1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Dobíjení elektromobilů v bytovém domě
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Dobíjení elektromobilů v bytovém domě

Nařízení Evropské unie zavedlo od roku 2021 přísné normy na produkci oxidu uhličitého, které výrobci automobilů nebudou schopni plnit s benzínovými či dieslovými motory. Jsou tak nuceni postupně přecházet na výrobu nových modelů s elektrickým pohonem. Elektromobilita je tedy jak pro výrobce, tak majitele aut v budoucnu nevyhnutelná. Běžní uživatelé začínají logicky řešit dobíjení elektromobilů ve svém domě. Libor Hladík, vedoucí sekce Elektromobilita ve společnosti Pražská energetika, a. s., nás seznámil s tím, co vše obnáší instalace dobíjecích stanic v bytovém domě.

Pokud začínáme uvažovat o zajištění dobíjení elektromobilů pro uživatele bytů, čím začít?

Jsme schopni vybavit zákazníka počtem dobíjecích stanic dle jeho přání, ať již v garážích nebo na venkovním parkovišti. Jedná se o tzv. wallboxy, což jsou nástěnné dobíjecí stanice, případně umístěné na stojanech. Od začátku si uvědomujeme, že nejdůležitějším parametrem dobíjení je nutná komunikace s ostatními systémy budovy, protože dobíjení nesmí omezovat hlavní provoz domu.

Dříve, než vyšleme náš tým odborníků k zákazníkovi, potřebujeme zjistit pár zásadních informací, bez kterých se neobejdeme. V případě Společenství vlastníků jednotek musí vlastníci souhlasit v souladu se stanovami SVJ s umístěním dobíjecích stanic. Dále potřebujeme zejména výkresy půdorysu a elektroinstalace daných prostor, platné revize, zpracované požárně bezpečnostní řešení domu, a jednoduchý nákres s označeným plánovaným umístěním dobíjecích stanic a jejich počet. S těmito dokumenty následně provedeme prohlídku prostor a zpracujeme tzv. Studii proveditelnosti.

Co obsahuje Studie proveditelnosti?

Popíšeme současnou situaci a možnosti instalace dobíjecích stanic bez větších úprav. To znamená, že zhodnotíme, zda je elektroinstalace vyhovující především s ohledem na požadovaný příkon a dostupnost internetu. Nebo navrhneme řešení instalace stanic s variantním návrhem nutných úprav, v případě nevyhovující elektroinstalace doporučíme možná řešení nových rozvodů, elektroměrů, úprav stávající elektroinstalace, a také zajištění připojení k internetu. V některých případech je nutné zřídit nové odběrné místo, upravit přípojku a posílit přívodní vedení. Dále navrhneme typ stanic čili wallboxů podle požadavků zákazníka se zřetelem na souběžné dobíjení více elektromobilů, a to včetně odhadu investice a časového harmonogramu celé realizace od projektu po instalaci.

Jaký je další postup a jak dlouho trvá samotná instalace?

Po podpisu objednávky zadáme ke zpracování projektovou dokumentaci, která bývá obvykle hotová do čtyř měsíců. Dokumentace kromě všech technických a bezpečnostních náležitostí obsahuje také finální cenovou nabídku realizace. Po jejím odsouhlasení stanovíme harmonogram prací, který je závislý na jejich rozsahu. Poté převezmeme staveniště a realizujeme celou zakázku na základě projektové dokumentace. Zajistíme připojení odběrného místa a revizi elektroinstalace. Po oficiálním předání hotové zakázky můžou uživatelé začít dobíjet a společně s námi nastavit režim pro užívání dobíjení například i pro návštěvníky.

Z jakých dobíjecích stanic můžeme vybírat a kolik stojí jejich pořízení a provoz?

Pro potřeby rezidentního dobíjení v bytových domech obvykle stačí dobíjecí stanice s výkonem 11 kW z třífázové přípojky. Důležité je správně dimenzovat, nastavit celkový dobíjecí příkon tak, aby dobíjení odpovídalo potřebám vozidel, ale také je třeba zajistit nastavení tak, aby nezpůsobilo výpadky celého domu. Dobíjecí stanice v bytových domech mohou být přiděleny jednotlivým uživatelům, respektive jejich parkovacím místům, anebo nainstalovány v místě sdíleném více uživateli. Stanice jsou pak podle okolností a požadavků zabezpečeny zámkem, čipem, RFID kartou a podobně. Nejjednodušší wallboxy stojí například jen 15 tisíc, ty ale nenabízejí funkcionality řízení výkonu a sledování spotřeb, a proto pro potřeby bytových domů doporučujeme wallboxy, které nabízejí další smart funkce, kde se pohybujeme s cenou okolo 30 tisíc korun.

K ceně dobíjecí stanice je potřeba přičíst náklady na připojení, které závisí na rozsahu úprav. Pokud jsou stanice připojeny k samostatnému odběrnému místu, mohou využívat speciální tarif pro dobíjení C27d nebo D27d, tzv. elektromobilní tarif. Ten má výhodu, že od 18 hodin večer do 8 hodin ráno, tedy přes noc, dobíjíte svůj elektromobil levněji v nízkém tarifu.

Cenu za dobíjení výrazně ovlivňuje hodnota rezervovaného příkonu, která vychází z počtu vozidel a požadavku na výkon na jednotlivé dobíjecí místo.

Provoz stanic je bezúdržbový a klade minimální nároky na obsluhu. Jediné, za co zákazník při jejich provozu platí, objedná-li si dálkový dohled, což znamená správu stanic, rozúčtování nákladů na dobíjení mezi jednotlivé uživatele nebo systém pro optimalizaci příkonu.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...