1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Fenomén tepelných ostrovů stále více zvyšuje letní teploty měst
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Fenomén tepelných ostrovů stále více zvyšuje letní teploty měst

Termínem tepelný ostrov se označují centra větších měst postižená v létě extrémně vysokými teplotami. Příčinou je velký podíl zastavěných a zpevněných ploch, které absorbují velké množství tepla ze slunce a následně jej uvolňují do okolí. Vyšší teploty mají přitom vliv nejen na fyzickou a psychickou pohodu obyvatel města, ale i na kvalitu životního prostředí, nemluvě o vyšších nákladech na klimatizování budov.

Díky tepelným mostům je prokázána až třicetkrát vyšší koncentrace prachu

Během dne je rozdíl v teplotách v centru města oproti okolní krajině 1 až 3 stupně Celsia, večer ale může dosahovat až deseti stupňů. Existence tepelného ostrova negativně ovlivňuje i množství srážek ve městě a jeho ovzduší. Přehřívání vede ke stoupání teplého vzduchu, který zvedá ze země nečistoty a urychluje tvorbu smogu. Oproti lesnímu ekosystému je v městském vzduchu desetkrát vyšší koncentrace oxidu siřičitého, dvacetkrát vyšší koncentrace oxidu uhličitého, a dokonce třicetkrát vyšší koncentrace oxidu uhelnatého i prachu. Všechny tyto částice přitom škodí lidskému zdraví. „Jedinou odpovědí na tyto problémy je vytvořit v centrech měst síť prvků, které jsou v harmonii s přírodou, tedy takzvanou zelenou, případně modrozelenou infrastrukturu,” vysvětluje odborník Josef Hoffmann ze společnosti Isover, Saint-Gobain. Modrá infrastruktura v podobě rybníků, jezírek, potoků či retenčních nádrží slouží primárně k zadržení dešťové vody, infrastruktura zelená pak navíc napomáhá i ke zvýšení městské biodiverzity.

Vměstnat do zhuštěné zástavby parky, aleje a zahrady není ovšem vždy jednoduché, přestože jejich přínos je nezpochybnitelný. Zeleň pomáhá redukovat znečištění vzduchu a rostliny díky fotosyntéze spotřebovávají oxid uhličitý a navrací kyslík. Člověk za den spotřebuje tolik kyslíku, kolik jej za stejný čas vyprodukuje zhruba 25 m² listové plochy.

Zelené střechy k redukci tepelného ostrova přímo přispívají

Nejefektivnějším a nejznámějším řešením jsou ale patrně takzvané vegetační neboli zelené střechy, tedy zahrady umístěné na střechách. „Odpařování vody z vegetace snižuje teplotu okolního prostředí. Díky vegetačním střechám tak ve městech opět vznikají kousky přírody, které napomáhají vrátit celkové klima do normálu,” vysvětluje odborník z Isoveru. Rostliny také zachytávají prachové částice a produkují kyslík, čímž zlepšují městské ovzduší. Výhody nicméně zelená střecha skýtá i pro samotné obyvatele domu. Vegetační souvrství v létě snižuje povrchovou teplotu střešní konstrukce a tím pádem i tepelné zisky. V zimě zase přispívá ke snížení tepelných ztrát a doplňuje tak běžnou tepelnou izolaci.

Také problém s nedostatkem srážek zelené střechy částečně řeší. „Zatímco z běžné střechy obvykle odtéká 95 až 100 procent dešťové vody, zelené střechy redukují odtok na zhruba 50 %. Vegetační souvrství s hydrofilní vlnou pak tento odtok ještě výrazně snižuje,” popisuje odborník z Isoveru. Zadržená voda slouží k přirozené závlaze rostlin a svými výpary také přispívá k ochlazování okolního vzduchu.

Zelené střechy mohou sloužit i k setkávání místní komunity

„Zelené střechy mohou mít různé podoby, od takzvané extenzivní, která představuje jen drobnější rostlinný porost nenáročný na údržbu, až po zcela plnohodnotné zahrady, kde se mohou lidé setkávat, odpočívat, a dokonce třeba pěstovat zeleninu či ovoce,” popisuje Josef Hoffmann. „Právě komunitní zahrady na střechách budov, kde má každý ze sousedů svůj záhon a kde se pravidelně konají akce typu společného grilování, jsou dnes obvyklé například ve Vídni či v Berlíně,” dodává. Aktivně zelené střechy podporuje i město Paříž, v rakouském Linci jsou dokonce u některých staveb vyžadovány.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...