Kontakty


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Stavební bytové družstvo Praha

Střelničná 1861/8a
182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČ: 000 34 592
DIČ: CZ00034592

​Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka DrXCVIII vedená u Městského soudu v Praze

 

Datová schránka: hsesm8m

Bankovní účet: 747729/0300

Vedený u banky: ČSOB, a.s., Olšanská 1a, Praha 3, 130 77

fakturace@sbdpraha.cz (Výhradně pro příjem faktur)

energie@sbdpraha.cz

rozuctovani@sbdpraha.cz

 

info@sbdpraha.cz

sbdpraha@sbdpraha.cz

227 229 111  recepce
227 229 151  sekretariát PP
227 229 211  ekonomický úsek
227 229 311  technický úsek
227 229 411  podatelna
227 229 227  Bytové studio


Úsek předsedy představenstva

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
+420 602 363 066
kroh@sbdpraha.cz

 

 

Yveta Parisová
asistentka předsedy představenstva
+420 730 165 116 / +420 227 229 151
parisova@sbdpraha.cz

Jarmila Růžičková
referent podatelny
+420 227 229 411
ruzickova@sbdpraha.cz

Blanka Jaržabková
referent podatelny
+420 227 229 411
jarzabkova@sbdpraha.cz

Jana Krajčiová
manažer DMS
+420 730 849 927
krajciova@sbdpraha.cz

 

 

JUDr. Jitka Mokrá LL.M.
vedoucí klientského oddělení
+420 733 799 925
mokra@sbdpraha.cz

 

 

Ing. Miroslava Fialová
specialista klientského oddělení
+420 733 137 946
fialova@sbdpraha.cz

Bc. Michaela Hauptová
specialista klientského oddělení
+420 734 792 360
hauptova@sbdpraha.cz

Ing. Pavel Žilák
specialista klientského oddělení
+420 733 592 264
zilak@sbdpraha.cz

Ing. Tereza Kuncová
specialista klientského oddělení
+420 733 591 573
kuncova@sbdpraha.cz

 

 

JUDr. Marek Letocha
vedoucí právního oddělení
+420 602 757 517
letocha@sbdpraha.cz

Mgr. Blanka Křištová
právník (t. č. na mateřské dovolené)
+420 739 548 995
kristova@sbdpraha.cz

 

Hana Pavlíková
vedoucí oddělení členské evidence
+420 739 548 994
pavlikova@sbdpraha.cz

Jana Kopalová
referent oddělení členské evidence
+420 739 548 993
kopalova@sbdpraha.cz

 

Alena Faifrová
mzdová účetní
+420 739 548 991
faifrova@sbdpraha.cz

Jana Hoznauerová
mzdová účetní
+420 739 548 992
hoznauerova@sbdpraha.cz

 

Ing. Alena Jakšová
manažer marketingu
+420 733 395 906
jaksova@sbdpraha.cz

Ing. Markéta Kotyrová
marketing
+420 605 244 901
kotyrova@sbdpraha.cz

 


Technický úsek

Ing. Aleš Šigut
technický ředitel
+420 739 445 125
sigut@sbdpraha.cz

 

 

Tereza Brychtová
administrativní a projektový manažer
+420 602 757 514
brychtova@sbdpraha.cz

 

 

Ing. Martina Ivančíková
koordinátor klientských změn
+420 739 643 925
ivancikova@sbdpraha.cz

Lenka Matějková
koordinátor rozúčtování
+420 731 420 443
matejkova@sbdpraha.cz

Ing. Jana Mirgová
koordinátor obchodních případů
+420 
mirgova@sbdpraha.cz

Miroslava Juríčková Niklová, DiS.
energetik
+420 603 880 828
jurickova@sbdpraha.cz

 

 

Bc. Tereza Loskotová
referent technického úseku
+420 606 627 920 / +420 227 229 311
loskotova@sbdpraha.cz

Nikola Horáková
referent technického úseku
+420 739 548 999
horakova@sbdpraha.cz

 

Tomáš Kroh
vedoucí domovních asistentů
+420 603 880 820
t.kroh@sbdpraha.cz

 

 

Ing. David Friedrich
technik specialista
+420 602 479 595
friedrich@sbdpraha.cz

 

 

Daniel Hajný
provozní technik
+420 603 197 331
hajny@sbdpraha.cz

Michal Hajný
provozní technik
+420 737 274 927
m.hajny@sbdpraha.cz

Robert Kopp
provozní technik
+420 734 767 594
kopp@sbdpraha.cz

Jana Kozlerová
provozní technik
+420 731 429 126
kozlerova@sbdpraha.cz

Martin Kraft
provozní technik
+420 739 459 912
kraft@sbdpraha.cz

Milan Maxa
provozní technik
+420 733 138 603
maxa@sbdpraha.cz

Jiří Procházka
provozní technik
+420 602 293 007
prochazka@sbdpraha.cz

Tomáš Rambousek
provozní technik
+420 602 200 340
rambousek@sbdpraha.cz

Ivan Švec
provozní technik
+420 734 602 688
svec@sbdpraha.cz

Ing. Otakar Šulc
provozní technik
+420 733 703 655
sulc@sbdpraha.cz

Martin Tomáš
provozní technik
+420 602 212 543
tomas@sbdpraha.cz

Světlana Zipserová
provozní technik
+420 739 465 862
zipserova@sbdpraha.cz

 

 

 


Ekonomický úsek

Ing. Tomáš Roubal
ekonomický ředitel
+420 733 132 637
roubal@sbdpraha.cz

 

 

Martina Mrázková
asistentka ekonomického ředitele
+420 736 675 529 / +420 227 229 211
mrazkova@sbdpraha.cz

 

Ing. Jana Vojířová
správce informačního systému
+420 732 319 329
vojirova@sbdpraha.cz

 

 

Martina Nováková
hlavní účetní
+420 739 481 779
novakova@sbdpraha.cz

 

 

Anna Černá
pokladna, fakturace - dodavatelé
+420 732 319 766
a.cerna@sbdpraha.cz

Jiřina Červená
účetní družstevního nájemného,  fakturace - odběratelé
+420 736 684 737
cervena@sbdpraha.cz

 

Lucie Valterová
členské příspěvky, komerční pronájmy
+420 739 548 997
valterova@sbdpraha.cz

 

 

Ing. Jozef Kovačovský
vedoucí účetní skupiny „A“
+420 731 358 925
kovacovsky@sbdpraha.cz

 

 

Ing. Monika Víznerová
účetní - skupina „A“
+420 737 138 514
viznerova@sbdpraha.cz

Zdeňka Koutská
účetní - skupina „A“
+420 737 144 769
koutska@sbdpraha.cz

Lenka Vyskočilová
účetní - skupina „A“
+420 737 144 295
vyskocilova@sbdpraha.cz

Jana Ságlová
účetní - skupina „A“
+420 736 684 077
saglova@sbdpraha.cz

Martina Jelínková
účetní - skupina „A“
+420 736 680 541
jelinkova@sbdpraha.cz

 

Zuzana Lněničková
vedoucí účetní skupiny „B“
+420 736 680 408
lnenickova@sbdpraha.cz

 

 

Zdeňka Šurdová
účetní - skupina „B“
+420 736 684 668
surdova@sbdpraha.cz

Jolana Vosyková
účetní - skupina „B“
+420 605 420 331
vosykova@sbdpraha.cz

Gabriela Průšová
účetní - skupina „B“
+420 736 673 868
prusova@sbdpraha.cz

Martina Mráčková
vedoucí účetní skupiny „C“
+420 733 703 631
mrackova@sbdpraha.cz

 

 

Petra Horňáková
účetní - skupina „C“
+420 739 548 996
hornakova@sbdpraha.cz

Klára Procházková
účetní - skupina „C“
+420 737 143 746
prochazkova@sbdpraha.cz

Ing. Kateřina Bečková
účetní - skupina „C“
+420 602 439 492
beckova@sbdpraha.cz


Bytové studio SBD Praha
Rekonstrukce bytů, jader

ProfiKutil/ Výjezdový údržbář

Družstevní bytová výstavba

Rudolf Lehký
manažer bytového studia
+420 724 221 612
lehky@sbdpraha.cz
studio@sbdpraha.cz


+420 227 229 227
+420 606 627 920
technik@sbdpraha.cz

 

+420 737 222 302
dbv@sbdpraha.cz
bydlenisprirodou@sbdpraha.cz
www.bydlenisprirodou.cz

Členové statutárních orgánů SBD Praha

 

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
+420 602 363 066
kroh@sbdpraha.cz

Ing. Jaroslav Brožek
místopředseda představenstva
+420 607 510 814
brozek@sbdpraha.cz

Ing. Zbyněk Bednář
člen představenstva
+420 602 323 804
bednar@sbdpraha.cz

Ing. Jan Sobotka
člen představenstva
+420 602 139 984
sobotka@sbdpraha.cz

Ing. Jaroslav Štorek
člen představenstva
+420 724 564 941
storek@sbdpraha.cz

Jaromír Jirman
člen představenstva
+420 607 857 242
jirman@sbdpraha.cz

Ing. Jiří Mezenský
člen představenstva
+420 602 211 102
mezensky@sbdpraha.cz

 

 

Kontrolní komise

Viktor Šíma
předseda kontrolní komise
+420 731 180 624
sima@sbdpraha.cz

Pavel Jahoda
místopředseda kontrolní komise
+420 606 670 750
jahoda@sbdpraha.cz

Ing. Milan Vondra
člen kontrolní komise
+420 737 861 217
vondra@sbdpraha.cz

upozornění

Děkujeme všem klientům, že chápou zrušení návštěvních hodin v sídle SBD Praha a výrazné omezení přítomnosti zaměstnanců SBD Praha v bytech ve správě SBD Praha v období nouzového stavu. Toto mimořádné opatření SBD Praha zavedlo jak z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců, tak i v zájmu obyvatel zmíněných bytů.

Dle rozhodnutí představenstva jsou do odvolání zrušeny návštěvní hodiny v sídle SBD Praha.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Nový INFOPANEL již od února 2021

Tištěný časopis INFOPANEL se mění na elektronický magazín INFOPANEL. Buďte u toho!


Seminář INSPIRACE 2020

V úterý 1. prosince proběhl Seminář INSPIRACE 2020, pro předsedy SVJ a BD ve správě SBD Praha, poprvé on-line. Přihlásilo se přes 70 zájemců a měli se...


XIX. reprezentační ples SBD Praha nebude

Vážení klienti a naši obchodní partneři,


Starší příspěvky