Na přelomu roku 2020 a 2021 mnohé vlastníky bytových domů zaskočilo vyčerpání finančních prostředků z evropského dotačního programu IROP. Po úvodním poměrně pomalém čerpání peněz z 78. výzvy dotačního programu IROP pro rekonstrukce bytových domů se zájem o dotace...