Družstevní marketingové sdružení přijalo nové členy

Družstevní marketingové sdružení Česká republika schválilo na jednání valné hromady přijetí nových dvou členů spolku – Okresní stavební bytové družstvo Beroun a Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí. Počet členů sdružení tak narostl na 14 družstev, která se zabývají správou bytových domů. To však není jediná změny ve statistických číslech – členská družstva v současné době spravují již 130.000 prostor (jednotek) ve více než 2.500 bytových domech. Přesná čísla budou známa do léta 2019, kdy sdružení plánuje uveřejnit aktualizovanou statistiku.

Valná hromada sdružení však pochopitelně neřešila jen přijetí nových členů. Na jejím programu bylo i schválení plánu aktivit a rozpočtu spolku pro příští rok. Mezi akcemi nechybí Den bytových družstev v ZOO Praha nebo setkání v Sosnové, odborné semináře pro zaměstnance členských družstev či společné setkání manažerů s odborným programem.

Hlavní koncentrace zájmu členů sdružení je v současné době upřena na novelu zákona o obchodních korporacích, která může mít významný dopad nejen na stávající podobu bytových družstev, ale hlavně na nová, výstavbová bytová družstva. Členové sdružení shodně vyjádřili razantní nesouhlas například s návrhem řešení vypořádacího podílu z pera Ministerstva spravedlnosti České republiky a učiní vše pro pozměnění návrhu nebo odklad projednání této změny do doby zpracování studie ekonomických dopadů na segment bytového družstevnictví. Na negativní důsledky navrhovaných změn také spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev upozornili členy podvýboru pro bytovou politiku Parlamentu České republiky na setkání v předminulém týdnu.

 

Martin Kroh

předseda představenstva

10. prosince 2018

předchozí zpět další

upozornění

JSME VÁŠ PARTNER PRO KVALITNÍ SPRÁVU BYTOVÉHO DOMU

Vážení klienti, rozhodně nepropásněte...


Právě se děje

Bytová družstva v Senátu

Zástupci bytových družstev se prostřednictvím České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB), Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS ČR),...


60 let SBD Praha

Právě tento týden si připomíná Stavební bytové družstvo Praha významné šedesátileté výročí své existence. Přesně 2. června 1959 bylo družstvo založeno...


Setkání manažerů bytových družstev

Ve dnech 30. a 31. května se uskutečnilo v Darovanském Dvoře setkání manažerů bytových družstev, členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika...


Starší příspěvky