1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jak řešit neplatiče v družstvu a SVJ
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jak řešit neplatiče v družstvu a SVJ

Společenství vlastníků jednotek i bytová družstva dlouhodobě bojují s vlastníky bytů a družstevníky, kteří nejsou schopni včasně platit zálohy na energie a další služby a příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy. Takzvaní neplatiči tuzemským SVJ a družstvům dluží už 170 milionů korun a kvůli možnosti oddlužení je možné, že větší část těchto peněz zůstane nevymožena. Jak tento problém vznikl a co se s ním dá dělat?

Podíl nedobytných pohledávek stoupá

„Analyzovali jsme výkazy z více než půl milionu bytů. Nejenže neplatiči záloh a služeb v Česku svým členským organizacím už dlouhodobě dluží miliony korun, ale podíl nedobytných pohledávek (tedy těch, u kterých už se ani nepředpokládá jejich splacení) stoupá. Loni dokonce přesáhl 53 procent. To postupně způsobují především legislativní změny, které umožňují oddlužení problematických vlastníků a dlužníků,” říká Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Vlastníci nemovitostí a členové družstev jsou si zpravidla velmi dobře vědomi svých práv, mezi které patří zejména užívání bytu, možnost volit a být volen do orgánů společenství vlastníků, respektive družstva a kontrolovat jejich účetnictví. Často ale zapomínají, že mají také povinnosti. Mezi ty nejdůležitější patří povinnost hradit náklady spojené s užíváním bytu a příspěvky do dlouhodobé zálohy na opravy.

Od zadlužení k oddlužení

Porušením zmiňovaných finančních povinností vlastníků bytů vůči SVJ či členů vůči družstvům pak vzniká problém zadlužení. „Družstva se v důsledků zadlužení svých členů a absence jejich plateb musejí potýkat s nedostatkem finančních prostředků na údržbu a opravy, zvyšováním nákladů pro poctivé družstevníky, sankcemi a právními potížemi nebo dokonce vymáháním dluhů a exekucemi neplatičů,” shrnuje Vysloužil. Nejvíce neplatičů se přitom podle Svazu českých a moravských družstev nachází v severních Čechách a Moravskoslezském kraji – tedy tam, kde je evidováno i nejvíce exekucí a insolvencí.

Na rostoucí trend „zadluženosti“ ve společnosti již před 15 lety reagovala legislativa takzvaným oddlužením, které upravuje insolvenční zákon účinný od roku 2008. Ta od té doby umožňuje dlužníkům ve finanční tísni získat úlevu, restrukturalizaci nebo úplné odpuštění dluhu. V letošním roce se připravuje další zmírňující úprava podmínek, které tak mají být k dlužníkům ještě příznivější.  Na druhé straně však bude tato úprava nepříznivá směrem k věřitelům, mezi něž patří i společenství a družstva.  Již za stávající úpravy nejsou jejich pohledávky mnohdy uspokojovány a neuhrazené závazky tak dopadají na řádně platící členy družstev a společenství, tedy sousedy dlužníků. Navrhovaná novela tuto situaci ještě zhorší.

Přihlaste včas svou pohledávku

V případě, že se vlastník bytu či člen družstva dostane do prodlení s úhradou svých závazků, musí SVJ a družstva bezodkladně reagovat. Jako první přichází výzva k zaplacení dlužné částky, následně žaloba či žádost o vydání platebního rozkazu a pokud dlužník dobrovolně neplní, podat návrh na zahájení exekuce. Exekuce se uspokojují v pořadí, v jakém byly podány. Pokud SVJ či družstvo předstihne jiný věřitel, naděje na vymožení celé pohledávky klesají. Vždy je přitom samozřejmě nutné brát v potaz konkrétní případ, fázi a situaci vlastníka.

Situace se zásadně mění okamžikem vstupu dlužníka do insolvence – tedy oddlužení. „Proto je nezbytné průběžně sledovat také veřejný insolvenční rejstřík a kontrolovat své dlužníky. V případě, že se vlastníci či družstevníci dostanou do oddlužení, je nutné pohledávku přihlásit před vypršením dané lhůty,” radí Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev. „Na rozdíl od exekučního řízení jsou v insolvenčním věřitelé uspokojování poměrně – podmínkou je včasné a řádné přihlášení pohledávky,“ doplňuje Vysloužil.

Obecně lze odkázat i na další doporučení:

  • Komunikujte s dlužníky, upomínejte a neztrácejte kontakt.
  • Navrhujte dlužníkům dohody o splátkách, zahrnujte do nich podrobnosti o termínech a splátkách a uzavírejte je písemně, nejlépe ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti.
  • Podnikejte potřebné právní kroky, jako je zaslání předžalobní výzvy, podání žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu.
[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...