Novela právní úpravy bytových družstev bez vypořádacího podílu

Na svém dnešním jednání nedoporučil ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zařadit body pozměňovacího návrhu poslankyně Ing. Červíčkové, týkající se změny právní úpravy vypořádacího podílu u bytových družstev. Poslanci, členové jmenovaného výboru tak většinově přihlédli k argumentaci zástupců všech tří družstevních spolků, které poukazovaly na nedomyšlenost navrhovaného řešení. To podle jejich názoru nevyváženě upřednostňuje práva člena bytového družstva při ukončení jeho členství na úkor většiny zbylých členů družstva. A nalijme si čistého vína, v drtivé většině případů půjde o řešení situace člena družstva jeho vyloučením. Zde je jasným zájmem zbývajících členů zajistit úhradu dluhů, které souvisí s užíváním bytu členem družstva - dlužníkem, kdy ho museli trpět v domě a hradit za něj náklady jeho bydlení ze svého, často i po dlouhý čas vleklých několikaletých soudních jednání.

V řadě případů by vypořádání při skončení členství vyloučením znamenalo podle návrhu Ministerstva spravedlnosti zanechání dluhů na bedrech členů družstva, kteří jinak řádně plní společně dohodnutá pravidla. V některých případech by pak vedlo i k ohrožení samotné ekonomické podstaty bytových družstev, zejména pak těch menších, ať již vzniklých odštěpením z velkých bytových družstev, privatizací obecního či jiného bytového fondu anebo v rámci družstevní bytové výstavby. Nejhorším důsledkem by pak mohlo být i utlumení zájmu o družstevní výstavbu v situaci, kdy se k ní upíná pozornost stále většího počtu těch, kteří v ní vidí naději pro lepší dostupnost bydlení.

Na závěr samotného jednání výboru přítomní zástupci všech tří družstevních organizací jednohlasně deklarovali svou připravenost podílet se na dokončení jednání a nalezení přijatelného legislativního řešení v blízkém čase. Určitě není zájmem žádného bytového družstva svého člena v případě ukončení členství poškodit, koneckonců již dnes bytová družstva plně respektují, že každý člen může kdykoliv svůj družstevní podíl převést na jinou osobu splňující podmínky členství v bytovém družstvu. Věřím, že se podaří najít takové řešení, které umožní jistotu také u zbytku členů družstva, že se nakonec dokáží vypořádat se členem družstva – dlužníkem, aniž by se na jeho dluhu museli podílet svými penězi. To ostatně považuji za nemravné i v případě společenství vlastníků jednotek, kde v obdobných případech musí dluh člena společenství často zaplatit jeho sousedé. Změna pravidel řešení dlužníků i pro společenství vlastníků jednotek zůstává jedním z cílů družstevních spolků.

 

Martin Kroh

předseda představenstva SBD Praha

11. prosince 2019

předchozí zpět další

upozornění

JSME VÁŠ PARTNER PRO KVALITNÍ SPRÁVU BYTOVÉHO DOMU

Vážení klienti, rozhodně nepropásněte...


Právě se děje

VELETRH STŘECH, DŘEVA A NÁŘADÍ V PRAZE

Přijďte na veletrh STŘECHY PRAHA, největší akci v oboru, a to ve dnech 6. – 8. 2. 2020 v PVA EXPO PRAHA Letňany, s Festivalem dřeva a nářadí. Čeká Vás...


Družstevní výstavba zažívá comeback. Důvodem je cena i absence hypotéky

Družstevní výstavba byla dlouhé roky opomíjená, dnes se ale vrací na výsluní. Důvod je prostý. Na začátku potřebujete složit jen čtvrtinu ceny a zaplatit...


Prodej vstupenek na XVIII. Reprezentační ples SBD Praha zahájen

Právě jsme zahájili prodej vstupenek na, XVIII. Ples SBD Praha, který se bude konat v pátek 24. ledna 2020 od 19,00 hodin v hotelu Artemis Praha, U Sluncové...


Starší příspěvky