1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Aktuální nabídka dotací a zvýhodněných úvěrů 2021
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Aktuální nabídka dotací a zvýhodněných úvěrů 2021

Na přelomu roku 2020 a 2021 mnohé vlastníky bytových domů zaskočilo vyčerpání finančních prostředků z evropského dotačního programu IROP. Po úvodním poměrně pomalém čerpání peněz z 78. výzvy dotačního programu IROP pro rekonstrukce bytových domů se zájem o dotace zvýšil natolik, že koncem listopadu 2020 došlo k vyčerpání alokované částky a ukončení této výzvy. Současně byly zveřejněny informace o nových nabídkách. Zájem o dotace stále trvá.

Dotace Nová zelená úsporám

Zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám neutuchá ani v době koronavirové krize. V roce 2020 program dokonce zaznamenal meziroční nárůst o 33 % co do počtu přijatých žádostí. Příjem žádostí o dotace aktuálně běží bez přerušení, je možné žádat o podporu na renovace či novostavby rodinných domům na území celé ČR a bytových domů v Praze. 

Rok 2021 bude pro program Nová zelená úsporám do jisté míry přelomovým. Zhruba v polovině roku nás čeká kontinuální přechod do nového programového období a stavebníci se mohou těšit na řadu novinek. Zásadní změnou bude začlenění podpory energetických úspor u bytových domů mimo Prahu, které dosud spadaly pod program IROP. Nově tedy bude program dotačně pokrývat energetické úspory u stávajících i nových bytových domů po celé ČR.

Stávající nabídka dotací se dále rozroste o adaptační opatření na změnu klimatu, majitelé bytových domů tak budou moci v rámci jednoho projektu čerpat dotaci na zateplení, výměnu zdroje i akumulaci dešťové vody či využití šedé odpadní vody. Větší prostor dostane také oblast využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaika, kterou chceme vhodně propojit s elektromobilitou.

Bezúročný úvěr z programu Zateplování

Tento program byl původně otevřen jako možnost pro dofinancování projektů v případech, kdy nešlo celou modernizaci pokrýt dotací. Program Zateplování je naplánován až do roku 2023 a o finanční prostředky mohou žádat vlastníci bytových domů mimo Prahu. Podmínkou pro získání úvěru je dosažení nejméně 20% úspory energie oproti stavu před modernizací. Úvěr má dvacetiletou splatnost. Lze jím pokrýt nejvýše 76 % celkových výdajů v rozpětí od půl milionu až do 90 milionů korun.

Co lze úvěrem z programu Zateplování hradit?

Úvěr lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, na pořízení a instalaci stínění v exteriéru, rekuperaci, na výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží, na pořízení centrálního vytápění v bytovém domě. Penězi z programu Zateplování lze hradit připojení domu k soustavě zásobování tepelnou energií, regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles, pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona a také samozřejmě výměnu oken a dveří a navíc i výměnu výtahu.

Program Panel 2013+ se zvýhodněnou úrokovou sazbou

Dalším programem určeným na revitalizaci bytových domů, tedy nejen na modernizaci energetickou, který nabízí Státní fond podpory investic, je Panel 2013+. Název programu je trochu zavádějící, protože úvěry z něj nejsou určeny jen pro domy panelové, ale pro všechny bytové domy bez rozdílu technologie výstavby, a to po celé republice včetně Prahy. Kromě vnějšího i vnitřního zateplení domu lze tímto úvěrem hradit například také odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby; odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravy obvodového pláště a opravy lodžií nebo balkonů, výměnu původních balkónů za nové nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy, opravy nebo výměny hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zdravotně technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby. Úvěrem z programu Panel 2013+ je možné financovat nový výtah, nebo opravu či výměnu toho stávajícího, opravy nebo výměny vstupních dveří do bytů, opravy nebo modernizace bytových jader i další opravy a modernizace v bytech a také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy a audity.

Program Panel 2013+ je aktuálně nabízen se zvýhodněnou úrokovou sazbou 0,5 % p.a., a to po celou dobu splácení. Splatnost může být až 30 let. S úvěrem nejsou spojeny žádné poplatky. Financovat lze až 90 % způsobilých výdajů na revitalizaci.

Informace o programu naleznete na www.sfpi.cz.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...