1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Kontejnery na nápojové kartony v Praze končí, slučují se s plastovými
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Kontejnery na nápojové kartony v Praze končí, slučují se s plastovými

Barevné kontejnery na tříděný odpad se již staly součástí třídění odpadu z domácností.  Nejběžněji jsou využívány nádoby na papír, sklo, plast a nápojové obaly. V Praze nyní dochází k výrazné změně. Nově se do žlutých nádob na plasty budou vhazovat i nápojové kartony (tetrapaky).  Současný počet kontejnerů na daném místě zůstane stejný, jen tetrapakový kontejner bude vyměněn za žlutý. Žluté kontejnery jsou nově označeny informačním polepem multikomoditní sběr s grafickým vyobrazením.

Výměna tetrapakových nádob za multikomoditní by měla být v Praze ukončena do konce roku 2023

Důvodem pro zavádění multikomoditních nádob je vysoká finanční nákladnost sběru nápojových kartonů. Podle zkušeností svozových firem bývá obsah nádob často znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje pouze okolo 50 % původního množství.

Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoby na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště.

Jak třídit odpad?

Stále však platí zásady správného třídění nápojových kartonů, tedy obaly od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin vyhazovat do kontejnerů vyprázdněné a stlačené.

Sběr kovových obalů si naopak vede dobře

Kovové odpady budou i nadále sbírány samostatně do šedivých kontejnerů. U této komodity je naopak čistota sběru velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Dobrou zprávou též je, že vysbírané množství každý rok narůstá.

Nic se nemění ani při třídění papíru, skla a elektrozařízení.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...