Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva do podnikového rejstříku. Je skvělé, že jsme mohli využít postupného rozvolňování opatření v souvislosti s Covid-19 a konzervativně dodržet zaběhnuté zvyklosti. Velký dík patří delegátům, kteří svou účastí pomohli k důstojné, více než 80% účasti pozvaných delegátů.

Důležité to bylo i z toho pohledu, že vedle standardní agendy proběhly volby členů představenstva a kontrolní komise na další pětileté období. Zatímco šestici obhajujících členů představenstva doplnil jako nový člen Ing. Jiří Mezenský, dlouholetý člen družstva a předseda výboru společenství vlastníků, kontrolní komise změny nedoznala. Shromáždění schválilo standardní materiály – zprávu představenstva, kontrolní komise, výsledky hospodaření a rozdělení zisku za rok 2019, aktualizovaný finanční plán na letošní rok i finanční plán na příští rok.

Mezi speciální materiály patřila v první řadě novela stanov, jednacího a volebního řádu a zásad hospodaření. Část změn byla vyvolána novelou občanského zákoníku, resp. zákona o obchodních korporací, část změn má za cíl limitovat převody družstevních bytů do vlastnictví jejich členů. Druhý cíl však za jasné podmínky, že budou všichni dotčení členové družstva vyzváni v dostatečném předstihu, aby zvážili převedení své jednotky do vlastnictví a současně, aby bylo umožněno všem, kteří dosud nesplatili svou anuitu, nejprve řádně doplatit všechny zbývající splátky s teprve následným vyzváním ke zvážení převodu družstevního bytu do jejich vlastnictví.

Ke stěžejním rozhodnutím patří i jednomyslné schválení konceptu Inteligentní správy bytových domů, komplexního systému zpracování všech rozhodujících dat pro správu a provoz bytových korporací (SVJ a BD), pro sledování a řízení spotřeb energií a médií. Schválena byla také průběžná správa o družstevní bytové výstavbě s dokončenými třemi projekty v letošním roce a také možnost prodeje nebytového prostoru v Hloubětíně společenství vlastníků či třetí osobě. SBD Praha je dnes největším bytovým družstvem na území hlavního města se správou více než 30 tisíc prostor. Přejme si společně jeho další úspěšný rozvoj v zájmu společného prospěchu jeho členů i klientů.

Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha
9. června 2020

předchozí zpět další

upozornění

Prosíme všechny klienty o pochopení omezení návštěv v sídle SBD Praha a také zaměstnanců SBD Praha v bytech členů bytových korporací (SVJ a BD) ve správě SBD Praha v období do 3. listopadu t.r. z důvodu aktuální pandemické situace. Mimořádné opatření činíme tak nejen z důvodu ochrany zaměstnanců družstva, nýbrž i z důvodu ochrany uživatelů bytů a bytových jednotek, neboť i v SBD Praha k dnešnímu dni registrujeme dva pozitivně testované kolegy.

Dle rozhodnutí představenstva jsou do odvolání zrušeny návštěvní hodiny v sídle SBD Praha.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Bezpečně na FOR ARCH

Letošní 31. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH byl v mnoha směrech jiný, byl ovlivněn vývojem epidemiologické situace v ČR, mnoho vystavovatelů se veletrhu...


Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků...


Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Starší příspěvky