Novela právní úpravy bytových družstev bez vypořádacího podílu

Na svém dnešním jednání nedoporučil ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zařadit body pozměňovacího návrhu poslankyně Ing. Červíčkové, týkající se změny právní úpravy vypořádacího podílu u bytových družstev. Poslanci, členové jmenovaného výboru tak většinově přihlédli k argumentaci zástupců všech tří družstevních spolků, které poukazovaly na nedomyšlenost navrhovaného řešení. To podle jejich názoru nevyváženě upřednostňuje práva člena bytového družstva při ukončení jeho členství na úkor většiny zbylých členů družstva. A nalijme si čistého vína, v drtivé většině případů půjde o řešení situace člena družstva jeho vyloučením. Zde je jasným zájmem zbývajících členů zajistit úhradu dluhů, které souvisí s užíváním bytu členem družstva - dlužníkem, kdy ho museli trpět v domě a hradit za něj náklady jeho bydlení ze svého, často i po dlouhý čas vleklých několikaletých soudních jednání.

V řadě případů by vypořádání při skončení členství vyloučením znamenalo podle návrhu Ministerstva spravedlnosti zanechání dluhů na bedrech členů družstva, kteří jinak řádně plní společně dohodnutá pravidla. V některých případech by pak vedlo i k ohrožení samotné ekonomické podstaty bytových družstev, zejména pak těch menších, ať již vzniklých odštěpením z velkých bytových družstev, privatizací obecního či jiného bytového fondu anebo v rámci družstevní bytové výstavby. Nejhorším důsledkem by pak mohlo být i utlumení zájmu o družstevní výstavbu v situaci, kdy se k ní upíná pozornost stále většího počtu těch, kteří v ní vidí naději pro lepší dostupnost bydlení.

Na závěr samotného jednání výboru přítomní zástupci všech tří družstevních organizací jednohlasně deklarovali svou připravenost podílet se na dokončení jednání a nalezení přijatelného legislativního řešení v blízkém čase. Určitě není zájmem žádného bytového družstva svého člena v případě ukončení členství poškodit, koneckonců již dnes bytová družstva plně respektují, že každý člen může kdykoliv svůj družstevní podíl převést na jinou osobu splňující podmínky členství v bytovém družstvu. Věřím, že se podaří najít takové řešení, které umožní jistotu také u zbytku členů družstva, že se nakonec dokáží vypořádat se členem družstva – dlužníkem, aniž by se na jeho dluhu museli podílet svými penězi. To ostatně považuji za nemravné i v případě společenství vlastníků jednotek, kde v obdobných případech musí dluh člena společenství často zaplatit jeho sousedé. Změna pravidel řešení dlužníků i pro společenství vlastníků jednotek zůstává jedním z cílů družstevních spolků.

 

Martin Kroh

předseda představenstva SBD Praha

11. prosince 2019

předchozí zpět další

upozornění

V pátek 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2020 je provoz recepce zkrácen do 17.00 h.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva...


SBD Praha Open 2020

Po shromáždění delegátů další zachovanou tradicí byl tenisový turnaj SBD Praha Open 2020, jehož 12. ročník se symbolicky odehrál 12. června 2020 na antukových...


Starší příspěvky