1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Dálkové vytápění a úspory tepla. Jaké máme možnosti?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Dálkové vytápění a úspory tepla. Jaké máme možnosti?

Dálkové vytápění se vyznačuje nulovými náklady na provoz ze strany uživatelů. I když je teplo do vašeho „jen“ dodáváno, přesto můžete výdaje za teplo ovlivnit. Také tady lze nalézt cesty k úsporám.

Co udělat pro to, abyste za dálkové vytápění mohli platit méně?

Ve srovnání s dalšími zdroji tepla, jako je plyn a alternativní zdroje, neprovází dálkové vytápění žádné související výdaje na servis, údržbu a podobně. Někteří lidé se domnívají, že při dálkovém vytápění, kdy je do vašeho domu dodáváno teplo z teplárny, není možné na výdajích za teplo ušetřit. „Především je potřeba nás kontaktovat, abychom si společně prošli možná řešení a aktualizovali odběrový diagram daného objektu,“ říká František Basl z klientského centra Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, „Často lze najít úspory, a navíc zlepšit i tepelný komfort v domě,“ dodává Basl.

Kdy je vhodná aktualizace odběrového diagramu?

Pokud má váš dům například po zateplení nebo výměně oken nižší spotřebu, stačí mu odebírat méně tepla než před zateplením. V první řadě je potřeba vstoupit do jednání s teplárnou a upravit si odběrový diagram, který je pro teplárnu vodítkem kdy a kolik tepla má do vašeho domu dodat. Dodavatel dálkového vytápění samozřejmě reguluje teplotu topné vody a tím i dodávku tepla v závislosti na venkovní teplotě, ale jak už bylo zmíněno výše musí uspokojit všechny odběratele, a to i ty nezateplené, kteří potřebují teplotu topného média přesně dle původního projektového řešení celého sídliště. Po zateplení je tedy třeba snížit původně v projektu navrženou topnou křivku pro ty domy, které se svými stavebními zásahy dostaly mimo projektem stanovené hodnoty.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...