1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Povinnost dálkových odečtů v praxi
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Povinnost dálkových odečtů v praxi

Povinnost vybavit objekt měřícími přístroji s dálkovým odečtem stanoví novela zákona č. 458/2000 Sb., (zákonem č. 362/2021 Sb.)  Měřící přístroje, které jsou v povinných cyklech měněny, takže od 1.1.2022 musí být měněny výhradně za měřící přístroje umožňující dálkový odečet. Od 1.1.2027 musí být všechny bytové domy osazeny měřidly či přístroji registrujícími dodávku teplené energie výhradně se schopností dálkového odečtu. Co byste měli vědět?

Jsou vaše přístroje dálkově odečítány?

S blížícími se novými povinnostmi měsíčních odečtů, které jsou od 1.1.2024 povinné právě pro domy s dálkovými odečty, se statutární zástupci často ptají, jak mají zjistit, zda jsou jejich měřící přístroje dálkově odečítány. V řadě případů totiž za dálkové odečty považují i formu odečtů walk-by, kdy sice již pro získání údajů o spotřebě není nutné vstupovat do bytů, ale hodnoty jsou mechanicky odečítány speciální čtečkou z blízkosti domu. V tomto případě máte instalovány pouze rádiové přístroje bez dálkového odečtu.

Pokud si nejste jisti, jak jsou u vás spotřeby odečítány, informaci vám poskytne buď váš správce nebo rozúčtovatel. Orientačním vodítkem také může být umístění datových sběrnic v domě, které jsou součástí technologie dálkových odečtů.

Dálkově odečítat lze i spotřebu studené vody. Ačkoliv to není zákonná povinnost, je to výhodné, protože tak můžete například včas reagovat na nadlimitní spotřebu, nulovou spotřebu nebo jakékoliv podezřelé jevy týkající se spotřeby.  

Ve společných prostorách se spotřeba tepla na vytápění neměří, náklad se vyúčtovává v rámci základní složky.  

Povinnost osazení měřidly s dálkovými odečty se dále netýká budov s nízkým ukazatelem energetické náročnosti, které jsou zařazeny do klasifikační třídy A-Mimořádně úsporné. Z povinnosti dálkových odečtů jsou vyjmuty i některé další objekty, výčet naleznete v Zákoně 362/2021 Sb. (čl. 10).

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...