1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jaké poplatky může vyžadovat pronajímatel po svém nájemci
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jaké poplatky může vyžadovat pronajímatel po svém nájemci

Roční vyúčtování poplatků za bydlení s sebou každoročně přináší řadu otázek, souvisejících s pronájmem bytu. Nejčastěji diskutovaným tématem jsou platby mezi pronajímatelem a nájemcem. K jakým nejčastějším pochybením dochází?

Nejčastější pochybení se vztahují k příspěvku do fondu oprav

U nájmu bytu je třeba upozornit i na to, že ne všechny poplatky, které pronajímateli vyúčtovává společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, může chtít uhradit po nájemci či podnájemci. Mezi nejčastější nedorozumění patří požadování placení příspěvku do fondu oprav. Jenže v tomto případě se nejedná o službu poskytovanou nájemci, jelikož z toho nemá okamžitý prospěch. Pronajímatel tedy tuto úhradu nemůže požadovat po nájemci, může ji však zohlednit ve výši nájemného.

Zvláštní pravidla ohledně vyúčtování platí pro dodávky elektřiny a plynu

Řídí se zákonem, ale i smlouvou o dodávkách energií a obchodními podmínkami. Informace o způsobu uplatnění reklamace lze obvykle najít na webových stránkách dodavatele. Dodavatel energií musí vyřídit reklamaci vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Uzná-li ji za oprávněnou, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. „Nedodrží-li tuto lhůtu v případě reklamace vyúčtování elektřiny, vzniká odběrateli právo na náhradu 600 korun za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 korun. U plynu se jedná o náhradu 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7500 korun,“ uzavírá Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...