Žádost o rozdělení nákladů z ročního vyúčtování mezi vlastníky v kalendářním roce

  Objednatel

  Jméno a příjmení
  Fakturační adresa
  IČ/DIČ
  Email
  Telefon

  Identifikace jednotky

  Adresa jednotky
  Variabilní symbol
  Informace o stavu měřičů
  Datum rozdělení nákladů

  Souhlas objednatele

  Souhlasím úhradou za službu ve výši 300 Kč vč. DPH
  Souhlasím s pravidly pro rozdělení nákladů viz níže

  Pravidla pro rozdělení nákladů.
  1. Správce rozděluje náklady za nejbližší uplynulý kalendářní rok.

  2. Správce náklady rozděluje mezi vlastníky, kteří jednotku vlastnili v průběhu předmětného kalendářního roku.

  3. Správce rozdělení nákladů zašle objednateli do 30 dnů ode dne připsání úhrady za službu, nebo do 30 dnů ode dne vyhotovení vyúčtování, pokud byla platba připsána před datem vyhotovení vyúčtování.

  4. Správce rozděluje pouze náklady hrazené z krátkodobých záloh, tj. nerozděluje náklady hrazené z dlouhodobých záloh, nebo fondůspolečenství.

  5. Správce všechny náklady rozděluje rovnoměrně na dny v závislosti na datumu (či datumech) uvedeném (uvedených) v objednávkovém formuláři v datu pro rozdělenínákladů s výjimkou nákladůna teplo, teplou a studenou vodu, které správce rozdělí podle náměrů podružných měřičů.

  Loading...