1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jak se rozúčtovávají služby v bytě?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jak se rozúčtovávají služby v bytě?

Při ročním vyúčtování zálohových plateb za osvětlení společných prostor v domě a výtah postupuje SVJ standardně v souladu se zákonem o službách, proto rozúčtování provádí podle počtu osob. Časté dotazy se pak vztahují k situaci, kdy jsou některé byty celoročně neobývané.

Kdo rozhoduje o způsobu rozúčtování?

Rozúčtování služeb upravuje Zákon o službách č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Rozúčtování nákladů za služby konkrétně nalezneme v § 5 Zákona o službách. Konkrétně je zde uvedeno, že způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Kdo je osoba rozhodná pro rozúčtování služeb?

Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby v případě provozu výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklidu společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvozu komunálního odpadu, popřípadě dalších služeb sjednaných mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb jsou:

1. Nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,

2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo

3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Vlastník jednotky má vůči společenství vlastníků oznamovací povinnost o počtu osob v bytě, a to jak podle zákona o službách, tak i podle občanského zákoníku.

Jak rozúčtovat služby v případě neobsazeného bytu?

Zákon o službách sice uvádí, že osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb je vlastník jednotky, ale není zde výslovně upraveno, jak rozúčtovat, když vlastník v bytě nebydlí.

Praxe je taková, že se služby rozúčtují v tomto případě za jednu osobu. Doporučujeme ale, abyste si tento postup raději schválili na shromáždění.

[Autor: čko]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...