Informace pro klienty SBD Praha

Návštěvní hodiny SBD Praha

Návštěvní hodiny:            středa: 8:00 - 12:00 hod.   a   14:00 - 18:00 hod.

Recepce:                                pondělí - čtvrtek: 6:30 – 21:30 hod.

                                                                       pátek: 6:30 - 19:30 hod.

 

Podrobnější informace najdete na informační desce dole na této stránce.

 

Vstup na portál bytového konta inteligentní správy

Ještě nevyužíváte výhody inteligentní správy SBD Praha? Chtěli byste se o ní dovědět víc? Podívejte se na stránku s informacemi nebo nás kontaktujte  a my vám ukážeme co všechno umí.

Co dělat když

Havárie nebo mimořádná událost - nastala situace, která vyžaduje okamžité řešení aby bylo zabráněno dalším škodám ( služby pro klienty pojištěné rámcovou smlouvou SBD Praha u společnosti KOOPERATIVA)

Pokud je váš dům pojištěn rámcovou smlouvou SBD Praha se společností Kooperativa a vznikla nějaká havarie nebo mimořádná událost, volejte linku 1220 společnosti Global assistance.

Služba je prioritně určena pouze k tomu aby bylo zabráněno dalším škodám, které by mohly vzniknout například požárem, protékáním vody a podobně. Řešení je zpravidla provizorní a následně je potřeba událost vyřešit standardním způsobem.

Potřebujeme něco opravit v domě

 1. Volejte technika objektu, kontakty najdete dole na této stránce dole
 2. Nevíte kdo je váš technik – volejte recepci: 227 229 111 – pro identifikaci budete potřebovat adresu vašeho domu

Potřebujeme rekonstruovat celý byt nebo jen něco opravit?

Obraťte se na náš servis na stránce servis a bytové studio nebo nás kontaktujte rovnou:

Rudolf Lehký

manažer bytového studia

+420 724 221 612

studio@sbdpraha.cz

Potřebujeme řešit pojistnou událost a jsme pojištění rámcovou pojistnou smlouvou SBD Praha u společnosti Kooperativa

Pokud je váš dům pojištěn rámcovou smlouvou SBD Praha se společností Kooperativa a vznikla vám nějaká škoda na bytovém domě případně v bytě zaviněním společných částí domu (zatečení kvůli prasklému potrubí, zatečením střechy, praskliny v konstrukci apod.) postupujte dle následujících kroků:

Škoda v bytě zaviněná společnými částmi domu

 1. Pořiďte fotodokumentaci
 2. Vyfoťte účtenky poškozeného zařízení bytu, pokud je máte k dispozici
 3. Vyplňte online formulář, k formuláři přidejte dokumenty viz. Body 1. – 2. a formulář odešlete.

Škoda na bytovém domě

 1. Volejte technika objektu, kontakty najdete dole na této stránce dole
 2. Nevíte, kdo je váš technik – volejte recepci: 227 229 111 – pro identifikaci budete potřebovat adresu vašeho domu

Jsem nový vlastník bytu, nebytového prostoru nebo garáže ve správě SBD Praha

Pokud jste nový vlastník, Původní vlastník nebo Spoluvlastník nového vlastníka zašlete prosím sken Vyrozumění o provedeném vkladu, který je všem účastníkům zaslán po zaregistrování z KÚ nebo výpis z KÚ, kde jsou právní účinky vkladu a data narození (NE informace o jednotce náhledem do KÚ!).

Dále nám prosím zašlete následující informace: určení jednotky, čp/číslo bytu, ulice, čp., katastrální území, Příjmení, Jméno, Titul, Datum narození, Telefon, E-mail, Adresa trvalého pobytu, Adresa doručovací, případně příjmení a jméno jiného příjemce. Případně máte-li kontakty: telefonní číslo, e-mail na nového vlastníka/y.

Sken spolu s dalšími údaji zašlete emailem na oddělení členské evidence

Hana Pavlíková

vedoucí oddělení členské evidence
+420 739 548 994
pavlikova@sbdpraha.cz

nebo

Jana Kopalová

referent oddělení členské evidence
+420 739 548 993
kopalova@sbdpraha.cz

Potřebuji informace k vyúčtování a rozúčtování energií a vody

Vyúčtování probíhá ze zákona do 30. 4. následujícího roku (například vyúčtování za rok 2020 byste měli obdržet do 30. 4. 2021). Pokud již uběhla tato lhůta a vyúčtování jste neobdrželi, kontaktujte prosím účetní vašeho domu. Kontakt najdete níže na této stránce v sekci ekonomický úsek.

Pokud chcete rozporovat nebo vysvětlit položky vyúčtování ohledně dodávaného množství nebo ceny jednotlivých komodit. Kontaktujte prosím svého rozúčtovatele. Kontakt najdete na konci svého vyúčtování, které od nás dostáváte v jedné ze dvou variant  Náhled varianty 1 , Náhled varianty 2.

Potřebuji rozdělit náklady z ročního vyúčtování mezi vlastníky v kalendářním roce

Jsem aktuální vlastník jednotky a chci objednat službu rozdělení nákladů z ročního vyúčtování. Jak na to?

Stačí vyplnit on-line Objednávkový formulář.

Pozn.
Cena služby je 300 Kč vč. DPH, hrazeno formou zálohové faktury.
Pravidla pro rozdělení nákladů:

 1. Správce rozděluje náklady za nejbližší uplynulý kalendářní rok.
 2. Správce náklady rozděluje mezi vlastníky, kteří jednotku vlastnili v průběhu předmětného kalendářního roku.
 3. Správce rozdělení nákladů zašle objednateli do 30 dnů ode dne připsání úhrady za službu, nebo do 30 dnů ode dne vyhotovení vyúčtování, pokud byla platba připsána před datem vyhotovení vyúčtování.
 4. Správce rozděluje pouze náklady hrazené z krátkodobých záloh, tj. nerozděluje náklady hrazené z dlouhodobých záloh, nebo fondů společenství.
 5. Správce všechny náklady rozděluje rovnoměrně na dny v závislosti na datumu (či datumech) uvedeném (uvedených) v objednávkovém formuláři v datu pro rozdělení nákladů s výjimkou nákladů na teplo, teplou a studenou vodu, které správce rozdělí podle náměrů podružných měřičů.

Potřebuji změnit nebo doplnit své kontaktní údaje

Změna kontaktů (telefon, e-mail, adresa) - Pošlete nám prosím následující údaje k identifikaci jednotky: Určení jednotky, čp/číslo bytu, ulice, čp., katastrální území, Příjmení, Jméno, Titul, Datum narození, Telefon, E-mail, Adresa trvalého pobytu, Adresa doručovací, případně příjmení a jméno jiného příjemce.

Změna jména - Pošlete nám prosím následující údaje k identifikaci jednotky: Určení jednotky, čp/číslo bytu, ulice, čp. katastrální území. Původní příjmení, jméno, titul – Nové příjmení, jméno, titul. Datum narození, Telefon, E-mail.

Změna spoluvlastníka - Pošlete nám prosím následující údaje k identifikaci jednotky: Určení jednotky, čp/číslo bytu, ulice, čp., katastrální území, Příjmení, Jméno, Titul, Datum narození, Telefon, E-mail, Adresa trvalého pobytu, Adresa doručovací + sken Vyrozumění o provedeném vkladu, který je všem účastníkům zaslán po zaregistrování z KÚ nebo výpis z KÚ, kde jsou právní účinky vkladu a data narození (NE informace o jednotce náhledem do KÚ!).

Veškeré údaje, v případě změny spoluvlastníka i Sken Vyrozumění o provedeném vkladu, zašlete emailem na členskou evidenci, viz kontakty níže.

Hana Pavlíková

vedoucí oddělení členské evidence
+420 739 548 994
pavlikova@sbdpraha.cz

nebo

Jana Kopalová

referent oddělení členské evidence
+420 739 548 993
kopalova@sbdpraha.cz

Chci dělat stavební úpravy v bytě

Chcete dělat stavební nebo technické úpravy jako bourat příčku, měnit elektroinstalaci, bourat jádro, vyměňovat radiátory apod?

 1. Volejte prosím technika objektu, kontakty najdete dole na této stránce dole.
 2. Nevíte, kdo je váš technik – volejte recepci: 227 229 111 – pro identifikaci budete potřebovat adresu vašeho domu

Mám promokód Sphere - Jak aktivuji program?

Obdrželi jste od nás promokód Sphere a nedaří se Vám benefitní program aktivovat?

Veškeré informace i s detailním návodem k aktivaci najdete na www.sphere.cz nebo si můžete stáhnout náš fotonávod - brožuru Sphere, prostřednictvím které jsme Vám Váš unikátní promokód Sphere distribuovali.

Pokud si ani tak nebudete vědět rady, kontaktujte nás na sphere@sbdpraha.cz . Rádi Vám pomůžeme.

Chci získat tradiční plastovou kartu benefitního programu Sphere

Nevyhovuje Vám nová elektronická on-line karta benefitního programu Sphere? Chcete raději tradiční plastovou kartu?

Nově je benefitní program Sphere pro období 2021 - 2025 zjednodušený a veškeré slevy jako jste byli zvyklí čerpat doteď můžete čerpat prostřednictvím elektronické karty přímo ve vašem mobilním zařízení. Kdo by měl i tak raději "něco v ruce" může si nechat, za poplatek 300,- Kč, vyrobit a zaslat poštou plastovou kartu.

Pro objednání plastové karty benefitního programu Sphere napište prosím email na členskou evidenci:

Hana Pavlíková

referent oddělení členské evidence
+420 739 548 994
pavlikova@sbdpraha.cz

Důležité kontakty

Ing. Luděk Houser technický ředitel +420 739 445 125 houser@sbdpraha.cz
Tereza Brychtová administrativní a projektový manažer +420 731 416 374 brychtova@sbdpraha.cz
Robert Fikari koordinátor BOZP, PO a revizí +420 733 591 574 fikari@sbdpraha.cz
Lenka Matějková koordinátor rozúčtování +420 731 420 443 matejkova@sbdpraha.cz
Ing. Pavel Žilák specialista obchodních případů +420 733 592 264 zilak@sbdpraha.cz
Petr Raisich koordinátor CAFM a BIM +420 734 691 524 raisich@sbdpraha.cz
Miroslava Juríčková Niklová, DiS. vedoucí energetik +420 603 880 828 jurickova@sbdpraha.cz
Hana Kratochvíleová rozúčtovatel energií a médií +420 739 407 406 kratochvileova@sbdpraha.cz
Bc. Jana Novotná rozúčtovatel energií a médií +420 731 420 443 novotna@sbdpraha.cz
Ivan Tekáč rozúčtovatel energií a médií +420 733 395 906 tekac@sbdpraha.cz
Ing. Tereza Štěpánovská rozúčtovatel energií a médií +420 739 407 433 stepanovska@sbdpraha.cz
Bc. Tereza Loskotová referent centrálního příjmu +420 606 627 920 loskotova@sbdpraha.cz
Martina Steigerová referent centrálního příjmu +420 731 529 392 steigerova@sbdpraha.cz
Nikola Roudná referent technického úseku +420 739 548 999 roudna@sbdpraha.cz
Šárka Zrzavá referent technického úseku +420 602 757 514 zrzava@sbdpraha.cz
Tomáš Kroh profikutil / výjezdový údržbář +420 603 880 820 t.kroh@sbdpraha.cz
Ing. David Friedrich technik specialista +420 602 479 595 friedrich@sbdpraha.cz
Daniel Hajný provozní technik +420 603 197 331 hajny@sbdpraha.cz
Michal Hajný provozní technik +420 739 465 862 m.hajny@sbdpraha.cz
Ing. Petra Hanzlíková provozní technik +420 731 529 795 hanzlikova@sbdpraha.cz
Robert Kopp provozní technik +420 734 767 594 kopp@sbdpraha.cz
Jana Kozlerová provozní technik +420 731 429 126 kozlerova@sbdpraha.cz
Martin Kraft provozní technik +420 739 459 912 kraft@sbdpraha.cz
Milan Maxa provozní technik +420 733 138 603 maxa@sbdpraha.cz
Bronislava Müller provozní technik +420 733 152 144 muller@sbdpraha.cz
Lukáš Pavlík vedoucí domovních asistentů +420 731 820 323 pavlik@sbdpraha.cz
Jiří Procházka provozní technik +420 602 293 007 prochazka@sbdpraha.cz
Tomáš Rambousek provozní technik +420 602 200 340 rambousek@sbdpraha.cz
Petr Sklenička provozní technik +420 733 108 677 sklenicka@sbdpraha.cz
Oldřich Straka provozní technik +420 604 888 576 straka@sbdpraha.cz
Ivan Švec provozní technik +420 734 602 688 svec@sbdpraha.cz
Ing. Otakar Šulc provozní technik +420 733 703 655 sulc@sbdpraha.cz
Martin Tomáš provozní technik +420 602 212 543 tomas@sbdpraha.cz
Václav Trsek provozní technik +420 737 274 927 trsek@sbdpraha.cz
Pavel Žvak provozní technik +420 739 407 471 zvak@sbdpraha.cz
Ing. Martin Honzíček ekonomický ředitel +420 603 103 627 honzicek@sbdpraha.cz
Erika Anna Uchytilová asistentka ekonomického ředitele +420 736 675 529 uchytilova@sbdpraha.cz
Ing. Jana Vojířová správce informačního systému +420 732 319 329 vojirova@sbdpraha.cz
Ing. Daniel Malát manažer controllingu +420 731 521 759 malat@sbdpraha.cz
Ivana Hellerová hlavní účetní SBD +420 733 554 947 hellerova@sbdpraha.cz
Anna Černá pokladna, fakturace - dodavatelé +420 732 319 766 cerna@sbdpraha.cz
Stanislava Blažková účetní +420 604 591 105 blazkova@sbdpraha.cz
Eva Kořínková účetní +420 736 684 737 korinkova@sbdpraha.cz
Michaela Minaříková vedoucí účetní skupiny "D" + 420 739 548 997 minarikova@sbdpraha.cz
Radka Pivoňová agendová administrativní podpora účetní skupiny "D" + 420 227 229 111 ucetni@sbdpraha.cz
Martina Poličanská agendová účetní - skupina "D" + 420 737 693 762 ucetni@sbdpraha.cz
Simona Ságlová agendová účetní - skupina "D" +420 604 259 906 ucetni@sbdpraha.cz
Adéla Havlíčková referent účtárny +420 602 439 492 havlickova@sbdpraha.cz
Romana Hloušková referent účtárny +420 227 229 111 hlouskova@sbdpraha.cz
Ing. Jozef Kovačovský vedoucí účetní skupiny „A“ +420 731 358 925 kovacovsky@sbdpraha.cz
Lenka Vyskočilová účetní - skupina „A“ +420 737 144 295 vyskocilova@sbdpraha.cz
Jana Ságlová účetní - skupina „A“ +420 736 684 077 saglova@sbdpraha.cz
Zuzana Lněničková vedoucí účetní skupiny „B“ +420 736 680 408 lnenickova@sbdpraha.cz
Zdeňka Šurdová účetní - skupina „B“ +420 736 684 668 surdova@sbdpraha.cz
Gabriela Průšová účetní - skupina „B“ +420 736 673 868 prusova@sbdpraha.cz
Martina Mráčková vedoucí účetní skupiny „C“ +420 733 703 631 mrackova@sbdpraha.cz
Michaela Hájková, DiS účetní - skupina „C“ +420 739 548 996 hajkova@sbdpraha.cz
Klára Procházková účetní - skupina „C“ +420 737 143 746 prochazkova@sbdpraha.cz
Ing. Jana Sochůrková projektový manažer +420 733 799 925 sochurkova@sbdpraha.cz
Karin Alešová vedoucí oddělení péče o klienta +420 605 781 228 alesova@sbdpraha.cz
Jana Ksandrová specialista oddělení péče o klienta +420 733 591 573 ksandrova@sbdpraha.cz
Jiří Birhanzl manažer bytových domů +420 733 591 577 birhanzl@sbdpraha.cz
Ing. Kristýna Krajňáková manažer bytových domů +420 731 396 617 krajnakova@sbdpraha.cz
Lada Rašková manažer bytových domů +420 603 428 807 raskova@sbdpraha.cz
Tereza Smrčková, DiS manažer bytových domů +420 605 216 725 smrckova@sbdpraha.cz
Simona Tóthová manažer bytových domů +420 731 124 061 tothova@sbdpraha.cz
Ing. Hana Vaňková manažer bytových domů +420 739 407 406 vankova@sbdpraha.cz
Ing. Martina Ivančíková vedoucí členské evidence +420 739 643 925 ivancikova@sbdpraha.cz
Hana Pavlíková referent členské evidence +420 739 548 994 pavlikova@sbdpraha.cz
Jana Kopalová referent členské evidence +420 739 548 993 kopalova@sbdpraha.cz
Bc. Barbora Sádlová, DiS. referent členské evidence +420 604 898 398 sadlova@sbdpraha.cz
Rudolf Lehký manažer bytového studia +420 724 221 612 lehky@sbdpraha.cz
studio@sbdpraha.cz
ProfiKutil/ Výjezdový údržbář +420 606 627 920 technik@sbdpraha.cz

Informační deska

Vyúčtování "na posledního" - Při převodu bytu pozor na novelu občanského zákoníku

Vážení vlastníci,

upozorňujeme, že z nynější právní úpravy (§ 1186 občanského zákoníku) vyplývá (zjednodušeně), že při převodu vlastnictví bytu přecházejí na nového vlastníka kromě samotného vlastnictví i dluhy (pohledávky) dosavadního vlastníka bytu na příspěvcích na správu a na službách (včetně záloh). Jinými slovy, celý nedoplatek či přeplatek z vyúčtování za celý příslušný rok se po změně vlastnictví bytu týká už jen nového vlastníka a jen s ním ho také bude správce vypořádávat.

Kromě výše uvedené zákonné povinnosti, kterou musí správce splnit, ale můžete za poplatek využít služby, kdy SBD Praha na základě Vaší objednávky provede rozdělení nákladů (rozdělení vyúčtování) mezi původního a nového vlastníka. Bude tak jasné, kolik nový vlastník dluží původnímu vlastníkovi, nebo naopak. Samotné finanční vypořádání (platba) už ale bude muset proběhnout následně přímo mezi původním a novým vlastníkem.

Pokud máte o tuto službu SBD Praha zájem, kontaktujte prosím pro sdělení dalších podmínek služby Ing. Honzíčka, ekonomického ředitele SBD Praha, honzicek@sbdpraha.cz, +420 603 103 627.

UPOZORNĚNÍ - Úhrada členských příspěvků na rok 2024

V souladu se zněním čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník a člen družstva – nebydlící povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Úhradu členského příspěvku lze provést:
1) Bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením členského čísla člena družstva jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 31. 1. 2024,
2) nebo hotově nejpozději do 31. 1. 2024 v pokladně SBD Praha na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to každou středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin.

Dovolujeme si Vás upozornit, že hotovostní úhrada příspěvku podléhá poplatku 100 Kč (cenový sazebník družstva, položka 14).

Výše ročního členského příspěvku za člena družstva - vlastníka činí 180 Kč.
Výše ročního členského příspěvku za člena družstva - nebydlícího činí 360 Kč.

Výše uvedené informace se netýkají členů družstva - nájemců, tj. členů družstva užívajících družstevní byty nebo garáže na základě smlouvy / dohody o užívání družstevního bytu / garáže. Těmto členům družstva – nájemcům, a to i v případě, že jsou současně i vlastníky jednotek, je úhrada členského příspěvku předepsána v předpisu nájemného a záloh.

V případě nejasností ohledně členství nebo Vašeho členského čísla (variabilní symbol) kontaktujte odd. členské evidence, paní Hanu Pavlíkovou (tel: 739 548 994; e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo paní Martinu Koišovou (tel: 731 529 297; e-mail: koisova@sbdpraha.cz).

V případě nejasností ohledně způsobu úhrady členských příspěvků kontaktujte ekonomické oddělení: Daniel Malát (tel: 731 521 759; e-mail: malat@sbdpraha.cz).

Usnesení Shromáždění delegátů 2023
Komerční pronájem nebytových prostor (sklad) - Lovosická

Od 1.1.2023 se komerčně pronajímají nebytové prostory (sklad) v ulici Lovosická č.p.442/36, v Praze 9.

Vybrané prostory Parkovací dům Lovosická, Praha 9, Prosek č.p.442
Umístění Číslo místnosti Plocha místnosti m2 Využití
2.patro vpravo 913 6,5 vyklidit, vymalovat
3.patro vlevo 919 1,7 vyklidit, vymalovat
3.patro vlevo 920 7,9 vyklidit, vymalovat
4.patro vpravo 922 6,8 vyklidit, vymalovat
4.patro vlevo 923 1,7 vyklidit, vymalovat
4.patro vlevo 924 8,3 vyklidit, vymalovat
5.patro vlevo 926 1,78 vyklidit, vymalovat
5.patro vlevo 927 8,3 vyklidit, vymalovat

NP se nachází v garážovém objektu. Tržní cena je stanovena 182Kč vč. DPH m2/měsíc. Kauce je stanovena jednoho měsíčního nájmu.

S prvním nájemném se hradí vratná kauce ve výši 500Kč za elektronický čip, který je nezbytný při vjezdu do garážového objektu.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Kateřinu Ondruškovou, e-mail: ondruskova@sbdpraha.cz, tel.: +420 731 522 260

Komerční pronájem garážových stání/ boxů - Lovosická

Komerční pronájem garážových stání/boxů v ulici Lovosická č.p.442, v Praze 9.

Od 1.3.2023 nabízíme ke komerčnímu pronájmu
a) dvoubox - v tuto chvíli vše obsazeno
b) stání pro fyzické osoby je měsíční nájemné 1.610Kč vč. DPH, pro právnické osoby 1.810Kč vč. DPH
c) box  - v tuto chvíli vše obsazeno

S prvním nájemném se hradí vratná kauce ve výši 500Kč za elektronický čip, který je nezbytný při vjezdu do garážového objektu.
V případě zájmu kontaktujte: Ing. Kateřinu Ondruškovou, e-mail: ondruskova@sbdpraha.cz, tel.: +420 731 522 260

Komerční pronájem garáží Na Krocínce

Komerční pronájem garáží v ulici Na Krocínce, v Praze 9.

Garáž č. 48, rezervace - k podpisu nájemní smlouvy, proběhne až po prohlídce, není jisté, že si zájemce pronajme. Garáž je volná od 1.8.2023
Garáž č. 95, volná od 1.9.2023
Garáž č. 68, volná od 1.7.2023
Garáž č. 69, volná od 1.7.2023

Pro fyzické osoby činí nájemné ve výši 1231Kč včetně DPH. Pro právnické osoby činí nájemné ve výši 1231Kč bez DPH. Skládá se jednorázová kauce (vratná) ve výši 500Kč, která se hradí za předání klíče určené ke vstupu do garáže.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Kateřinu Ondruškovou, e-mail: ondruskova@sbdpraha.cz, tel.: +420 731 522 260

INFOPANEL SBD Praha

Vážení klienti,

patříte k těm, co mají rádi nové a čerstvé informace? Máte zájem o novinky z oblasti bydlení, stavebnictví, družstevní výstavby, legislativy, vzdělávání a mnoho dalšího? Právě pro Vás je určen náš elektronický magazín INFOPANEL, čeká na Vás spousta užitečných informací. Při jejich zasílání však musíme respektovat zákon. Z tohoto důvodu je třeba vědět, zda souhlasíte s doručováním obchodních sdělení týkajících se služeb a produktů SBD Praha a souvisejících výrobků a služeb třetích stran. Pokud s doručováním zmíněných novinek souhlasíte, registrujte se prosím kliknutím ZDE. Bez tohoto souhlasu Vám již bohužel nebudeme moci náš e-magazin INFOPANEL od května 2018 zasílat.

 

Děkujeme za pochopení,

Váš tým SBD Praha

Informační povinnost

Od 1.3.2018 podle zákona o evidenci tržeb je SBD Praha povinno vystavit klientovi účtenku. Zároveň je povinno zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákon č. 112/2016 Sb. § 26, odstavec 2b.

Informace o zpracování osobních údajů členů družstva

Členové družstva – fyzické osoby berou na vědomí tyto informace:

a) Stavební bytové družstvo Praha, IČ: 00034592, se sídlem Střelničná 1861/8a, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00 (dále jen „družstvo“) jako právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a zajišťování správy budov ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob musí za účelem plnění práv a povinností s tím spojených zjišťovat a zpracovávat osobní údaje členů družstva/společných členů družstva a manželů členů družstva jakožto společných nájemců bytů, případně členů domácnosti členů družstva a podnájemců.

b) Osobními údaji se pro uvedený účel rozumí: příjmení, jméno, příp. titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa družstevního bytu/nebytového prostoru či bytu/nebytového prostoru ve vlastnictví člena družstva v domě ve správě družstva, kontaktní (korespondenční) adresa, e-mail, telefonní kontakt a číslo bankovního účtu člena družstva/společného člena družstva; příjmení, jméno, příp. titul a datum narození společného nájemce družstevního bytu; příjmení a jméno člena domácnosti; příjmení, jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště podnájemce; případně další údaje, zejména jsou-li uvedeny v nájemní smlouvě uzavřené se členem družstva.

c) Uvedené osobní údaje budou zpracovávány družstvem jakožto správcem osobních údajů za účelem plnění jeho práv a povinností vyplývajících ze vztahu družstva a člena družstva, zejména za účelem plnění práv a povinností družstva jako pronajímatele družstevních bytů/nebytových prostor a dalších souvisejících činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění těchto práv a povinností, minimálně však po dobu členství člena družstva v družstvu a po dobu 3 let od zániku členství člena družstva v družstvu.

d)   Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je v rozsahu příjmení, jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště člena družstva/společného člena družstva a adresa družstevního bytu/nebytového prostoru či bytu/nebytového prostoru ve vlastnictví člena družstva v domě ve správě družstva povinné. Poskytnutí ostatních výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, nicméně, před vznikem smluvního vztahu či před zřízením užívacího práva třetí osobě k družstevnímu bytu/nebytovému prostoru (podnájem), je poskytnutí osobních údajů v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy či pro identifikaci osoby podnájemce, podmínkou vzniku smluvního vztahu či poskytnutí souhlasu družstva s podnájmem.

e) Uvedené osobní údaje budou zpracovávány družstvem, resp. jeho zaměstnanci, členy statutárního orgánu družstva a mohou být zpřístupněny členům kontrolního orgánu družstva, osobě zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a dodavatelům služeb, příp. osobě odpovědné za správu domu a pozemku ve smyslu ust. § 1190 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu příjmení, jméno, adresa trvalého bydliště a kontaktní (korespondenční) adresa člena družstva/společného člena družstva mohou být zpřístupněny také ostatním členům družstva.

f) Zpracování je prováděno automatizovaně i manuálně.

g) Subjekty zpracovávaných osobních údajů mají práva, která jim poskytují příslušné právní předpisy, jako je právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, právo zkontrolovat nebo aktualizovat svoje osobní údaje, právo opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, nebo v případě, kdy se domnívají či zjistí, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jejich soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou družstvo požádat o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého stavu, a to na adrese sídla družstva.

Garáže na Krocínce

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.

Napište nám

Potřebujete s něčím poradit, nenašli jste informaci, kterou jste hledali a nenašli jste ani v kontaktech výše nikoho, kdo by vám mohl pomoct ihned? Napište nám prosím. Vaši zprávu předáme na správné místo abyste dostali odpověď co nejdříve.


  Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

  Loading...