1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Sousedský problém jménem grilování na balkóně
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Sousedský problém jménem grilování na balkóně

V Česku má posezení s rodinou a přáteli při úpravě masa a dalších pochoutek stále více příznivců. Ve městech se ale do grilování často pouštíme na místech, kde přímo obtěžujeme či ohrožujeme okolí. Typické jsou zejména předzahrádky u bytových domů, lodžie a balkony. To může být posuzováno jako porušení bezpečnostních předpisů, případně i nájemní smlouvy nebo stanov družstva či SVJ.

Co na to legislativa?

Platné právní předpisy v České republice přímo grilování na balkónech neupravují. Vzhledem k tomu, že nejvýraznějším projevem této činnosti je kouř a pachy, oporu můžeme najít v sousedských právech v občanském zákoníku. Zejména je zde uvedeno, že vlastník věci, v tomto případě bytové jednotky, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi a podobně.

Je zřejmé, že velkou roli zde hraje posouzení míry přiměřené poměrům. Z toho můžeme usuzovat, že samotné grilování na balkóně zákonem zakázáno není, pokud však neobtěžuje sousední vlastníky nemovitostí nad únosnou mez. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by takové chování vést až k občanskoprávnímu sporu.

Když sousedé volají policii…

Pokud se s obyvateli bytu, kteří grilují, nemůžete dohodnout po dobrém a kouř a pachy vás výrazně obtěžují, v řadě případů je na pomoc přizvána Městské policie. Jak bude situaci řešit? Situace je zpravidla řešena jako přestupek a je postoupena na příslušnou městskou část.

Zajímá grilování na balkóně i požárníky?

Většinou je tato problematika spíše upravena v rámci sousedských vztahů – kouř, zápach a podobně – než přímo z požárního, případně bezpečnostního hlediska, kdy je míru nebezpečí velmi složité vyhodnotit. S ohledem na zateplení domů, použití některých hořlavých materiálů a vlivu větru ve vyšších podlažích nelze klasické grilování na balkónech z hlediska požární bezpečnosti, prevence a hasičů zcela doporučit. Primárně se jedná o používání otevřeného ohně, pro které musí být splněny určité podmínky, například řídit se návodem daného zařízení.

Na tuto činnost by připadala v úvahu interpretace obecného ustanovení zákona o požární ochraně, kde je stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Mnohé napoví i návod na obsluhu grilu

Všechna grilovací zařízení lze používat pouze za předpokladu, že budou dodrženy podmínky nebo návody výrobce, tedy mimo jiné, pokud grilovací zařízení budou výrobcem do těchto prostor bytových domů jednoznačně určená. Jak se můžeme lehce přesvědčit v prodejně nebo na internetu, výrobci grilů v návodu k použití vždy uvádí různými slovy obdobný pokyn: „Nepoužívejte gril do vzdálenosti pěti stop (150 cm) od žádného hořlavého materiálu. Hořlavé materiály zahrnují – avšak nejsou omezeny na – dřevo nebo opracované dřevěné desky, dřevěné terasy nebo verandy.“

Když si představíme běžný balkón v panelovém době, který je široký maximálně 1,5 m, je zjevné, že tento bezpečnostní požadavek není možné dodržet. Jistě se zde budou nacházet alespoň některé dřevěné, plastové či další snadno hořlavé materiály, které budou vystaveny sálavému teplu – ať již jde o okna, balkónové dveře, různá obložení a podobně. Také manipulace s grilem v takto stísněném prostoru je značně riskantní jak kvůli riziku vzniku požáru, tak i kvůli nebezpečí vážného úrazu.

Nezapomínejte na fyziku

Když budeme gril používat na balkóně přibližně metr od stěny, teplý kouř zamíří našemu sousedovi o patro výš oknem nebo ventilací přímo do pokoje.

Dobrým tipem, jak grilovat, a přitom neobtěžovat okolí kouřem, je elektrický gril. Ale i tady stále zůstává vůně připravovaných pokrmů. Ta sice může být zpočátku příjemná, ale i tady platí, že všeho moc škodí.

Grilování se přesto zříkat nemusíme

Také mezi různými způsoby grilování jsou značné rozdíly. Málokomu bude vadit, když si na elektrickém grilu během několika minut připravíte maso nebo zeleninu. Své okolí nebudete obtěžovat žádným kouřem ani hodinovou intenzivní vůní. Mimochodem, občas se z našich kuchyní ven linou pachy, které našim čichovým buňkám vadí podstatně více než grilovaný plátek kuřecího masa a zelenina. Vždy ale bude platit podmínka použití vhodného typu grilu.

Řešit grilování nemusíme také tehdy, pokud máme velkou terasu a náš byt je orientován tak, že skutečně nemůžeme nikoho omezovat. Zcela univerzální manuál na grilování na balkóně či lodžii tedy neexistuje. V každém případě bychom se ale měli řídit mnohokrát osvědčeným: Nedělejte jiným to, co by ve srovnatelné situaci vadilo vám.

 

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...