1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Instalace klimatizace. Kdy a koho je nutné žádat o souhlas?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Instalace klimatizace. Kdy a koho je nutné žádat o souhlas?

Letní teploty stoupají a stále více lidí zvažuje, že si do bytu pořídí klimatizaci. Účinné ochlazení interiéru přináší především pevně zabudovaná klimatizace. Také o ní přemýšlíte?  Co se může na první pohled zdát jako banální záležitost, se nezřídka změní v problém.

Je váš balkón společnou částí domu?

Splitová klimatizace se skládá ze dvou jednotek, a to z vnitřní a venkovní. Druhá jmenovaná se umisťuje na balkón, lodžii, případně přímo na fasádu domu. A právě tady nastává první zásadní věc, na kterou se musíte před samotnou instalací zaměřit.  Pokud umisťujete jednotku klimatizace na balkón, respektive lodžii, je nutné s vlastníkem stavby uzavřít smlouvu, která dotyčného opravňuje k osazení jednotky do dané společné části domu. Pokud je daná stavba v památkové chráněném území, je třeba si před realizací zajistit příslušné stanovisko dotčeného orgánů.

I v případě, že v prohlášení vlastníka nefigurují balkony jako společné části domu, musíte zvážit, jestli potencionální instalace nenaruší společné prostory a souhlas shromáždění SVJ nebude i tak nezbytný. Nejlepším řešením je informovat výbor SVJ o svém záměru instalace klimatizace a řídit se jejich pokyny.

Je potřeba stavební povolení pro instalaci klimatizace na fasádu domu?

Klimatizace jako taková není stavbou ve smyslu zákona. To, co je třeba podle stavebního zákona posoudit, jsou stavební úpravy s tím spojené, tedy práce, které je třeba provést, aby klimatizace byla osazena, zapojena a zprovozněna.

Některé stavební úpravy mohou vyžadovat stavební povolení. Je proto vhodné konkrétní stavební záměr konzultovat s příslušným stavebním úřadem, který podle rozsahu poučí stavebníka, jestli stavební záměr vyžaduje opatření či rozhodnutí stavebního úřadu a zda jsou k danému záměru třeba například stanoviska dotčených orgánů z hlediska památkové péče, požární ochrany, hlukových limitů apod., případně jiné podklady a doklady.

Pozor na hlučnost klimatizace

Vaše práva končí tam, kde začínají práva dalšího vlastníka. To platí i v případě instalace klimatizace. Proto ať už budete venkovní jednotku klimatizace umisťovat kamkoliv, musíte brát ohled na to, aby její instalace nepoškodila společné části a její provoz nad míru nerušil ostatní vlastníky. Existují samozřejmě stanovené hlukové limity, je ale přirozeně mnohem lepší se rovnou při výběru klimatizace zaměřit na její hlučnost, abychom předešli potencionálním stížnostem ze strany sousedů.

Jaké jsou limity pro hlučnost klimatizace?

Hygienický limit ekvivalentní hladiny hluku akustického tlaku A pro stacionární zdroje, kterými klimatizační jednotky jsou, je v chráněných venkovních prostorech staveb při souběhu všech zdrojů 40 dB v noční době a 50 dB v denní době.

I když se pohybujeme v mezích hlukových limitů, stále záleží na přiměřenosti, respektive nepřiměřenosti omezení ostatních vlastníků hlukem daném místními poměry. V tomto směru mohou být v přípravné fázi nápomocné stanovy konkrétního společenství vlastníků, jež by měly reflektovat právě místní poměry a také často upravují náležitosti týkající se přímo instalace splitové klimatizace (povinnost k žádosti přiložit projektovou dokumentaci apod.)

Ruší vás klimatizace od souseda?

Pokud se ocitnete v situaci sousedů, kteří jsou obtěžováni neustálým hlukem z okolní klimatizace, lze se obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s návrhem na provedení měření. Jestli neshledá návrh neodůvodněným nebo u vás z hlediska k vaší situaci relevantní měření již v minulosti neprováděla, měření u vás uskuteční, přičemž následně obdržíte protokol o měření a hodnocení (ať už se překročení hlukových limitů prokáže či nikoliv). Měli byste ale počítat s tím, že měření nemusí být vždy provedeno bezplatně a budete ho tedy nuceni uhradit.

Pokud hygienická stanice z měření zjistí, že došlo k překročení hlukových limitů, je oprávněna uložit příslušnou sankci (u sousedských záležitostí se zpravidla jedná o pokutu).

Další možností, jak neustálý hluk z klimatizace vašich sousedů řešit, je podání žaloby. Sluší se poznamenat, že žaloba je krajním řešením nastalé situace a obecně ji lze doporučit jen v případech, kdy vám výše uvedené orgány nejsou příliš nápomocny.

Výsledkem všech jednání může být až nařízení, aby vlastník bytu uvedl vše do původního stavu. Výsledkem je finanční ztráta nákupu klimatizace.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...