1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Co dělat, když vlastníci bytů a družstevních podílů nedodržují své povinnosti
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Co dělat, když vlastníci bytů a družstevních podílů nedodržují své povinnosti

Společenství vlastníků jednotek i bytová družstva dlouhodobě bojují s vlastníky bytů a družstevníky, kteří nejsou schopni včasně platit zálohy na energie a další služby a příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy. Neplatiči SVJ a družstvům dluží už 170 milionů korun a kvůli možnosti oddlužení je možné, že větší část těchto peněz zůstane nevymožena. Jaké jsou možnosti řešení?

Možnosti vymáhání dluhů omezuje legislativa

„Analyzovali jsme výkazy z více než půl milionu bytů. Nejenže neplatiči záloh a služeb v Česku svým členským organizacím už dlouhodobě dluží miliony korun, ale podíl nedobytných pohledávek (tedy těch, u kterých už se ani nepředpokládá jejich splacení) stoupá. Loni dokonce přesáhl 53 procent. To postupně způsobují především legislativní změny, které umožňují oddlužení problematických vlastníků a dlužníků,” říká Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Povinnosti a práva

Vlastníci nemovitostí a členové družstev jsou si zpravidla velmi dobře vědomi svých práv, mezi které patří zejména užívání bytu, možnost volit a být volen do orgánů společenství vlastníků, respektive družstva a kontrolovat jejich účetnictví. Často ale zapomínají, že mají také povinnosti. Mezi ty nejdůležitější patří právě povinnost hradit náklady spojené s užíváním bytu a příspěvky do dlouhodobé zálohy na opravy.

Od zadlužení k oddlužení

Porušením zmiňovaných finančních povinností vlastníků bytů vůči SVJ či členů vůči družstvům pak vzniká problém zadlužení. „Družstva se v důsledků zadlužení svých členů a absence jejich plateb musejí potýkat s nedostatkem finančních prostředků na údržbu a opravy, zvyšováním nákladů pro poctivé družstevníky, sankcemi a právními potížemi nebo dokonce vymáháním dluhů a exekucemi neplatičů,” shrnuje Vysloužil. Nejvíce neplatičů se přitom podle Svazu českých a moravských družstev nachází v severních Čechách a Moravskoslezském kraji – tedy tam, kde je evidováno i nejvíce exekucí a insolvencí.

Na rostoucí trend zadluženosti ve společnosti již před 15 lety reagovala legislativa takzvaným oddlužením, které upravuje insolvenční zákon účinný od roku 2008. Ta od té doby umožňuje dlužníkům ve finanční tísni získat úlevu, restrukturalizaci nebo úplné odpuštění dluhu. V letošním roce se připravuje další zmírňující úprava podmínek, které tak mají být k dlužníkům ještě příznivější.  Na druhé straně však bude tato úprava nepříznivá směrem k věřitelům, mezi něž patří i společenství a družstva.  Již za stávající úpravy nejsou jejich pohledávky mnohdy uspokojovány a neuhrazené závazky tak dopadají na řádně platící členy družstev a společenství, tedy sousedy dlužníků. Navrhovaná novela tuto situaci ještě zhorší.

Přihlaste včas svou pohledávku

V případě, že se vlastník bytu či člen družstva dostane do prodlení s úhradou svých závazků, musí SVJ a družstva bezodkladně reagovat. Jako první přichází výzva k zaplacení dlužné částky, následně žaloba či žádost o vydání platebního rozkazu a pokud dlužník dobrovolně neplní, podat návrh na zahájení exekuce. Exekuce se uspokojují v pořadí, v jakém byly podány. Pokud SVJ či družstvo předstihne jiný věřitel, naděje na vymožení celé pohledávky klesají. Vždy je přitom samozřejmě nutné brát v potaz konkrétní případ, fázi a situaci vlastníka.

Průběžně sledujte insolvenční rejstřík

Situace se zásadně mění okamžikem vstupu dlužníka do insolvence – tedy oddlužení. „Proto je nezbytné průběžně sledovat také veřejný insolvenční rejstřík a kontrolovat své dlužníky. V případě, že se vlastníci či družstevníci dostanou do oddlužení, je nutné pohledávku přihlásit před vypršením dané lhůty,” radí Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev. „Na rozdíl od exekučního řízení jsou v insolvenčním věřitelé uspokojování poměrně – podmínkou je včasné a řádné přihlášení pohledávky,“ doplňuje Vysloužil.

Obecně lze odkázat i na další doporučení

  • Komunikujte s dlužníky, upomínejte a neztrácejte kontakt
  • Navrhujte dlužníkům dohody o splátkách, zahrnujte do nich podrobnosti o termínech a splátkách a uzavírejte je písemně, nejlépe ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti
  • Podnikejte potřebné právní kroky, jako je zaslání předžalobní výzvy, podání žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu
[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...