Žádost o rozdělení nákladů z ročního vyúčtování mezi vlastníky v kalendářním roce

  Objednatel

  Jméno a příjmení

  Fakturační adresa

  IČ/DIČ

  Email

  Telefon

  Identifikace jednotky

  Adresa jednotky

  Variabilní symbol

  Informace o stavu měřičů

  Datum rozdělení nákladů

  Souhlas objednatele  Pravidla pro rozdělení nákladů.
  1. Správce rozděluje náklady za nejbližší uplynulý kalendářní rok.

  2. Správce náklady rozděluje mezi vlastníky, kteří jednotku vlastnili v průběhu předmětného kalendářního roku.

  3. Správce rozdělení nákladů zašle objednateli do 30 dnů ode dne připsání úhrady za službu, nebo do 30 dnů ode dne vyhotovení vyúčtování, pokud byla platba připsána před datem vyhotovení vyúčtování.

  4. Správce rozděluje pouze náklady hrazené z krátkodobých záloh, tj. nerozděluje náklady hrazené z dlouhodobých záloh, nebo fondůspolečenství.

  5. Správce všechny náklady rozděluje rovnoměrně na dny v závislosti na datumu (či datumech) uvedeném (uvedených) v objednávkovém formuláři v datu pro rozdělenínákladů s výjimkou nákladůna teplo, teplou a studenou vodu, které správce rozdělí podle náměrů podružných měřičů.

  Loading...