1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jak se orientovat v ročním vyúčtování spotřeby tepla a vody
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jak se orientovat v ročním vyúčtování spotřeby tepla a vody

Kolik jsme v loňském roce protopili a spotřebovali teplé a studené vody? Domácnosti již měly obdržet roční vyúčtování. Na první pohled nemusí být snadné se v něm orientovat. Jaké informace nám pomohou?

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění (Zákon o službách)

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Náklady na spotřebu tepla se rozúčtovávají podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru na m2 zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Jaký poměr spotřební a základní složky je optimální?

Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:

  • v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka;
  • v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %.

Jaké termíny jsou závazné?

  • Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.
  • Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Případné nejasnosti ve vyúčtování snadněji vysvětlíte u domů s dálkovými odečty.

Roční vyúčtování je v mnohých domácnostech jediným obdobím v roce, kdy uživatelé bytů dostávají informace o své roční spotřebě. Přitom častější informovaností o spotřebě by mohli lépe regulovat své spotřebitelské chování, a tím ušetřit také náklady na energie. Objasnit nepřiměřenou spotřebu je mnohokrát velmi komplikované a často dochází ke zbytečným konfliktům mezi uživatelem bytu a správcem, ale též mezi sousedy.

„Jednoduchým řešením jsou dálkové odečty, které přenášejí informace o spotřebě bez časových prodlev a chyb způsobených lidským faktorem. V rámci pravidelných pětiletých výměn vodoměrů je podle nové legislativy, platné od 1.1.2022, možné již instalovat pouze měřidla umožňující dálkový odečet. Tuto povinnost stanoví Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 1.1.2022.,“ upozorňuje na dlouho připravovanou změnu legislativy David Samek, technický ředitel společnosti ista Česká republika.

V praxi to tedy znamená, že v domech, kde bude kdykoliv po termínu 1.1.2022 v rámci pětiletých cyklů docházet k povinné výměně vodoměrů a v rámci čtyřletých cyklů docházet k povinné výměně měřičů tepla bude již nutné instalovat pouze vodoměry a měřiče tepla s rádiovým modulem, umožňující dálkové odečty.

Bez ohledu na legislativní povinnost jsou v mnoha bytových domech dálkové odečty spotřeby vody již řadu let standardně využívány. „Systém dálkového odečtu nabízíme na trhu již více než 11 let a 87 % našich klientů již tuto službu dávno využívá.  Oceňují především komfort, který jim dálkový odečet umožňuje,, dodává Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...