1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jakou technologii zvolit pro prodlužování lodžií?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jakou technologii zvolit pro prodlužování lodžií?

Každý metr navíc má dnes u bydlení velkou cenu. U bytu jsou sice možnosti jeho zvětšení většinou velmi omezené, ale v případě lodžie je získání většího prostoru možné. Nově zvětšené lodžie se objevují na stále více domech.

Jaké výhody a nevýhody přinášejí jednotlivé technologie?

Nejčastějším přístupem k prodlužování lodžií je rozšíření o půl metru. Toto opatření odpovídá legislativě a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro větší pohodlí.

Prodloužení lze realizovat různými technologiemi. Nejběžněji se používá vynesena ocelová konstrukce. Nevýhodou je mokrý proces, beton potřebuje čas na vyzrání a zbavení se vlhkosti. Tento proces může trvat 6 – 8 týdnů, takže cca 2 měsíce nelze lodžii používat. Většinou firmy rozpracují celý dům, takže doba, kdy nelze lodžii používat, je ještě delší.

Další využívanou technologií je připevnění betonových prefabrikátů ke stávajícím lodžiím. Jedná se opět o mokrý proces, dalším úskalím je, že zhruba od 6. patra může docházet k dilatacím mezi starým a novým podkladem balkonu. K tomuto jevu dochází vlivem vlastností materiálů a nelze jej ovlivnit.

Alternativní technologií je zavěšení nového balkónu před stávající lodžii, což je rychlejší způsob s minimálními zásahy do stávající konstrukce. Úskalím může být přechod mezi původní a novou podlahou lodžie a balkónu, kde nelze zajistit zcela dokonalý přechod mezi podlahami. Podlaha z balkonu může zabíhat i do lodžie, a tak dosáhnout rovné podlahy.

Nová technologie zrychluje a zjednodušuje proces prodlužování lodžií a přináší úspory

Dlouholeté zkušenosti z realizací vedly společnost Alumistr k vývoji zcela nové technologie. Nejprve jsou upevněny kotvící prvky pro zavěšení konstrukce podlahy, která je zapřená do úpatí domu. Díky tomu není nutné betonovat základy, technologie nevyžaduje ani zásahy např. do inženýrských sítí. Po zavěšení je montována podlaha a zábradlí. V poslední fázi dochází k zasklení lodžií.

Nová technologie eliminuje mokré procesy, a díky tomu je možné využívat prodlouženou lodžii již cca po dvou měsících, takže dochází k výraznému zkrácení doby montáže. Technologie umožňuje též výrazné snížení počtu subdodavatelů, což též přispívá k efektivitě realizace. Realizace probíhá formou na klíč a podílí se na ní pouze dvě firmy – firma Alumistr a firma Pekstra, která zajišťuje konstrukční řešení.

S touto novou technologií lze realizovat jeden sloupec prodloužení lodžií cca do 6 týdnů, včetně zasklení. Zábradlí je ve standardu nabízeno ve dvou barvách, dlouhodobě preferovaná je šedá barva. Od barevných výplní zábradlí se v současnosti spíše upouští, v 90 % je osazováno mléčné sklo.

Co ovlivňuje cenu?

Nelze stanovit cenu obecně, vždy je nutné vycházet z konkrétního posouzení domu a dalších faktorů. Zásadní je konstrukce domu. Cenu ovlivňují i další aspekty, jako je například prostor v okolí domu – možnost postavení jeřábu, uskladnění materiálu, zábory pozemků, zeleň v okolí domu. Proto se cena prodloužení lodžií u jednotlivých domů může i výrazně lišit. Jednoduchým řešením je kontaktovat zástupce firmy Alumistr a požádat o návrh řešení s cenovou nabídkou.

Jaké podklady je nutné dodat?

Zástupci firmy na místě posoudí a se zástupci domu zkonzultují reálné možnosti prodloužení tak, aby bylo zhodnocení lodžie maximální. Zejména délku prodloužení, návrh optimální technologie, případně specifické podmínky domu. Důležité jsou informace o vlastnictví souvisejících pozemků a projektová dokumentace domu.

Realizaci předchází jednoduchá studie pro představu.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...