1. SBD Praha
 2. >
 3. Infopanel
 4. >
 5. ERÚ plánuje zvýšit regulované ceny za distribuci energie až o 70 %. Jak se na změnu připravit?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

ERÚ plánuje zvýšit regulované ceny za distribuci energie až o 70 %. Jak se na změnu připravit?

Ceny energií jsou letos zastropovány, a tedy zákazníkům zajišťují větší stabilitu než v roce 2022. Plánované změny v oblasti energií od 1.1. 2024 však mohou ceny navýšit. Konkrétně jde o obnovení poplatku za POZE a konec vládního stropu na ceny energií. ERÚ má navíc v úmyslu zvýšit některé regulované složky ceny za distribuci energií. Nyní je tedy vhodná doba na to, aby si spotřebitelé udělali audit stávajících smluv a ověřili si, zda mají nejlepší možnou cenu.

Jak se na změny připravit?

Jednou z cest, jak se zákazníci mohou na vyšší výdaje připravit, je přistoupit k řádnému auditu svých dokumentů od dodavatelů energií a zjistit, zda na trhu neexistuje nabídka, která by více vyhovovala jejich potřebám. Nejprve doporučujeme zjistit, jaká cena se bude na zákazníka vztahovat po skončení zastropování cen, tj. od 1.1. 2024. 

Pokud má zákazník ceníkovou cenu vyšší, než je cena zastropovaná, je vhodné, aby se aktivně obrátil na svého dodavatele a sjednal s ním nové cenové podmínky.

Na co si dát pozor, pokud se zákazník rozhodne přejít k jinému dodavateli?

 • Zjistit, kdy nejdříve může řádně ukončit stávající smlouvu. Zda je aktuální smlouva na dobu určitou, či neurčitou a s jakou výpovědní dobou. V případě smlouvy na dobu určitou ověřit datum ukončení smlouvy.
 • Pokud by zákazník našel výhodnější produkt a chtěl od stávajícího dodavatele odejít dříve, než smlouva končí, měl by věnovat pozornost výši smluvní pokuty, kterou může dodavatel po zákazníkovi za předčasné ukončení dodávky bez řádného ukončení smlouvy vyžadovat.
 • Dát si pozor na automatickou prolongaci a v případě, že se rozhodne pro změnu, poslat výpověď včas.

„Spotřebitelé se často u změny dodavatele obávají pokuty za předčasné ukončení dodávky před uplynutím smluvní doby. Pokud mají ale aktuálně ceny zasmluvněné na vysokých částkách, díky přechodu k jinému dodavateli a nižším cenám v budoucnu mohou stále ušetřit i navzdory zaplacení smluvní pokuty,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel ve společnosti epet.

V případě, že se zákazník pro změnu dodavatele rozhodne, před podpisem nové smlouvy by se měl:

 • Informovat o tom, zda je ve smlouvě zanesené její automatické prodloužení. Pokud ano, je vhodné se nového dodavatele doptat na ceník, podle kterého budou ceny stanovené v příštím období.
 • Informovat o výši smluvní pokuty, pokud by sám předčasně ukončil odběr energií.
 • Pokud je spolu s uzavřením smlouvy zákazníkovi nabízena sleva či jiná výhoda, měl by si zkontrolovat, zda je to do smlouvy zaneseno.
 • Předem se dodavatele zeptat na výši záloh.

Ceníku je nutné věnovat zvýšenou pozornost

„Pozor je nutné dávat i na uvedené ceny.  Někteří dodavatelé tučně označují ceny s DPH, jiní bez DPH. Zákazník by se měl ujistit, že počítá s částkami obsahujícími DPH,“ radí právní expertka z epet Monika Hauznerová.

 • Zákazník by měl zkontrolovat, zda je uvedená cena fixovaná (garantovaná po celou dobu trvání smlouvy), nebo platí jen na určité období.
 • Položky, které jsou v ceníku stěžejní, jsou cena elektřiny/plynu za MWh či kWh a výše stálého platu.

Faktura – vyúčtování energií

Přesná podoba faktury se u jednotlivých dodavatelů liší. Údaje, na které je potřeba se při úvahách o změně dodavatele zaměřit, tedy tzv. neregulované částky, jsou především:

U elektřiny

 • Roční spotřeba energie – jen díky povědomí o své vlastní spotřebě je možné vypočítat možné úspory při přechodu k jinému dodavateli.
 • Položka Ostatní služby – zde je vhodné zkontrolovat, jaké služby navíc si stávající dodavatel účtuje. Mnohdy se stává, že u jiných dodavatelů se částka může lišit.
 • Spotřeba elektřiny VT/NT – platba za spotřebovanou elektřinu podle konkrétního ceníku a smlouvy zákazníka.

U plynu

 • Spotřeba za zúčtovací období – jedná se o dobu mezi začátkem a koncem zúčtovacího období, za které je faktura vystavena a objem spotřeby plynu.
 • Platba za ostatní služby dodávky – tato částka zahrnuje cenu neregulovaných plateb a je určena zákaznickou smlouvou s dodavatelem. U různých dodavatelů se může lišit.
 • Platba za ostatní služby – tato částka je stanovená v ceníku vybraných služeb. Je rovněž proměnlivá na základě konkrétního dodavatele. Patří do ní například poplatek za odeslání vyúčtování listovní službou.
 • Platba za dodávku – jedná se o částku za odebraný plyn. Odvíjí se od ceníku a smlouvy s dodavatelem a mění se na základě spotřeby zákazníka.
 • Stálý měsíční plat za kapacitu – jedná se v podstatě o poplatek za odběrné místo. Částka je stanovena v ceníku a zákaznické smlouvě. Může se lišit na základě dodavatele.

„Mnoho lidí se změny dodavatele obává a myslí si, že je to složité a za tu práci to nestojí. Někdy však mohou rozdíly cen u různých dodavatelů znamenat úsporu v řádu tisíců,“ dodává Roman Šmíd.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...