIM asociácie Slovensko. Cílem bylo ověřit si názory na správnost směřování SBD Praha k využití BIMu pro správu bytových domů a zkušenosti projektantů, kteří s BIM technologiemi aktivně pracují. BIM je zkratkou pro Building Information Modelling, tedy pro digitální model budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu budovy – od návrhu projektu, přes výstavbu až po správu budovy v rámci jejího celého životního cyklu FM (Facility Management).

A zkušenosti? Na Slovensku je legislativa kolem používání BIMu v plenkách. Společnost Acrea je spolu s dalšími členy BIM asociácie průkopníkem této myšlenky na Slovensku. Vyhledává investory, kteří chtějí vyzkoušet tuto cestu projektování, stavby a následně i správy budovy. Zatímco první dvě fáze se ještě daří realizovat, ve třetí části najde dnes BIM uplatnění jen stěží. A už vůbec ne v oblasti rezidenčního trhu. To potvrdila i občasná jednání se slovenskými bytovými družstvy.

Přitom právě správa budov s využitím BIM modelu by měla umět uspořit čas všech zúčastněných – vlastníka stavby i jejího facility managera (správce budovy). Potvrdili jsem si vzájemně, že pořízení BIM modelu lze realizovat i ve zjednodušené podobě pro starší domy a postupně do něj zanášet stále více informací potřebných pro řízení správy a provozu bytového domu. To přináší na jedné straně potřebu pamatovat na aktualizaci všech změn do budoucna, na druhé straně stále podrobnější znalost objektu a historii stále větší skupiny prvků budovy, využitelných pro řízení údržby a oprav. Právě k tomu poskytla společnost Acrea k využití příručku pro výpočet efektivity BIMu pro objednatele pro potřeby SBD Praha a jím spravovaných bytových domů.

BIM modely pro první bytové domy ve správě SBD Praha již byly pořízeny. Současně s přípravou modelů pro další spravované domy a hledání cesty optimalizace pořizovacích nákladů se pozornost přesouvá také k propojení chystaného Bytového konta, softwaru pro správu bytových domů, s Revitem, softwarem, ve kterém je pořizován BIM model s navazujícími informacemi. Uvidíme, možná do budoucna najdeme cestu ke spolupráci s dalším významným partnerem pro tuto část správy bytových domů.

V Praze dne 2. prosince 2021

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Navštivte webinář Pražské teplárenské zaměřený na dálkové vytápění v Praze. Dozvíte se o způsobech jak ovlivnit svoji spotřebu a jak ušetřit za teplo z centrálního zdroje. Zjistíte, které z informací o dálkovém vytápění jsou mýtus a které skutečná fakta.

Navštivte webinář Pražské teplárenské, vedený Petrem Štěpánkem, vedoucím Odboru péče o zákazníky, 7. prosince 2021 od 18:00. Připojte se, získejte zajímavé informace a ptejte se v online chatu na všechno, co vás ve vztahu k dodávkám dálkového tepla v Praze zajímá.

Na webinář je nutná registrace předem na adrese Webinar PT

V případě potíží při registraci prosím kontaktujte lektora na pstepanek@ptas.cz
Vážení klienti,z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsme byli bohužel nuceni seminář Inspirace, 29. listopadu 2021 zrušit. Z důvodu velkého zájmu ho chceme přesunout na "lepší dobu", pravděpodobně, na jaro 2022. O novém termínu, vás budeme včas informovat. Tak si držme pěsti, ať se co nejdříve potkáme.
Vynikající svatomartinská zpráva dorazila z České spořitelny – úvěr pro svitavské bytové družstvo byl schválen! Úroková sazba 3,8 % s fixací na 5 let jsou základním parametrem financování, který se v současné době prakticky vyrovná hypotečnímu úvěru. A to je opravdu mimořádná příležitost pro zájemce o družstevní bydlení, a hlavně budoucí členy svitavského družstva.

V projektu vznikne celkem 51 bytů, které doplňuje nabídka 45 parkovacích stání a 44 sklepních kójí. V projektu je počítáno i se společným prostorem pro budoucí využití členy družstva. Byty budou připraveny k předání družstevníkům na počátku roku 2023. V současné době je již rezervováno 12 bytů a další zájemci kvapem přibývají. Dotažení smluvní dokumentace je posledním krokem pro bytové družstvo před zahájením přijímání nových členů do družstva. Stane se tak ještě v letošním roce.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Nevítaným, leč v kontextu vývoje cen celé oblasti energetiky pochopitelným, je letos svatomartinský dárek v podobě oznámení Pražské tTeplárenské o úpravě ceníku za dodávky tepelné energie o 27 % s účinností již od 1. prosince 2021. Dochází ke zvýšení cen jak v odebrané složce ceny, tak i ve sjednané složce ceny. Důvodem pro navýšení cen jsou rostoucí ceny vstupních parametrů, a to především emisních povolenek.

SBD Praha doporučuje všem svým klientům navýšit zálohy na tepelnou energii pro rok 2022 o cca 30 % i s ohledem na současný dynamický vývoj cen komodit energií a médií, a to v závislosti na aktuálním nastavení předpisů záloh a vyhodnocení finanční situace bytového domu. Vyúčtování za letošní rok nebude ovlivněno dramaticky, lze však očekávat, že se může podle průběhu prosincové zimy mírně navýšit počet těch, kterým uhrazené zálohy nemusí stačit k dosažení přeplatku. Kdo nestihne upravit zálohy k 1. lednu 2022, protože nestihne zorganizovat jednání shromáždění vlastníků či členské schůze, anebo rozhodnutí per rollam, může vše napravit v úvodu příštího roku s mimořádnou změnou předpisu záloh s pozdější účinností. I tak to bude lepší cesta než riskovat vyšší nedoplatky ve vyúčtování služeb za příští rok.

Zprávu Pražské teplárenské k úpravě ceníku najdete zde: https://www.ptas.cz/cena-tepla-vzroste-v-praze-mesicne-jen-o-stokoruny/

Luděk Houser
technický ředitel
SBD Praha
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2021 jsem měl možnost spolu se skupinou zástupců družstevního i nedružstevního developmentu, právníků i zástupců Ministerstva pro místní rozvoj České republiky navštívit švýcarský Curych. Program byl hodně nabitý. Viděli jsme celkem 7 odlišných konceptů družstevní i městské bytové výstavby i provozování bytových domů. Absolvovali jsme k tomu několik zajímavých setkání o organizaci výstavby a bytových družstev, dostupnosti bydlení nebo správy a provozu bytových domů.

Švýcarsko je obecně známo historickými kořeny družstevní formy bydlení. Bytová družstva mají dlouhou tradici i ekonomickou sílu. Ta je opřena o vlastnictví pozemků, které jsou výchozím bodem pro projekty družstevní bytové výstavby. Na rozdíl od České republiky zde nejenže neznají převody jednotek do vlastnictví členů družstva, ale je pevně dán i vypořádací podíl v podobě vypořádání pouze vloženého členského vkladu při vstupu do družstva. Byt vždy zůstává vlastnictvím bytového družstva. To pak byt přiděluje podle předem daných podmínek dalšímu zájemci. K získání samotného družstevního bytu postačí členský vklad ve výši 10 %.

Je toho skutečně hodně, co odlišuje švýcarský i český systém. Některé prvky však mohou být dobrou inspirací pro budoucí směřování bytových družstev jako samosprávného systému pro zajištění bydlení pro střední třídu. Diskuze nad jednotlivými aspekty obou družstevních světů byly hlavním tématem přítomných hostů. Je třeba poděkovat družstvu Coop Development, partnerovi SBD Praha, za skvělou organizaci cesty, zajímavé impulzy i jedinečnou příležitost získat nové podněty pro budoucí rozvoj družstevního developmentu a navazujících služeb bytového družstva.

V Praze dne 12. listopadu 2021

Martin Kroh
Předseda představenstva
SBD Praha
Na poslední listopadové pondělí je letos naplánován seminář Inspirace 2021 pro předsedy statutárních orgánů SVJ a BD ve správě SBD Praha. Místem konání je letos zvolena nově otevřená scéna v prostorách plzeňské restaurace U Brabců. I tímto krokem chce tým SBD Praha ukázat, že nástup inteligentní správy bytových domů a postupnou digitalizaci celého prostředí myslí opravdu vážně. Večerem bude tradičně provázet Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha.

Cílem setkání je inspirovat návštěvníky zajímavými nápady pro správu a provoz bytových domů, které mohou hosté probrat napřímo se zástupci prezentujících firem. Ke zpříjemnění večera bezpochyby přispěje spojení s nabídkou vína a pohoštění v duchu svatomartinských svátků. Pozvánky v těchto dnech odchází všem předsedům spravovaných bytových korporacích. A tak konání akce může ohrozit jen případné zpřísnění epidemiologických opatření. Věřím, že to nebude zapotřebí. Inovativní přístup SBD Praha si zcela určitě zaslouží společné představení i přímou zpětnou vazbu od samotných konzumentů jeho služeb.

 

Markéta Kotyrová
manažer marketingu
SBD Praha
Ve čtvrtečním podvečeru se jela tradiční Grand Prix Bytových družstev 2021 jako šestý ročník poté, kdy se muselo závodění sklonit před přísnými epidemiologickými opatřeními. Adrenalinové setkání si nenechalo ujít 19 týmů, z toho hned osmička týmů složených ze zaměstnanců a klientů bytových družstev. Moderování večera měl jako obvykle na starosti především skvělý Petr Horák.

Napětí na dráze provázely dramatické okamžiky, naštěstí všechny bez zranění a s dobrým koncem, k němuž lze snad zařadit i předčasný odjezd jednoho manželského páru po vzájemné kolizi na trati. To naopak například střet vozu SBD Praha A s autem Global Assistance byl vyřešen s úsměvem a nabídkou tykání obou aktérů férové kolize.

Vítězný tým SBD Praha 8 doplnily na stupních vítězů právě týmy Global Assistance a SBD Praha A. Až za nimi zůstal tentokrát tým Finepu, který si vybral smolný den. Nejprve došel vozu benzín a pak přišla srážka na trati. To už dohnat nešlo, i když se všichni tři muži v týmu seřadili na prvních třech místech v kategorii nejrychlejších mužů a neztratila jsem se ani já jako nejrychlejší žena večera, férově zapůjčená favorizovanému týmu. Ve váhové kategorii jezdců nad 100 kg uspěl také předseda družstva, kterému cinkla bronzová medaile.

Je skvělé, že se akci podařilo v této složité době realizovat. Velké díky patří závěrem všem partnerům, kteří nám pomohli. Už teď se můžeme těšit na GP Bytových družstev 2022!

 

Markéta Kotyrová
manažer marketingu
SBD Praha
Odpoledním blokem k družstevní bytové výstavbě nejen s podporou hlavního města dnes skončilo dvoudenní setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev a obchodních partnerů. Konference Fórum BD 2021 nabídla řadu atraktivních témat i setkání, jakkoliv do jejího programu hodně zasáhla další covidová vlna. Akce se i tak zúčastnili zástupci čtyř desítek bytových družstev, kteří tak reprezentovali segment správců bytových domů, jenž dohromady vlastní anebo spravují milion bytů v České republice.

Pojďme si ve zkratce zrekapitulovat nejzajímavější vystoupení. Fórum BD 2021 zahájil pohled na novou úpravu stavebního zákona doplněný o odhad, které jeho části mohou doznat ještě principiálních změn a kdy je vůbec reálné očekávat naplnění zákona v praxi. Nechyběl pohled na aktuální statistiku vývoje české ekonomiky a bydlení, představení start-up projektu CitiBox, doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti či elektronizace dokumentace. Odpolední blok proběhl za účasti dánských hostů ze společnosti Ista Česká republika k EED (evropské směrnici k úsporám tepla), na který navázalo vystoupení zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu. Blok doplnily novinky z oblasti zdravého klimatu v bytě a bytovém domě a zakončila jej prezentace současných možností dotací pro bytové domy.

Slavnostní večer proběhl ve znamení partnerů konference, jejichž zástupci dorazili v hojném počtu. Všichni hosté se tak mohli vzájemně propojit a probrat vylepšení své spolupráce či otevření nových příležitostí. Partnerský večer doprovázela ochutnávka skvělých francouzských vín.

S velkým ohlasem se setkala ranní snídaně s VIP hostem konference, kterým byl Roman Knap, generální ředitel České pošty. Pohled do kuchyně České pošty přinesl řadu zajímavých čísel a informací o řízení gigantické firemní sítě ve srovnání se sítí bytových družstev. Dost možná setkání napomůže i úvahám o tom, jak lépe rozvinout spolupráci při doručování zásilek. Dopolední blok pokračoval třemi prezentacemi ze světa informačních technologií – IOT (internet věcí), BIM (modelování staveb) a IS (digitalizace správy bytových domů). Jedním z výstupů konference může být i vznik nové platformy pro spolupráci v této oblasti. Plánovaný přesun na oběd do pražského paláce DRN umožnil všem návštěvníkům unikátní pohled na metropoli.

Nejdůležitějším tématem odpoledního bloku bylo nesporně vystoupení Hany Marvanové, radní hlavního města, která prezentovala snahu vedení Prahy vyhlásit pilotní projekt dostupného družstevního bydlení v pražských Radlicích ještě v tomto roce! A to by bylo skutečně obrovským úspěchem současného vedení hlavního města, jehož obyvatelé nedočkavě očekávají otevření nové cesty k dostupnému bydlení. Bytová družstva dávají nejen konáním konference jasně a hlasitě najevo, že jsou připravena!

 

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Na konci října spustilo SBD Praha rezervační systém k novému projektu družstevní bytové výstavby. A tentokrát se vydalo spolu s dalšími zakladateli, družstvem Coop Development a společností Maverick Investment, opravdu daleko, vlastně až na Moravu. Svitavský projekt Rezidence Říční čítá celkem 51 bytů, 44 sklepů a 45 parkovacích stání v bezprostředním okolí bytových domů. Jde totiž o dvě budovy rozevřené do písmene V, které k sobě přiléhají stranami s pavlačemi. V rámci změn projektu před dokončením bude právě sem umístěn výtah, který nebyl původně zamýšlen. Ačkoliv jde o objekty jen se čtyřmi nadzemními podlaží, zakladatelé družstva chtějí zajistit mobilitu pro své budoucí členy v duchu nastavených standardů družstevního bydlení.

Zájemcům o družstevní byty se nabízí obvyklá skladba bytů 1+kk, 2+kk a 3+kk s možností pořízení sklepů a parkovacích stání. Méně obvyklé je také to, že v areálu bude i jeden prostor ponechán ke společnému využití, ať již jako zázemí pro bytové družstvo, nebo třeba klubovna k využití pro členy družstva. Průměrná cena bytu je 55 000 korun za metr čtvereční. I to činí projekt zajímavým. Držme palce všem zúčastněným a hlavně budoucím družstevníkům, ať vše klapne a mohou si na přelomu let 2022 a 2023 dojít převzít vysněné bydlení!

 

Markéta Kotyrová
manažer marketingu
SBD Praha
Vážení klienti, dovolujeme si vás pozvat na jedinečnou výstavu s dobovými fotografiemi o bytovém družstevnictví.
Vážení klienti, důležité informace Vám chceme předávat, co nejdříve a proto v rámci zkvalitňování služeb aktualizujeme databázi kontaktních údajů. Prosíme tímto všechny klienty o zaslání platných kontaktních údajů na e-mail info@sbdpraha.cz. Děkujeme za spolupráci
Je vždy milou příležitostí se setkat se zástupci jiných bytových družstev, která se zabývají správou nejen svého bytového fondu. Takovou příležitostí bylo i pozvání Radou moravských bytových družstev na každoroční pracovní setkání v Rožnově nad Bečvou, které se konalo 16. září 2021 V jeho rámci jsem prezentoval zkušenosti SBD Praha a celé partnerské skupiny, která se zabývá družstevní bytovou výstavbou (Coop Development, Maverick a Finep).

Z reakcí přítomných bylo cítit pozitivní vnímání úspěchů obrozené družstevní výstavby, která jen ve výše uvedené skupině dnes prezentuje 15 ukončených projektů, jeden aktuálně ve výstavbě a jeden těsně před spuštěním, asi 1200 předaných družstevních bytů, a tedy asi 2500 nových členů bytových družstev. Pro srovnání lze uvést, že členové Svazu českých a moravských bytových družstev v současné době realizují jen dva projekty, v Pacově a v Dobrušce.

Setkání na Moravě bylo využito i ke konzultaci mnoha úskalí či záludností stávají právní úpravy oblasti bydlení. Nejvíce shody bylo nad potřebou vyřešit otázku vypořádacího podílu člena bytového družstva v duchu dřívějších usnesení Nejvyššího soudu, mimo jiné z důvodu zajištění lepší stability bytových družstev vzniklých právě z nové družstevní výstavby. Dalším zásadním tématem bylo například uspořádání vztahů v případech, kdy bytové družstvo vykonává funkci statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek. S tím souvisí i oříšek v podobě rostoucí poptávky po výkonu funkce statutárního orgánu ze strany menších bytových družstev, což je však nutně spojeno s členstvím v dotčených subjektech. Uvidíme, jak se podaří v blízké budoucnosti pohnout alespoň s některými legislativními úpravami.

V Praze dne 16. září 2021

Martin Kroh
předseda správní rady DMS ČR a
předseda představenstva SBD Praha
Poslanecká sněmovna schválila hned první den své poslední schůze před volbami návrh zákona ve znění senátních pozměňovacích návrhů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí novely je ve čtvrté části také změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů o povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a přístrojů registrujících dodávku tepelné energie po nabytí účinnosti novely (tj. od 1. ledna 2022). Přitom všechna stávající měřidla a přístroje registrujících dodávku tepelné energie musí být vyměněna za dálkově odečitatelná zařízení nejpozději do 1. ledna 2027.

Novela v této chvíli čeká na podpis prezidenta České republiky. Zákon doprovodí zřejmě ještě v letošním roce změna vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Poslední změnou bude novela zákona č. 67/2013 Sb., jímž se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), která se očekává v průběhu příštího roku. Měla by obsahovat mimo jiné také četnější informační povinnosti poskytovatele (SVJ či BD) o spotřebách tepla a teplé vody uživateli bytu, a to s očekávanou účinností od 1. ledna 2023.

Více k novele energetických předpisů můžete shlédnout pod tiskem č. 799/5 na webových stránkách www.psp.cz.

 

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Hledáte zaměstnání v okolí Vašeho bydliště? Restaurace Svatojánský Dvůr na Praze 8 - Střížkov, přijme kuchaře, servírky, číšníky a brigádníky.V případě zájmu volejte na tel: 608 179 901
Včera byl hostem v živém vysílání ČT24 Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení ČR a SBD Praha. Televizní debata směřovala k družstevní bytové výstavbě a očekáváních, se kterými je toto téma spojeno z pohledu dostupnosti bydlení a hlavně těch, kteří aktuálně řeší bydlení pro sebe či své blízké.

Více můžete shlédnout zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058330624/

V Praze dne 25. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskutečnil webinář České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) na téma „Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí“. Akce určená široké odborné veřejnosti se konala v rámci záštitami Ministerstva pro místní rozvoj České republika (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI). Téma bylo rozděleno do tří navazujících bloků – podpora státu a municipalit, očekávání obcí a nabídka bytových družstev.

Družstevnímu bydlení a družstevní bytovou výstavbu jako podstatnou součást strategie MMR ČR ve svém úvodním slově zmínila Jana Hanzlíková, náměstkyně ministerstva, s tím, že s podporou bytových družstev počítá i nedávno schválení Koncepce bydlení 2021+. Analýza veřejné podpory bude klíčová pro nastavení podpory nové družstevní bytové výstavbě uvedla ve svém vystoupení Hana Pejpalová, ředitelka SFPI. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví považuje družstevní projekty za vhodnou formu PPP projektů v oblasti bytové výstavby. Za hlavní město potvrdil vyváženou podporu všem segmentům nové výstavby Petr Hlaváček, 1. zástupce pražského primátora. Snížení objemu vlastních prostředků a prodloužení maturity úvěrů mohou být příspěvkem bank k většímu rozvoji jinak stabilního družstevního developmentu uzavřel první blok Petr Vohralík, manažer řízení úvěrových rizik Real Estate a veřejného sektoru České spořitelny.

V úvodu druhého bloku představil základní body zásad dostupného družstevního bydlení Jiří Kučera, autor právního konceptu, který byl schválen pražským zastupitelstvem. Vůli podpořit na svém území družstevní bytovou výstavbu deklarovali následně Zdeňka Blišťanová, starosta Jeseníka, a Ondřej Prokop, místostarosta městské části Praha 11. Specifika přístupů měst a obcí v podpoře družstevní bytové výstavby je možné zohlednit v nastavení konkrétních družstevních projektů shrnul Marek Novotný, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení.

Ve třetí části vystoupili zástupci družstev, která mají s organizací družstevní bytové výstavby přímé zkušenosti a mohou je nabídnout dalším zájemcům. Koordinaci projektů z hlediska zájmů municipalit, urbanismu měst a obcí či veřejného prostoru zmínila Anna Ježková, předsedkyně Coop Developmentu, družstva, které má v poslední dekádě asi nejvíce realizovaných projektů družstevní výstavby. Právě dokončovaný projekt 114 bytů představil Petr Černý, předseda SBD Sever Liberec. Podobně uvedl své první zkušenosti i Karel Joukl, předseda SBD Dobruška, družstva, které při výstavbě zohledňuje potřeby a zájmy města a jeho obyvatel. O přestavbě starých objektů na nové družstevní byty mluvil Radovan Peterka, předseda SBD Družba Opava a blok zakončila svým vystoupením Hana Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy, s tím, že je velkým zájmem současného vedení stihnout do voleb v příštím roce alespoň představit Pražanům první projekty družstevní bytové výstavby.

Na trajektorii od teorie pro praxi se skutečné spolupráci měst a obcí s bytovými družstvy teprve blížíme k prvním realizacím prvních projektů. Je ale vidět, že se stále zřetelněji rýsují obrysy možné spolupráce obou samospráv – obecní i družstevní. Byť půjde asi vždy o trochu odlišná řešení, je důležité, abychom spolupráci měst či obcí a bytových družstev nastartovali. Je to v zájmu těch, kteří právě nyní řeší svou bytovou potřebu.

V Praze dne 24. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Ve středu 23. června 2021 se konal webinář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k dostupnosti bydlení ve městech České republiky. Cílem akce bylo prezentovat výsledky průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze srpna a září 2020, zaměřeného na sběr dat o trhu bydlení a politikách bydlení na úrovni obcí.

V rámci webináře byly ve světle zhoršující se dostupnosti bydlení prezentovány také dílčí body z Koncepce bydlení 2021+, která byla schválena vládou 12. dubna 2021. Koncepce vychází z analýzy OECD a reaguje na její doporučení. Výsledkem jsou 4 cíle, 11 opatření a více než 50 úkolů, které si kladou za cíl zajištění dostupnosti bydlení zejména pro zranitelné skupiny obyvatel.

„Bydlení neustále zdražuje a Česká republika není výjimkou. Jedná se o naléhavé téma, které zasahuje téměř všechny obory. Je s ním provázaná kvalita života i pracovní místa. Proto jsme rádi, že nám OECD poskytla nezávislé experty se zkušenostmi z jiných zemí a přinesla cenná doporučení na zlepšení stávající situace,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.

Pro bytové družstevnictví a družstevní bytovou výstavbu je povzbuzením, že právě oblast družstevního bydlení byla opakovaně zmiňována jako jedna z cest pro zvýšení dostupnosti bydlení. Podpora bytových družstev i zájemců o družstevní bydlení je součástí Koncepce bydlení 2021+. Některé dílčí kroky už jsou realizovány (úvěrový program pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let), byť bude v tomto případě zřejmě zapotřebí ještě jejich dalšího upřesnění. K podpoře schválení možnosti dotací pro bytová družstva a družstevní bytovou výstavbu vyzvala účastnící zástupce evropských zemí sama náměstkyně MMR ČR. Notifikace takového programu ze strany Evropské unie totiž bude v těchto případech zapotřebí.

V Praze dne 23. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
(s citací převzatou z tiskové zprávy MMR ČR)
V úterý 22. června se za účasti více než tří desítek zástupců jedenácti členských družstev Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) konal ekonomický workshop. Cílem setkání byla společná výměna pohledů a přístupů k vybraným otázkám správy bytových domů. K probíraným tématům patřily např. vztah prohlášení a stanov při určování pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, vyúčtování na posledního vlastníka jednotky, souběh výkonu funkce statutárního orgánu bytové korporace a správy bytového domu správní firmou, zálohové příspěvky, očekávané dopady evropské směrnice o úsporách energií nebo správa jednotek ve spoluvlastnictví více osob prostřednictvím správce společné věci.

Workshop ukázal, že k celé řadě otázek přistupují členská družstva rozdílně, ačkoliv to ne ve všech případech připouští jinak často nejednoznačný zákon. Problematické jsou zejména části správy a provozu bytových domů, kde legislativní pravidla předvídají jiný postup, než který je obecně praktikován. Takovou oblastí je např. poslední z výše zmíněných oblastí - správa jednotky ve spoluvlastnictví více osob. Účastníci se shodli, že pro další upřesnění bude zapotřebí k některým detailům připravit odborný výklad. A to je úkol pro DMS ČR. I s tímto cílem byl ekonomický workshop organizován. Po zpracování právních, účetních či daňových výkladů počítá sdružení s organizací navazujících speciálně zaměřených školení pro své členy a jejich zaměstnance.

V Praze dne 22. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Tenisový turnaj partnerů SBD Praha je vedle shromáždění delegátů druhou akcí, která se může pochlubit, že zůstala navzdory covidu-19 každoročně se opakující akcí bez přerušení. Letošní 14. ročník SBD Praha Open 2021 se konal 11. června t.r. za účasti celkem 10 párů. Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách s tím, že postupovali první čtyři dvojice do vyřazovací části.

Skvělé počasí i prostředí tenisových kurtů na pražském Baníku pod mostem Barikádníků vytvořili krásné podmínky pro všechny účastníky. Turnaj nakonec vyhrála dvojice Pavel Gallas a Radek Šidla, kteří ve finále zdolali Daniela Keřlíka s Martinem Mikulíkem. Třetí skončili Milan Uhmann s Josefem Landou. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Daniel Gallas a ocenění pro osobnost turnaje převzal František Friedrich, doyen turnaje. Menším stínem bylo ošklivé zranění Jany Ksandrové z týmu SBD Praha, které znemožnilo obhajobu loňského triumfu. Janě, přejeme hlavně brzké uzdravení a rychlý návrat na kurty!

V Praze dne 12. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Včera se konalo jednání shromáždění delegátů, nejvyššího orgánu SBD Praha. Každoroční setkání delegátů družstva i tentokrát umožnilo rozvolnění dosud přísných epidemiologických opatření, jakkoliv muselo být i tak dbáno dodržení všech platných pravidel pro minimalizaci rizik nákazy Covidem-19.

Letošní shromáždění delegátů schválilo vedle výsledků hospodaření za rok 2020, aktualizovaného finančního plánu na rok 2021 a finančního plánu na rok 2022 změnu stanov a zásad hospodaření, kam promítlo i variantu sníženého vypořádání družstevního podílu podle reálné hodnoty nemovitosti, ke které náleželo členovi družstva právo nájmu.

Dalším důležitým bodem byla informace předsedy představenstva o postupu vývoje Bytového konta a konceptu Inteligentní správy, ke kterým zástupce společnosti BeiT připojil prezentaci s bližším upřesněním především časování projektu. Důležitou součástí bylo pověření představenstva družstva delegáty případným přijetím kontokorentního úvěru pro financování výměn měřičů, pokud o tuto službu projeví zákazníci SBD Praha v příštím období zájem. Družstvo tak bude moci nabídnout skutečně plnohodnotné služby v oblasti měření, monitoringu a rozúčtování nákladů na energie a služby.

V oblasti družstevní bytové výstavby vyslechli delegáti informaci o předání bytů v plzeňských Zahrádkách a obsazení projektu BD Nová Tesla v Pardubicích. Pro plánování projektů byla zdvojnásoben počet bytu u připravovaných projektů, kde ještě nedošlo k jejich alespoň 75% obsazení, z dosavadních 150 bytů nově na 300 bytů. To by mělo umožnit zapojení SBD Praha do většího počtu projektů družstevní bytové výstavby, a to i v reakci na možnou spolupráci s městy či obcemi.

V Praze dne 8. června 2021

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka SBD Praha
Dne 3. června 2021 se konala valná hromada Asociace pro rozúčtování tepla a vody (Artav), poprvé za účasti nového člena – Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR). Zástupci členských bytových družstev DMS ČR přijali v závěru loňského roku nabídku asociace na vstup sdružení mezi členy asociace. Hlavní motivací je větší koordinace společného postupu v jednáních souvisejících s transformací pravidel směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, která novelizovala původní směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) a samozřejmě i příprava na zvládnutí povinností v oblasti správy a provozu bytových domů.

A právě novela evropské směrnice byla nosným tématem valné hromady vedle interních rozhodnutí asociace o výsledcích jejího hospodaření v minulém roce a plánem pro letošní rok. Promítnutí povinností z evropské směrnice totiž zásadním způsobem ovlivní způsob měření, průběžné sledování a vyhodnocování spotřeb energií i podávání zpětných informací konečným uživatelům bytů a bytových jednotek. K tomu bude zapotřebí řešit velké množství souvisejících otázek, ať již ve spolupráci správců nemovitostí a rozúčtovatelských firem, nebo dokonce spojením obou činností. Právě k takovému kroku se velmi intenzivně připravuje SBD Praha.

V Praze dne 4. června 2021

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Dnešním dnem začíná výměna výtahů v sídle SBD Praha na Střelničné. Modernizaci si vyžádal technický stav původních výtahů, který už neumožňoval ani plynulé zajišťování náhradních komponent. To si v letošním roce dokonce vynutilo pozastavení provozu menšího výtahu. Stalo se tak naštěstí v době, kdy mimořádná opatření v souvislosti s Covid-19 – zrušení návštěvních hodin a preference home-office přispěla ke snížení jejich vytížení.

Oba nové výtahy dodá společnost Kone, která uspěla ve výběrovém řízení. Stavební práce započnou úpravou šachty a demontáží stroje malého výtahu. Ihned po plánovaném dokončení instalace prvního výtahu (2. polovina června) zahájí dodavatel práce na větším výtahu. Jeho výměna by pak měla skončit na začátku srpna. V rámci možností bude trochu zvětšena plocha výtahů, počítá se s napojením na čipový vstupní systém a také design obou výtahů bude laděn do firemních barev.

Důležité je zmínit, že se monitoring provozu nových výtahů napojí na budovaný systém Inteligentní správy. To se tak stane testem pro plánovanou postupnou integraci monitoringu výtahů v bytových domech ve správě SBD Praha, kde se vedle průkopnické spolupráce s Kone a jejich chytrým systémem Watson počítá také s napojením monitorovacích systémů další dvou největších výtahových konkurentů - společnostmi Otis a Schindler.

Luděk Houser
technický ředitel SBD Praha
Příští týden ve čtvrtek 27. května 2021 se od 10.oo hod. koná webinář k „Transpozici směrnice EED do české legislativy“, který je zdarma určen také všem klientům SBD Praha. V jeho průběhu vystoupí především zástupci obou dotčených ministerstev, místního rozvoje (měření) a průmyslu a obchodu (informace zákazníkům, rozúčtování a vyúčtování). Na webináři se můžete dozvědět novinky k aktuálně diskutovaným otázkám promítnutí povinností ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, která novelizovala původní směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti.Předpokládaný nástup nových povinností pro bytové domy i jejich správce či rozúčtovatele je velkou výzvou pro SBD Praha. Družstvo už v letošním roce přináší prvním objektům rozšířenou nabídku svých služeb v rámci Inteligentní správy, především v oblasti měření spotřeb energií a médií, s cílem nejen usnadnit splnění všech informačních povinností, ale hlavně získat konečně online podklady pro řízení provozu a nákladů bytového domu. Na webináři si můžete porovnat, co se chystá a od SBD Praha si ověřit, že připravovaná řešení jsou rozvíjena správným směrem.Přehrajte si videozáznam
Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
Ve středu 12. května zpovídala Martina Kroha, předsedu představenstva SBD Praha, Štěpánka Duchková v pořadu (ne)Bezpečně pro XTV. Hlavním tématem bylo družstevní bydlení. Nakolik je bezpečnou cestou pro ty, kteří se pro něj rozhodnou? Může být opravdu výhodnou cestou k vlastnímu bydlení? Nečíhají někde skryté záludnosti, které následně družstevníkovi znepříjemní život? Dá se dospět k dohodě při větším počtu členů?

Jak se na všechny položené dotazy dívá předseda družstva se budete moci už brzy podívat i Vy. Sledujte obsah XTV a pořadu (ne)Bezpečně se Štěpánkou Duchkovou. „Další skvělá zkušenost, hodně příjemná a milá redaktorka“ tak hodnotil Martin Kroh svou premiéru na internetové XTV. A možná, že v rámci rozhovoru odpověděl i na Váš dotaz?

Alena Jakšová
marketingová manažerka SBD Praha
Nedávno jsem dostal od jedné paní redaktorky dotaz, co tak obvykle dělá předseda družstva? Jak vypadá jeho pracovní den? A vzpomněl jsem si na něj právě v úterý, které začalo obvyklým ranním vyřizováním emailové pošty, které od 9.oo vystřídal tříhodinový interní workshop s mými kolegy z technického úseku a manažery bytových domů na téma „měření energií – inteligentní správa“. Probírali jsme nejrůznější pohledy na současné i očekávané potřeby kvalitní a efektivní správy bytových domů a také aktuální směřování SBD Praha ke změnám v zaběhnutých, ale často kostrbatých procesech zpracování dat.

Následoval rychlý pracovní oběd, při kterém jsme s novým technickým ředitelem sladili názor na některé záležitosti technické agendy včetně personálních otázek. Vyřídil jsem telefonáty z dopoledne a při sledování odpoledního čtyřhodinového webináře advokáta specializujícího se na bytové spoluvlastnictví a bytová družstva jsem si řadil podklady pro podvečerní jednání představenstva. Naštěstí jsem si většinu materiálů stihl projít v pondělí večer, tak jsem to měl o fous snazší. Ale zase jsem musel nenadále zaskočit za kolegu s vědomím, že se jeho části agendy budu muset pověnovat o to více, že jde o materiály pro jednání nejvyššího orgánu družstva.

A o páté se neservíroval čaj, nýbrž začínalo online jednání představenstva, jehož důležitým bodem byla první příprava materiálů pro každoroční shromáždění delegátů. Je to už zaběhnutá tradice, že se k podkladům pro delegáty sjedeme během týdne dvakrát. Osvědčilo se totiž na první jednání shromáždit všechny podklady a o týden později probrat všechny připomínky, přičemž velká část z nich už proběhne v mezidobí v rámci společné emailové komunikace. Představenstvo nebylo dlouhé, skončilo vlastně už před devatenáctou hodinou. Stihl jsem tak večeři s rodinou. Pak oblíbená sklenka vína, dnes červeného z francouzského Lanquedocu, která doprovodila zpracování všech prvních připomínek mých kolegů z představenstva a kontrolní komise k předloženým materiálům. To proto, abych si je ještě pamatoval. Nakonec jsem vyřídil poštu, dal si studenou sprchu a šel spát.

Tak co? Málokdo mi věří, ale tohle je opravdu standardní časování. Snad jen těch školení je méně a na místo toho absolvuji tak 3-4 jednání za den. Mám velkou kliku – baví mně to. A snad je to alespoň trošku i vidět…?

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Ve čtvrtek 6. května se v pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila zajímavá debata o dostupném bydlení v hlavním městě. Debatu zorganizovali zástupci městské části Prahy 8, především pánové Tomáš Hřebík, člen rady, a moderující Lukáš Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje. Do debaty se zapojila řada panelistů, mezi nimi za hlavní město Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hana Kordová Marvanová a Adam Zábranský, oba radní, Petr Vohralík jako zástupce České spořitelny, Miloš Růžička, starosta Ďáblic, Martin Kroh za SBD Praha, Anna Ježková za Coop Development nebo Jan Eisenreich, předseda sdružení DoDružstva.

Hlavní město se potýká s rostoucími cenami bytů, které rostou trvale a nejrychleji v Evropě. Praha má v současné době asi nejhůře dostupné bydlení ze všech metropolí starého kontinentu. Všichni účastníci debaty se shodli, že možné zlepšení situace může přinést vzájemná spolupráce hlavních aktérů na poli bydlení napříč soukromým i veřejným sektorem. Ohlídání pořizovacích nákladů a jejich rozložení do delšího, vícegeneračního období jsou hlavními pilíři schválených zásad dostupného družstevního bydlení ze závěru loňského roku.

Nejen příklad malého projektu z Ďáblic, ale i velmi podobné zkušenosti bytových družstev s realizovanými projekty v Praze a v dalších větších městech či menších obcích dávají velkou naději, že by se model družstevní bytové výstavby se zapojením městských a obecních pozemků mohl stát vlajkovou lodí dostupnějšího bydlení. Nebylo proto vůbec žádným překvapením, že se nakonec celý podvečer točil právě kolem tohoto segmentu. Bylo by jistě skvělé, především pro Pražany, kdyby se podařilo alespoň připravit realizaci první výstavby podle modelu dostupného družstevního bydlení do konce funkčního období vedení současných pražských radnic.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Do své schránky jste od nás obdrželi dopis společně s brožurou s informacemi ohledně aktivace promokódu karty Sphere na období 2021-2025. Využití benefitního programu Sphere, Vám přinese nejen slevy na každém kroku, neboť poskytuje až 10 000 možností výhodných nákupů.

Neváhejte a aktivujte si Vaší elektronickou benefitní kartu co nejdříve. Brožura Sphere obsahuje na zadní straně 10-ti místný promokód, který vložíte pro registraci. Pro lepší představu se podívejte na fotodokumentaci. Je to jednoduché. Určitě to zvládnete.

Dopisy jsme Vám distribuovali osobně do schránek na jméno klienta bytu našimi zaměstnanci. Mohlo se však někde stát, že na dané adrese nebylo uvedeno jméno klienta na schránce, ale bylo zde pouze uvedeno jméno nájemníka a tudíž nebylo možno Vám dopis do schránky doručit. Zkusili jsme proto tuto záležitost vyřešit buď položením nad schránky nebo vložením do schránky SVJ.

Pokud ani tak k Vám dopis s kódem nedorazil, jste náš klient a máte zájem o aktivaci benefitní karty Sphere na období 2021-25 napište nám na email jaksova@sbdpraha.cz. Pokusíme se Váš dopis dohledat a nebo zajistit jinak možnou aktivaci.
V případě, že byste raději využili tradiční plastovou kartu Sphere, je možné si ji zakoupit za 300,- Kč. V tomto případě se prosím obraťte na paní Hanu Pavlíkovou na pavlikova@sbdpraha.cz.

Věříme, že tento slevový věrnostní program Sphere Vám přinese zajímavý finanční přínos.

Nezapomeňte si aktivovat svou elektronickou Sphere kartu plnou výhod i vy!

Alena Jakšová
Marketingová manažerka
Dne 3. května 2021 se v Ostravě uskutečnil v pořadí již druhý letošní webinář s JUDr. Cilečkem, předsedou senátu Nejvyššího soudu České republiky, tentokrát se na organizaci podílela Česká společnost pro rozvoj bydlení. Za ní se na akci podíleli moderující JUDr. Marek Novotný a Martin Kroh. Setkání přineslo řadu zajímavých pohledů na právní postavení bytového družstva, a to i ve světle obou novel zákona o obchodních korporacích z loňského roku (povinnosti člena družstva, důvody pro vyloučení z družstva, formální náležitosti takového procesu, vypořádací podíl, nájem družstevního bytu nebo neplatnost rozhodování orgánů družstva).

Právní názor významné soudní instituce také hodně předurčuje hledanou podobu budoucí legislativní úpravy vypořádacího podílu v bytovém družstvu. K tomu bude jistě zapotřebí i spolupráce s oběma dotčenými ministerstvy (spravedlnosti a místního rozvoje), kterému by měla předcházet shoda na budoucím řešení mezi odbornými organizacemi – Svazem českých a moravských bytových družstev, Družstevním marketingovým sdružením Česká republika a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Uvidíme, jak rychle se podaří dojít ke společně přijatelnému cíli?

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
První květnový týden je prvním pracovním týdnem v týmu SBD Praha pro Ing. Luďka Housera, nového technického ředitele družstva. Došlo tím k dlouho plánované změně na uvedené pozici z důvodu odchodu Ing. Aleše Šiguta do důchodu. Je jistě vhodné u této příležitosti nejprve i touto cestou poděkovat za skvěle odvedenou práci bývalému technickému řediteli. Současně chci všechny ubezpečit, že se nejméně do konce letošního roku budeme společně pracovně setkávat právě proto, abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro plynulé navázání na rozdělanou práci.

Novým technickým ředitelem se stal odborník, který se dlouhodobě pohyboval v oblasti stavebnictví a profesně působil ve společnosti BASF stavební hmoty ČR, s.r.o., naposledy na pozici manažera pro klíčové zákazníky. Právě tato skutečnost může být velkou podporou pro SBD Praha a také jeho klienty v období zavádění Inteligentní správy do praxe a s tím souvisejícího nastavení nových či pozměněných smluvních vztahů se stávajícími zákazníky. Věřím, že se Luděk Houser stane platným členem nejužšího firemního vedení SBD Praha. K tomu mu přeji hodně zdaru!

Martin Kroh,
předseda představenstva SBD Praha
Příprava Inteligentní správy vstoupila dnešním dnem do své další části zahájením interního testování části účetnictví včetně vyúčtování. Výrazně jednodušší nastavování účetnictví pro nové klienty, propojení Bytového konta s účetnictvím, sledování uhrazených záloh s automatickým průběžným porovnáváním se skutečnými náklady, reporting pro statutární orgány, vlastníky a členy družstva – nájemce, to vše jsou některé charakteristiky nového softwaru.

Inteligentní správa už mimo jiné počítá s propojením na vzdáleně odečítaná měřící zařízení v bytových domech, umístěných v domě, ale i na patě domu (fakturačních měřidel) všude tam, kde nebudou k dispozici vzdáleně odečtená data od dodavatelů. Napojení odečtených dat je důležité pro jejich automatizované zpracování a následné předávání průběžných informací o skutečných spotřebách konečným uživatelům.

Jedna z rozhodujících fází však zůstane na samotných vlastnících jednotek nebo nájemcích družstevních bytů. Právě oni totiž musí rozhodnout o volbě způsobu měření spotřeb energií a médií v bytových domech. SBD Praha jim k tomu nabízí velkou odbornou podporu. Umět si představit využití dat o spotřebách energií a médií v příštích pár letech totiž může být trochu složité z pohledu dnešních zkušeností správy bytových domů. To se však brzy změní. Zákazníci družstva mohou být u toho jako první.

Markéta Kotyrová,
marketingová manažerka SBD Praha
Ceny nových bytů v Praze neustále rostou. Podle posledních údajů se jejich cena oproti březnu loňského roku zvýšila o 5,5% na současných 112.233 Kč za metr čtvereční. Současně s tím však stoupá i počet prodávaných bytů, lidé jich koupili nejvíce za posledních deset let. Počet prodaných bytů stoupl zhruba o tři pětiny na 2 100, naopak počet bytů v nabídce developerů meziročně klesl více než o desetinu na 4 200, což je nejméně za poslední tři roky. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Oproti konci loňského roku ceny novostaveb v hlavním městě vzrostly o čtyři procenta. Od poloviny roku 2015, kdy se cenový vývoj začal prudce lámat, stouply ceny nových bytů v Praze o 102 procent.
Podle kategorií prodali developeři nejvíce bytů dvoupokojových, a to 44 procent. Následovaly jednopokojové (23 procent), třípokojové (22 procent) a čtyřpokojové (11 procent). Z jednotlivých městských částí developeři prodali nejvíce bytů v Praze 5 (23 procent), Praze 9 (18 procent) a Praze 4 (16 procent). Naopak v Praze 1 a 2 to byla dohromady pouze tři procenta.

„V současnosti na trhu zaznamenáváme rekordně vysokou poptávku po novém bydlení. Nejvyšší za posledních deset let. Také v dalším období očekáváme, že zájem bude velký. Situaci však stále komplikuje nedostatečná nová rezidenční výstavba, která nestačí na potřeby veřejnosti včas a pružně reagovat. Důvod je pořád stejný, a to komplikované a zdlouhavé povolování nových projektů,“ doplnil předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Podle generálního ředitele společnosti Finep Tomáše Pardubického vzroste význam družstevního a nájemního bydlení.

„Ani družstevní bytové výstavbě se nevyhne trend vyšších cen, zvláště pak tam, kde projekty vznikají ve spolupráci s developery“ říká Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha, a dodává „současné družstevní byty nabízené ve spolupráci s Finepem se v průměru pohybují nad hranicí 100 tis. Kč za metr čtvereční. Ke snížení cen může přispět jedině zahájení vlastních projektů ve spolupráci s hlavním městem. Uvidíme, zda a jak rychle k tomu Praha přistoupí.“

Markéta Kotyrová,
marketingová manažerka SBD Praha
Město Dobruška se pustilo do něčeho, na co si Praha možná ještě několik let počká. Zdejší stavební bytové družstvo zahájilo v letošním dubnu ve spolupráci s městem výstavbu čtyř takzvaných viladomů. V každém z nich pak vznikne třináct bytů o různých velikostech, celkem bude uspokojeno 52 žadatelů o nový byt.

Všechny byty jsou už nyní obsazeny a družstvo má dokonce i čekací listinu dalších nebydlících členů pro případ, že by se některý z žadatelů, který už zaplatil svůj členský poplatek, z nějakého důvodu rozhodl od vstupu do družstva odstoupit. Na ještě neexistující byty se tak tvoří doslova fronty. A není divu, vždyť družstevní forma výstavby uspoří každému členovi stovky tisíc korun při pořízení bytu.

Unikátní výstavba družstevních bytů větším bytovým družstvem za pomoci města, které zajistilo výhodně stavební pozemek, se může stát skvělou inspirací pro další města a obce v České republice s cílem zlevnit drahé bydlení. Doufejme, že stranou nezůstane ani Praha, která má schválené zásady dostupného družstevního bydlení a v současné době hledá vhodné lokality pro realizaci prvních projektů. Uvidíme, zda hlavní město v tomto směru dožene rodiště F.L.Věka. Určitě na to čeká hodně Pražanů.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
Praha má plán, jak zlevnit byty o třetinu jejich ceny. Mělo by se tak stát ve spolupráci s bytovými družstvy při výstavbě nových družstevních bytů. Hlavní město plánuje, že by pozemky pro dostupné družstevní bydlení poskytlo s odloženou splatností kupní ceny, a to ideálně až na dobu, kdy dojde k úplnému splacení úvěru na pořízení stavby bytového domu. Druhou část uspořených nákladů představují nižší náklady na straně organizátora družstevní výstavby, mezi které by mohla patřit vybraná velká bytová družstva.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil nový plán na rozvoj bydlení. Jeho strategie se zaměří hlavně na výstavbu dostupného bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města na výstavbě. Aby se v Praze zvýšila nabídka nových finančně dostupných bytů, musí se město podle něj soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu, a to například přijetím Metropolitního plánu nebo přípravou vhodných projektů Pražskou developerskou společností. Nezbytné jsou pro město nové stavební projekty nájemního a družstevního bydlení.

Město má poskytnout pozemky bytovým družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů za výhodných podmínek a poskytne jim pozemky prostřednictvím takzvaného práva stavby až na zmíněných 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.

Výhodou má být podle vedení města to, že družstva i spolky zorganizované majiteli budoucího domu ušetří marži, kterou by lidé jinak zaplatili developerské firmě. Do splacení domu se navíc cena sníží o hodnotu pozemku. Celkově tak má pořizovací cena bytů klesnout až o třetinu. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání části bytů v domě, které může využít pro ubytování zástupců potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči nebo policisté.

Alena Jakšová,
marketingová manažerka SBD Praha
CEEC Research a Ministerstvo pro místní rozvoj Vás pozvaly širokou veřejnost dne 8. dubna 2021 ke sledování odborné online diskuse na téma aktuální situace na developerském trhu a nově připravované legislativě k podpoře developmentu a dostupného bydlení. Akce proběhla za situace zhoršující se dostupnosti bydlení, růstu cen i nedostatku bytů. O tom, že se jedná o hodně atraktivní téma nejlépe svědčí skutečnost, že debatu sledovalo 32.000 diváků!

Mezi vystupujícími nechyběla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR pro místní rozvoj, sekce bydlení a sociálního začleňování, Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Ondřej Prokop, zastupitel Hlavního města Prahy, městská část Praha 11 nebo Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky. Za mého pohledu jen škoda, že u debaty tentokrát chyběl zástupce bytových družstev, která mají s realizací projektů družstevní výstavby praktické zkušenosti.

Bytové družstevnictví se i tak neztratilo a bylo zmiňováno většinou diskutujících v nejrůznějších souvislostech. A není divu. Vždyť jeho renesance v podobě družstevní bytové výstavby již probíhá a podílí se na ní i SBD Praha. A právě SBD Praha bylo také zmíněno jedním z aktérů diskuze jako jeden z větších organizátorů novodobé konstrukce družstevního bydlení. Myšlenka spolupráce obcí a bytových družstev není nová, je ve světě včetně velké části evropských zemí prověřenou cestou, jak realizovat dostupnější bydlení pro střední třídu. Finanční konstrukce opřená o vlastní soukromé zdroje, podporu ze strany obce při řešení pozemku, rozložení nákladů včetně splácení odpovídajících úvěrových zdrojů může být dobrou příležitostí ke zlepšení dostupnosti bydlení pro velkou část zájemců o vlastní bydlení.

Odkaz na on-line debatu: https://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=119

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Ve středu 7. dubna 2021 pořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) konferenci zaměřenou na stavební rozvoj v Česku. V on-line diskuzi vystoupili Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj), Martin Kolovratník (poslanec), Martin Kupka (poslanec), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha), Tomáš Portlík (zastupitel a místostarosta), Zdeněk Tůma (ekonom a bývalý guvernér ČNB), Mojmír Hampl (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB), Radek Mátl (ředitel ŘSD), Dušan Kunovský (ředitel Central Group), Pavel Kliment (ekonom a partner KPMG) a Tomáš Ctibor (ředitel 4ct a předseda SAR).

Hlavním tématem byl připravovaný nový stavební zákon a možné změny daní u bytové výstavby. Všechna vystoupení diskutujících se nesla i ve znamení aktuálního nedostatku bytů a jejich zvyšujících se cen, dopadů nového stavebního zákona, případně uplatňování DP H u nových bytů. Právě k DPH směřuje zajímavý návrh na rozdělení výnosu daně v poměru 10% do státního rozpočtu při současném ponecháním 5% pro obce, ve kterých dochází k výstavbě proto, aby se mohly získané finanční prostředky zacílit na související infrastrukturu.

Hlavním odlišností aktuálních tří verzí nového stavebního zákona je pohled na nutnost centralizace stavebních úřadů do podoby jednoho superúřadu, nebo ponechání současně podoby v přímém řízení samospráv. On-line summitu tak hledal odpovědi na klíčové otázky stavebnictví, architektury, ale také všech, kdo chtějí bydlet.

Odkaz ke shlédnutí debaty:
Záznam přenosu: Proč jsou byty tak drahé a co udělá stavební zákon - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Markéta Kotyrová
Marketingová manažerka
SBD Praha
Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční nebo také slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí představují čtyři dny volna v jinak každoročně nabitém jarním kalendáři každého správce bytových domů. V případě SBD Praha je ten letošní pracovní diář mnoha mých kolegů o to nabitější, že mnohé z nich postihla únorová covidová tsunami, která se téměř po dobu jednoho měsíce proháněla Střelničnou a zasáhla takřka polovinu týmu. Naštěstí se všichni z pandemické vlny vynořili zdrávi, bez vážnějších následků. A to je hlavní a nejdůležitější.

Dovolte mi, abych ze své pozice již nyní poděkoval všem svým kolegům za jejich odhodlání učinit maximum pro zdárné dokončení zpracování účetních závěrek i vyúčtování loňských zálohových plateb v řádném termínu navzdory všem komplikacím. Vím, že pro to učiní vše, věřím, že v ocenění jejich přístupu nezůstanu osamocen, ale také věřím, že případná zpoždění v mimořádně těžké části letošního pololetí přijme s pochopením naprostá většina adresátů vyúčtování. A právě Vám všem chci touto cestou poděkovat za spolupráci a popřát nerušené nadcházející svátky, pevné zdraví, trochu klidu a veselí, byť tentokrát povětšinou jen v rodinném kruhu.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
SBD Praha se podařilo dojednat pokračování benefitního programu Sphere pro všechny uživatele bytů v domech ve správě družstva pro období 2021 až 2025. I nadále tak budou mít klienti SBD Praha, kteří slevový program využívali dosud, možnost využívat zvýhodněných nabídek celé řady obchodních míst v České a Slovenské republice a některých dalších zemí Evropské unie. Jde celkem o více než 10.000 provozoven a také více než 800 e-shopů.

Využití programu je čistě na každém vlastníkovi jednotky či nájemci družstevního bytu a není s ním spojena žádná evidence osobních údajů ani sledování spotřebitelského chování. Nově je program koncipován jako elektronická licence, která je zdarma ke stažení do mobilního telefonu každého zájemce o využití slevového systému. Svůj promokód pro aktivaci licence najdete na zadní straně brožury benefitního programu Sphere.

Vedle toho je samozřejmě možné oproti úhradě výrobních a distribučních nákladů ve výši 300 Kč vč. DPH požádat o vydání plastové karty, tato Vám bude následně zaslána na Vámi určenou adresu. A naprostou novinkou je pro všechny zaregistrované možnost získat druhou elektronickou licenci pro dalšího člena domácnosti, a to zcela zdarma!

SBD Praha si tak dovoluje navázat na dobré zkušenosti s využíváním oblíbeného programu Sphere v minulosti. V současné době již probíhá distribuce elektronických licencí a informačního manuálu. V následujících týdnech tedy budete moci najít svůj dopis ve své schránce i vy. Pak už jen stačí postupovat podle jednoduchého návodu, aktivovat si licenci a hlavně … nezapomenout jí použít všude tam, kam sahají nabízené slevy.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Pro hypotéku si za první dva měsíce letošního roku bylo poskytnuto 18.328 hypoték v celkovém objemu skoro 55 mld Kč. To je o třetinu více hypotečních úvěrů než za stejné období loňského roku. Ovšem pohled na nárůst objemu hypoték o 50 % svědčí zcela jasně o tom, že se nezastavil ani růst cen bytů. Přispěly k tomu i úrokové sazby, které si udržovali svou průměrnou hladinu pod 2 % p.a. Tento faktor je spolu s nejistotou, zda si peníze střednědobě podrží svou hodnotu největším hnacím motorem zájmu o pořízení nemovitosti.

Uvedená čísla samozřejmě nemusí přesně vypovídat o dostupnosti bydlení, která se vlivem zvyšujících se cen zhoršuje pro střední třídu s průměrnými příjmy. Tito lidé jsou nuceni si chodit pro stále větší půjčky a k nim musí prokazovat jak vyšší vlastní zdroje financování koupě nemovitosti, tak i budoucí schopnost placení hypotečních splátek.

Jak je na tom družstevní bydlení? I u nich se projevuje tlak na vyšší pořizovací ceny pro bytové družstvo. Už teď je však jasné, že zájem o družstevní bydlení neklesá, spíše naopak. Všechny současné projekty nemají nouzi o zájemce. A ti se rekrutují ze všech skupin obyvatel, od mladších po starší ročníky, od studentského přes rodinné až po seniorské bydlení, často výměnou za opuštění starostí o rodinný dům. Uvidíme, jak dopadnou současná jednání o nových projektech nejen v Praze. Určitě bychom rádi nabídli našim zájemcům další příležitosti.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Včera proběhlo už poněkolikáté pravidelné vyšetření na Covid-19, organizované SBD Praha pro jeho zaměstnance. Ani tentokrát nebyl zachycen žádný pozitivní případ. Testují se v souladu s obecnými pravidly všichni zaměstnanci družstva, kteří virovou nákazu ještě neprodělali nebo jí prodělali s časovým odstupem delším než 90 dní od prvního pozitivního výsledku. Je jistě skvělou zprávou, že se už vrátila valná většina kolegů, kteří Covid-19 prodělali v epidemické vlně, která se v únoru prohnala Střelničnou, a další kolegové se postupně navrací. Ne u všech byl průběh jednoduchý a pár dozvuků, hlavně v podobě únavy, bude ještě trochu doznívat.

Celý tým SBD Praha se teď soustředí na hlavní cíl, kterým je dohnání manka v naplnění všech úkolů, jejichž odložení si vynutilo zdravotní omezení. Mezi hlavní cíle patří včasné zvládnutí březnových účetních závěrek s následným vyúčtování zúčtovacího období za rok 2020. Ačkoliv je aktuálně odevzdáno vyúčtování uživatelům bytů a bytových jednotek u zhruba 11 % všech klientů SBD Praha, je momentálně největší objem podkladů u rozúčtovatelů. Na jejich kapacitách a rychlosti zpracování rozúčtování, často také poznamenaných nemocí Covid-19, teď ponejvíce záleží, aby se podařilo stihnout dubnový termín.

Nechceme spoléhat na výkladové stanovisko MMR ze dne 9. března 2021, které dovozuje, že z důvodu omezení způsobených opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 nemusí být poskytovatel služeb schopen dostát zákonným termínům pro předání vyúčtování příjemci služeb. Věřím, že v rozhodující většině případů vyúčtování stihne SBD Praha jejich odevzdání včas.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Již po měsíci od spuštění rezervačního systému zná Bytové družstvo Nová Tesla dvě třetiny svých budoucích členů. Tak rychle totiž zájemci o získání družstevního bytu v Pardubicích proměnili své předrezervace na uzavřené rezervační smlouvy. Velkou výhodou nového projektu je totiž nadstandardní čas, který jsme mohli společně s naším partnerem Linkcity Czech Republic věnovat přípravě nového projektu. To se projevilo ve velkém počtu zájemců, kteří průběžně sledují informace na webu SBD Praha a neváhají se včas registrovat mezi ty, kterým rádi pošleme zprávu o novém projektu jako prvním.

Nejen v Pardubicích, ale i v dalších lokalitách plánujeme již brzy otevřít další příležitosti k získání družstevních bytů v České republice. Určitě bychom chtěli pokračovat v již objevených městech jako jsou právě Pardubice, nebo Plzeň, Liberec či Kladno, a samozřejmě také Praha. Nechte se překvapit, které místo bude nakonec dalším dílem úspěšného programu družstevní bytové výstavby a sledujte nás na www.sbdpraha.cz nebo přímo na www.bydlenisprirodou.cz.

Do doby spuštění nového projektu neváhejte, a zaregistrujte se k odběru novinek. Nic to nestojí a může získat nejméně informační náskok. A pokud si nebudete vědět rady, jak správně uchopit příležitost k získání svého nového družstevního bytu, je vám náš tým k dispozici ke konzultaci vaší konkrétní životní situace. Poradíme vám tak, jako stovkám jednotlivců i celých rodin před vámi.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
SBD Praha plní funkci statutárního orgánu už na 50 bytových domech, další tři společenství vlastníků jednotek takový krok aktuálně zvažují. Uvedený počet znamená, že družstvo je v čele více než 15 % celkového počtu bytových korporací (SVJ či BD) v jeho správě. Jinak řečeno, toto řešení zvolil každý šestý bytový dům. K tomu se postupně rozrůstá i tým manažerů bytových domů, kteří budou tvořit páteř budoucí správy bytových domů obecně. Zároveň potřebujeme dokončit vývoj základní části nového softwaru pro správu a provoz bytových domů založený na online monitoringu spotřeb i potřeb bytových domů a jeho uživatelů ve správě SBD Praha. První části jsou už v testovací fázi mých kolegů.

Nejnáročnější částí činnosti statutárního orgánu přesto je a zůstane komunikace se členy společenství či družstva. Je totiž možné skoro vždy najít někoho, kdo má pocit, že mu není dostatečně nasloucháno, nebo, že nemá dostatečné informace. Komunikace je pak o to složitější, že je zástupce družstva v jeho roli statutárního orgánu zpravidla vnímán kritičtěji, nežli kdyby jím byl někdo ze sousedů.

Ačkoliv je zcela jistě na místě připomenout, jak náročnou disciplínou je průběžná komunikace se stovkami uživatelů bytů, určitě není třeba hledat cesty, jak neuspokojeným vysvětlit složitost pozice člena statutárního orgánu. Naopak je zapotřebí hledat všechny cesty, jak zlepšit samotnou službu, zvýšit podíl automatického zpracování dat, zintenzivnit informovanost, ale i průběžně edukovat samotné manažery bytových domů. Věřím, že je SBD Praha na správné cestě, jak dále zvýšit spokojenost těch, kteří chtějí od svého předsedy kvalitní servis a včasné informace.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
V dnešních večerních zprávách se TV Prima věnovala i družstevnímu bydlení. Cílem bylo představení aktuálního stavu družstevní bytové výstavby jako příležitosti k získání bytu alternativně k jejich financování hypotékou. V reportáži vystoupila spolu s Martinem Krohem, předsedou představenstva SBD Praha a také předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení, i paní Blanka Škodová, členka jednoho z nových bytových družstev spoluorganizovaných SBD Praha. Třetím hostem byl Štěpán Havlas, finanční ředitel developerské společnosti Finep, se kterou SBD Praha úzce spolupracuje v rámci programu družstevní bytové výstavby v Praze.

Cesta k bydlení nemusí vést jen přes hypoteční financování. Na rozdíl od něj totiž může být cestou pro mladé bez dostatečných prokazatelných příjmů nebo může být skvělou příležitostí k získání dlouhodobého financování pro starší zájemce o bydlení, kterým princip hypotečního financování nemusí vyhovovat. V každém případě je dobrou zprávou, že se o družstevní výstavbě v poslední době stále více hovoří.

Alena Jakšová
marketingová manažerka
SBD Praha
Úvodním webinářem k systému Inteligentní správy odstartoval 4. března 2021 první díl cyklu vzdělávacího programu pro zaměstnance SBD Praha, který je podpořen dotací v rámci evropského programu podpory z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 9. 9. 2019 na realizaci projektu Podnikové vzdělávání v SBD Praha. Realizace projektu byla v roce 2020 odložena z důvodu první i druhé vlny pandemie a nyní nadchází správná doba pro realizaci projektu.

Odložení nastartování programu vzdělávání na jaro 2021 totiž skvěle navazuje na první výstupy z vývoje Bytového konta, softwaru nově vyvíjeného SBD Praha v úzké spolupráci se společností BeiT. V současné době je tak realizace firemní vzdělávacího projektu zaměřena právě na postupnou implementaci nového způsobu zpracování dat v SBD Praha. Zároveň proto byla do programu zahrnuta i řada dalších témat a dovedností z oblastí práva, účetnictví, ale i měkkých či manažerských dovedností, které by měly zaměstnance družstva lépe připravit na nutné procesní změny ve firmě.

Spojení změn ve firmě se vzdělávacím programem je opravdu hodně unikátním propojením ve správnou chvíli zásadních změn v družstvu souvisejících s postupným nastavováním nových procesů zpracování dat s cílem nabídnout všem zákazníkům, členům statutárních orgánů SVJ i BD, ale postupně také všem uživatelům bytů zcela nový komfort služeb kolem správy a provozu bytových domů. Doufejme, že už se snad nebude opakovat nedávná epidemická vlna, která se prohnala týmem SBD Praha a zpozdila mnohé práce v termínově náročném období. To je bohužel aktuálně asi jediný faktor, který může negativně ovlivnit jinak připravený vzdělávací plán i přibrzdit samotný softwarový vývoj.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Dne 2. března 2021 se konal webinář „Družstvo v aktuální rozhodovací praxi“ s JUDr. Filipem Cilečkem, soudcem Nejvyššího soudu. Vzdělávací akce byla zaměřena na aktuální soudní rozhodnutí z nedávné doby, které mají vliv na výklad legislativních pravidel právní úpravy bytového družstevnictví. Webinář organizovaný Družstevním marketingovým sdružením Česká republika (dále jen „DMS ČR“) spolumoderovali JUDr. Marek Novotný, externí specialista DMS ČR pro legislativu a právo bydlení, a Mgr. Martin Kroh, předseda správní rady DMS ČR, a předseda představenstva SBD Praha.

Význam podobných akcí pro velká bytová družstva, která se zabývají správou bytových domů, je o to větší, že nová právní úprava je poměrně čerstvá. Účinnosti nabyla v podobě zákona o obchodních korporacích 1. ledna 2014 a právě v loňském roce byla dotčena hned dvěma významnými novelami - zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony a zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a další související zákony.

Alena Jakšová
marketingová manažerka
SBD Praha
Také tým SBD Praha byl v uplynulých dvou týdnech výrazně zasažen epidemií Covid-19, kdy prakticky současně onemocnělo hned 32 osob, standardně pracujících v sídle SBD Praha na Střelničné. To představuje 40% z celkového počtu zaměstnanců a spolupracujících externích dodavatelů služeb (úklid, IT nebo advokátní služby). U některých z nich pak byla potvrzena agresívnější britská mutace viru. I přes horší průběh u mnoha kolegů a bohužel ojediněle i vážnější komplikace se s odstupem času zdá, že se všem podaří Covid-19 zdolat.

Navzdory všem hygienickým opatřením a preferenci zaměstnávání formou home office tak byl prakticky zastaven provoz v sídle SBD Praha, byla přijata zpřísněná opatření, z nichž většina platí dodnes. Uvidíme, nakolik se zdravotní komplikace se promítnout do plnění úkolů pro bytové domy. Už teď však patří můj dík všem klientům, kteří pochopili vážnost situace v SBD Praha a podpořili mé kolegy povzbudivými emaily. A určitě chci zmínit svůj obdiv a díky velké většině mých kolegů, kteří i přes svůj zdravotní stav vyjádřili odhodlání zvládnout přitom všechny standardní termíny, blížící se účetní závěrky, rozúčtování nákladů i jejich promítnutí do vyúčtování za rok 2020. Pokud se to letos doopravdy všude stihne, bude to tentokrát opravdu skvělý výsledek práce sehraného týmu SBD Praha.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
Další díl družstevní bytové výstavby spoluorganizované SBD Praha otevřel tento týden novou příležitost k získání družstevního bytu pro zájemce o bydlení v Pardubicích. Obsazování projektu Bytového družstva Nová Tesla byl dlouho dopředu avizován, a tedy i očekáván ze strany mnoha desítek zájemců. To se projevilo velkým zájmem od samotného počátku zahájení předrezervačního systému, v jehož rámci jsou osloveni všichni zaregistrovaní zájemci o družstevní bydlení v Pardubicích.

Družstevní projekt Nová Tesla nabízí celkem 34 bytů o různých dispozicích, takže si vybere každý zájemce. Projekt vzniká ve spolupráce s Linkcity Česká republika, společností, která je členem stavební skupiny VCES. Dokončení projektu je očekáváno na podzim 2022 a je velkou ambicí organizátorů výstavby stihnout předání nových družstevních bytů členům Bytového družstva Nová Tesla ještě před koncem roku. Věřím, že půjde o další vydařenou kapitolu na pomyslné mapce novodobých družstevních projektů, ke které bychom s kolegy chtěli ještě v letošním roce přidat další vlaječku.

Martin Kroh
předseda představenstva
SBD Praha
14. února 2021 byly poprvé spuštěny nové webové stránky SBD Praha. I přes složité covidové období s rozsáhlou firemní karanténou se nám s externím týmem podařilo vytvořit nový moderní web SBD Praha. Doufám, že shledáte nové internetové stránky grafikou i členěním přehledné s rychlejší orientací v jejich obsahu.

Web se soustředí na hlavní aktivity SBD Praha – správu bytových domů, družstevní bytovou výstavbu, údržbu a servis společných částí bytových domů i samotných bytů a informace. Je přitom vytvořen tak, aby umožnil nová funkční využití, protože nezapomínáme ani na aktuálně běžící vývoj nového způsobu online zpracování dat o správě a provozu bytového domu, které budou postupně také online přístupné členům statutárních orgánů spravovaných klientů i všem vlastníkům a uživatelům bytů či bytových jednotek. A určitě se vyplatí mít mezi prvními aktuální informace o bydlení a nabídce nových příležitostí k získání družstevního bydlení.

Neváhejte, prohlédněte si nové webové stránky a věřte, že s kolegy oceníme i Vaší zpětnou vazbu.

Markéta Kotyrová
marketingová manažerka
SBD Praha
Loading...