1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Jste si jisti, že nevlastníte někde nemovitost?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Jste si jisti, že nevlastníte někde nemovitost?

V Česku existují tisíce nemovitosti bez vlastníků. Jejich identifikování má svá pravidla. Jedním z nich je i datum. Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí se o ně mohou přihlásit již pouze do konce roku 2023, jinak dle nového občanského zákoníku bezprizorní pozemky a stavby přejdou na stát. Kde a jak zjistíte, zda i na nás někde nečeká zapomenutý majetek?

Kdo je nedostatečně identifikovaný vlastník?

Za nemovitosti s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky jsou u nás považovány ty pozemky a stavby, které v katastru nemovitostí buď nemají zapsané žádné vlastníky, nebo o nich v registru není uvedeno dost informací a nejsou tak dostatečně identifikovatelní.

Kde nalezneme seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků?

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) se v Česku k letošnímu srpnu nachází přes 333 tisíc položek s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky. Ovšem vzhledem k tomu, že jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový člověk může zároveň vlastnit více nemovitostí, reálně se jedná o méně unikátních pozemků, než kolik se je v seznamu položek.

Aktuální seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků je dvakrát ročně aktualizován a je volně k dispozici na stránkách ÚZSVM.

„V Česku opravdu existují nemovitosti, o kterých se neví, komu přesně patří nebo se to neví vůbec. Nejčastěji se sice jedná spíše o nenápadné pozemky s ornou půdou, cestami, lesním, lučním či travním porostem, nejasné majitele ale mají v menší míře i rodinné domy, garáže nebo chaty. Výjimečně se jedná také o bytové domy či byty, kde ale v současné době žádný takový případ mezi našimi členy neevidujeme,” říká Tereza Komárková ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Podle ÚZSVM většina takto problematických záznamů vznikla ještě před rokem 1989. Katastr nemovitostí totiž nebyl před revolucí vždy řádně udržován a v některých obdobích dokonce nebyl veden vůbec.

Bezprizorní nemovitosti půjdou do rukou státu

Nový občanský zákoník stanovil lhůtu, podle které nemovitosti s neidentifikovanými vlastníky 31. prosince 2023 připadnou státu. Takto bezprizorní pozemky a stavby by poté podle ÚZSVM měly být rozdistribuovány primárně státním institucím – a to podle jejich potřeb. Například opuštěné lesní plochy mají být převedeny na Lesům České republiky.

„Převedení nemovitostí do rukou státních institucí může být v mnohých případech krokem k lepšímu. Naskytne se tak příležitost rozvíjet místa, která dosud ležela ladem jen kvůli nedostatečné identifikaci majitelů. Pokud bude s bezprizorními pozemky a stavbami správně naloženo, můžeme z toho profitovat na národní i regionální úrovni. Dříve než se to ale stane, doporučuji všem zkontrolovat, že právě oni nebo jejich nemovitosti nefigurují na seznamu ÚZSVM. Ještě je stále čas se o svůj majetek přihlásit,” připomíná Komárková.

Jak se přihlásit o nemovitosti ze seznamu nedostatečně identifikovatelných vlastníků

Vzhledem k tomu, že udržovat informace v katastru nemovitostí v souladu s realitou je povinnost vlastníků nemovitostí, právě ti mohou nedostatečnou identifikovatelnost položek na seznamu napravit. „Podle dostupných dat je podnět k prošetření nedostatečně identifikovatelných vlastníků v naprosté většině podán během dědického řízení. Vlastníci se ale o pozemek mohou na ÚZSVM přihlásit i sami mimo jakékoliv řízení nebo na základě výzvy z úřadu,” popisuje  Tereza Komárková.

Nachází-li se tedy na seznamu položek nemovitost, jejíž byste mohli být vlastníkem, shromážděte co nejvíce dokladů o tom, které vaše vlastnictví dosvědčily a obraťte se na příslušné pracoviště ÚZSVM. Mezi takové dokumenty mohou patřit například rodné, oddací či úmrtní listy, rozhodnutí v dědickém řízení, kupní či směnné smlouvy a další.

Více informací mohou potenciální vlastníci nemovitostí najít v brožuře zpracované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Nedostatečně identifikovatelní vlastníci.

[Autor: ]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...