1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Kdy a za jakých podmínek lze zrušit trvalý pobyt?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Kdy a za jakých podmínek lze zrušit trvalý pobyt?

Trvalý pobyt a jeho zápis v pronajatém bytě je téma, které zajímá obě strany. Je s ním spojena také řada mylných domněnek. Jen pro úplnost uveďme, že vlastník bytu nemůže nájemci v trvalém pobytu v bytě zabránit. Přesto je více než žádoucí vědět o podmínkách trvalého pobytu více.

Zrušení trvalého pobytu je za určitých podmínek možné

Již nahlášený trvalý pobyt v pronajatém bytě je přesto možné zrušit. Pronajímatel v takovém případě musí na příslušném obecním úřadě, úřadě městské části či úřadě městského obvodu vznést návrh na zrušení trvalého pobytu a řádně jej odůvodnit.

V zásadě se jedná o tři možnosti, které plynou ze zákona.

Za prvé může být trvalý pobyt v pronájmu zrušen, pokud nemovitost byla odstraněna, zanikla nebo přestala splňovat podmínky k užívání za účelem bydlení.

Za druhé, pokud nájemní smlouva skončila a nájemce se odstěhoval, ale nový trvalý pobyt si jinde nevyřídil.

Za třetí může pronajímatel navrhnout zrušení trvalého pobytu nájemci, pokud se zjistí, že byl nahlášen na základě neplatných nebo dokonce padělaných dokladů.

Jak o změnu trvalého pobytu zažádat?

Změnu trvalého pobytu je možné vyřídit na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tedy na městském úřadu či na úřadě městské části nebo obvodu. Aby evidence adresy trvalého pobytu proběhla bez problémů, musí být předložen občanský průkaz a buď doklad o vlastnictví bytu, nebo doklad opravňující k užívání bytu – v případě majitele bytu tedy výpis z katastru nemovitostí, v případě nájemce nájemní smlouva nebo písemný a úředně ověřený souhlas majitele. Pak už stačí jen vyplnit přihlašovací list k trvalému pobytu a stvrdit souhlas se změnou vlastnoručním podpisem.

Změnu trvalého bydliště provází další povinnosti

Následný proces zpracování žádosti může trvat i pár týdnů, vše se odvíjí od vytíženosti konkrétní ohlašovny v místě nového trvalého pobytu. Po změně trvalého bydliště je nutné do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz, vlastníci motorového vozidla pak též musejí do 10 dnů změnit zápis v registru vozidel. Informován by měl být také zaměstnavatel, mobilní operátor, poskytovatelé dalších služeb, ale i pojišťovna či správa sociálního zabezpečení.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...