O nás

SBD Praha patří mezi největší pražské správce nemovitostí. Naší silnou konkurenční výhodou jsou dlouhodobé zkušenosti v oblasti správy bytových domů všech kategorií, možnost vždy se opřít o kvalitní odborné zázemí a také schopnost přizpůsobovat náš servis požadavkům klienta.

Většina klíčových pozic je obsazena odborníky s mnohaletou praxí v oblasti správy nemovitostí a profesionálními komunikačními dovednostmi. Využíváme svoji silnou pozici na trhu a šetříme Vaše peníze sjednáním množstevních výhod a garantovaných obchodních podmínek s dodavateli či optimalizací v nastavení služeb. Umíme efektivně pomoci při řešení složitých nebo i nepříjemných situací, které s sebou může přinést provoz a správa nemovitostí.

Komplexní podnikové vzdělávání

SBD Praha je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti stavební bytové družstvo Praha. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3/097/0013882

 

Historie

Stavební bytové družstvo Praha (dále jen „SBD Praha“ nebo „družstvo“) bylo založeno jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha z rozhodnutí Rady ONV v Praze 9 č.j. Ra/924 z 2.6.1959 a zapsáno v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu Db, vložce 22, dne 8. června 1959.

Obchodní firma družstva se v historii změnila v roce 1980 na Stavební bytové družstvo ČKD Praha, v roce 1993 na Stavební bytové družstvo pro Prahu 9 a konečně v roce 2002 na dnešní Stavební bytové družstvo Praha, což byla reakce na změnu charakteru činnosti družstva, jeho členů a klientů, ale také na změny ve správním členění hlavního města Prahy.

Členská základna družstva se postupně rozrostla na více jak 8.000 členů družstva, kteří užívali byty a garáže ve vlastnictví družstva. S naplněním zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů došlo v konci devadesátých let minulého století a hlavně pak na počátku tohoto století k zásadní majetkové transformaci družstva převodem rozhodující části bytových jednotek a části garážových jednotek do vlastnictví členům družstva. V současnosti se počet jednotek ve vlastnictví družstva snížil na zhruba deset procent původního počtu.

Aktivity SBD Praha se s narůstajícím počtem převedených jednotek postupně přizpůsobovaly novým podmínkám. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na navázání smluvních vztahů s nově vznikajícími společenstvími vlastníků jednotek (dále též jen „SVJ“) v domech, které byly původně ve vlastnictví družstva. V roce 2000 bylo ve vlastnictví či správě SBD Praha 86 domů, z nichž ukončilo spolupráci s družstvem pouze několik. Všechny ostatní domy služby SBD Praha využívají a zůstaly tak dobrými a váženými klienty družstva.

Od roku 2005 se SBD Praha začalo více orientovat na správu nově vznikajících subjektů (SVJ či bytových družstev, dále též jen „BD“). Nové klienty postupně získávalo převážně díky privatizaci obecního bytového fondu, nové bytové výstavbě, spoluprací s vlastníky bytového fondu (s privátními firmami i s městskými částmi), ale také přechodem od jiných firem, zabývajících se správou nemovitostí. O úspěšném počínání SBD Praha na poli správy bytových domů nejlépe svědčí dnešní stav více než 250 domů ve správě družstva s cca 18.000 jednotkami. SBD Praha se tak v novodobé historii pražského bytového družstevnictví definitivně zařadilo mezi největší subjekty, které pro bytové domy zajišťují jejich správu a provoz. Počet zaměstnanců se od roku 2000 téměř zdvojnásobil na současných 59, z toho čtvrtinu tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci.

Fotogalerie

Loading...