Hlavní město Praha pokračuje v hledání cesty k družstevnímu bydlení

Jestliže se v závěru minulého týdne zdálo, že se pražská radnice zasekla nad hledáním cesty k družstevnímu bydlení, včerejší jednání v rámci zasedání zastupitelstva hlavního města ukázala, že je cesta opět volná. Nejbližším cílem nyní je zpracování studie proveditelnosti, která by měla ukázat možné modely organizace družstevní výstavby, porovnání jejich parametrů, věcných i ekonomických očekávání.

Jsem pevně přesvědčen, že bytová výstavba s podporou obce může být jedním z významných způsobů, jak zajistit bydlení pro širokou střední vrstvu obyvatel České republiky. A taktéž věřím, že umíme najít recept, jak pomoci těm, kteří nedokáží dosáhnout na splnění všech vstupních podmínek. Ostatně tak bytová družstva činí i dnes v rámci standardních programů družstevní bytové výstavby.

Jednou z hlavních odlišností družstevní výstavby od tradičního developmentu je totiž odhodlání velkých bytových družstev být spolehlivým a důvěryhodným partnerem členům bytového družstva po dlouhá desetiletí existence bytového domu a pomáhat jim při řešení jakýchkoliv problémů, se kterými se mohou do budoucna potýkat. Tradice spolupráce obcí a bytových družstev v celé řadě vyspělých evropských zemí to jasně dokazuje.

 

Martin Kroh

předseda představenstva SBD Praha

12. prosince 2019

předchozí zpět další

upozornění

V pátek 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2020 je provoz recepce zkrácen do 17.00 h.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva...


SBD Praha Open 2020

Po shromáždění delegátů další zachovanou tradicí byl tenisový turnaj SBD Praha Open 2020, jehož 12. ročník se symbolicky odehrál 12. června 2020 na antukových...


Starší příspěvky