V roce 2014 SBD Praha oslavilo 55. výročí založení

Oslavy 55. výročí založení SBD Praha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 SBD Praha oslavilo 55. výročí založení, ke kterému došlo 2. června 1959. Družstvo bylo poté 8. června 1959 zapsáno do podnikového rejstříku vedeného obvodním soudem pro Prahu 1 jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha. 
Postupně změnilo své sídlo z ulice U Kolbenky do Jablonecké a poté do Střížkovské. V současné době finišuje jednání o přesunutí sídla na Střelničnou, nedaleko stanice metra B Kobylisy a sídla Katastru nemovitostí. Představenstvem družstva postupně prošlo 103 osob, a z toho 9 žen. V čele družstva se vystřídalo šest předsedů.
V období největšího rozkvětu družstevní bytové výstavby sehrávalo SBD Praha svou hlavní roli především v oblasti uspokojování bytových potřeb svých členů přidělováním bytů a garáží a zapojováním členů družstva do výstavby samotné v případech svépomocné bytové výstavby. 
V souvislosti se změnami ekonomických podmínek po roce 1989 došlo k postupnému utlumení bytové výstavby a k zásadní změně vnitřních majetkových poměrů družstva. V období let 2000 až 2002 proběhla na základě zákona o vlastnictví bytů hlavní vlna převodů jednotek z vlastnictví SBD Praha do vlastnictví jeho členů. Z původních cca 8 tisíc jednotek ve vlastnictví družstva z roku 2000 zbylo k dnešnímu dni necelých osm stovek bytů, které dosud nebyly převedeny členům družstva. 
Hlavním prvkem činnosti SBD Praha se tak stala správa bytových domů, a to především těch, které byly v majetkovém portfoliu družstva. Od roku 2005 se však SBD Praha více zaměřilo i na správu bytových domů, které nikdy nebyly majetkem družstva. V současné době má SBD Praha ve správě 254 objektů s více než 20.000 jednotkami, z toho téměř 15.000 byty.
Své 55. narozenin si SBD Praha připomnělo na jednání shromáždění delegátů, které se konalo 9. června t.r. Součástí oslav se stala i tradiční setkání s klienty v rámci bowlingového turnaje v hotelu DUO a s obchodními partnery u příležitosti tenisového turnaje v Satalicích. 
Oslavy vyvrcholily víkendovou akcí v pražské ZOO ve dnech 14. a 15. června, které se zúčastnily přes dvě stovky hostů z řad členů, klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců družstva. Pěkné počasí orámovalo sobotní i v nedělní vyvrcholení akce, kdy si rok narození a historii družstva připomněli hosté s moderátory Ivou Kubelkovou a Martinem Krohem v prostorách letního divadla Archa se zakončením v podobě divadelního představení, kterých měli návštěvníci možnost shlédnout po oba dny celkem pět, z toho tři určené těm nejmenším divákům. 
Popřejme společně SBD Praha ještě mnoho tak krásných setkání, jejichž základem bude hodně spokojených členů a klientů, tým zkušených a zapálených zaměstnanců v čele s úspěšným vedením družstva, podpora a spolupráce osvědčených obchodních partnerů.

upozornění

Na základě mimořádné situace je od 23. 3. do 30. 4. 2020 upravena pracovní doba recepce od 6.30 do 15:00 h.

ZRUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN v budově SBD Praha

VÝZVA ČLENŮM SBD PRAHA - NAVRHNĚTE SVÉHO KANDIDÁTA DO PŘEDSTAVENSTVA a/nebo KONTROLNÍ KOMISE SBD PRAHA DO 31.3.2020!

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Opatření společnosti I.RTN ohledně zabránění šíření koronaviru

Vážení obchodní přátelé, v souladu s opatřeními úřadů České republiky, přistupujeme k následujícím krokům:


Sdělení předsedy představenstva družstva ke zrušení návštěvních hodin

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, v zájmu ochrany zdraví návštěvníků budovy, klientů a zákazníků SBD Praha...


Rezervace nového projektu výstavby zahájeny

V rámci programu družstevní bytové výstavby byla v pátek 14. února 2020 zahájena marketingová kampaň k rezervacím nového projektu Bytového družstva V Zahrádkách,...


Starší příspěvky