V roce 2014 SBD Praha oslavilo 55. výročí založení

Oslavy 55. výročí založení SBD Praha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 SBD Praha oslavilo 55. výročí založení, ke kterému došlo 2. června 1959. Družstvo bylo poté 8. června 1959 zapsáno do podnikového rejstříku vedeného obvodním soudem pro Prahu 1 jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha. 
Postupně změnilo své sídlo z ulice U Kolbenky do Jablonecké a poté do Střížkovské. V současné době finišuje jednání o přesunutí sídla na Střelničnou, nedaleko stanice metra B Kobylisy a sídla Katastru nemovitostí. Představenstvem družstva postupně prošlo 103 osob, a z toho 9 žen. V čele družstva se vystřídalo šest předsedů.
V období největšího rozkvětu družstevní bytové výstavby sehrávalo SBD Praha svou hlavní roli především v oblasti uspokojování bytových potřeb svých členů přidělováním bytů a garáží a zapojováním členů družstva do výstavby samotné v případech svépomocné bytové výstavby. 
V souvislosti se změnami ekonomických podmínek po roce 1989 došlo k postupnému utlumení bytové výstavby a k zásadní změně vnitřních majetkových poměrů družstva. V období let 2000 až 2002 proběhla na základě zákona o vlastnictví bytů hlavní vlna převodů jednotek z vlastnictví SBD Praha do vlastnictví jeho členů. Z původních cca 8 tisíc jednotek ve vlastnictví družstva z roku 2000 zbylo k dnešnímu dni necelých osm stovek bytů, které dosud nebyly převedeny členům družstva. 
Hlavním prvkem činnosti SBD Praha se tak stala správa bytových domů, a to především těch, které byly v majetkovém portfoliu družstva. Od roku 2005 se však SBD Praha více zaměřilo i na správu bytových domů, které nikdy nebyly majetkem družstva. V současné době má SBD Praha ve správě 254 objektů s více než 20.000 jednotkami, z toho téměř 15.000 byty.
Své 55. narozenin si SBD Praha připomnělo na jednání shromáždění delegátů, které se konalo 9. června t.r. Součástí oslav se stala i tradiční setkání s klienty v rámci bowlingového turnaje v hotelu DUO a s obchodními partnery u příležitosti tenisového turnaje v Satalicích. 
Oslavy vyvrcholily víkendovou akcí v pražské ZOO ve dnech 14. a 15. června, které se zúčastnily přes dvě stovky hostů z řad členů, klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců družstva. Pěkné počasí orámovalo sobotní i v nedělní vyvrcholení akce, kdy si rok narození a historii družstva připomněli hosté s moderátory Ivou Kubelkovou a Martinem Krohem v prostorách letního divadla Archa se zakončením v podobě divadelního představení, kterých měli návštěvníci možnost shlédnout po oba dny celkem pět, z toho tři určené těm nejmenším divákům. 
Popřejme společně SBD Praha ještě mnoho tak krásných setkání, jejichž základem bude hodně spokojených členů a klientů, tým zkušených a zapálených zaměstnanců v čele s úspěšným vedením družstva, podpora a spolupráce osvědčených obchodních partnerů.

upozornění

Dle rozhodnutí představenstva jsou do odvolání zrušeny návštěvní hodiny v sídle SBD Praha.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Pojďte s námi na veletrh FOR ARCH

FOR ARCH je největší mezinárodní stavební veletrh v České republice a letos se bude konat ve dnech 22.-26. září 2020 na PVA EXPO v Letňanech.


Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků...


Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Starší příspěvky