1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Koronavirus mění pravidla pro třídění domácího odpadu
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Koronavirus mění pravidla pro třídění domácího odpadu

Nakládání s odpadem během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 musíme v některých případech změnit. Například v domácnostech, kde se vyskytuje osoba v karanténě nebo s prokázaným onemocněním, by se neměl třídit odpad. Na co dalšího musíte dát pozor?

Máme doma nakaženého, co s odpadem?

V domácnostech, kde se objeví nakažený koronavirem, nebo tam, kde jsou osoby v karanténě, omezte třídění odpadu. Plechovky, plasty a papír vyprodukované rizikovou domácností nejsou již v kontejnerech nijak chráněné, a jelikož bylo prokázáno, že vir COVID-19 přežije na materiálech, jako je plast, papír, kov apod. i několik desítek hodin, stává se takto produkovaný odpad nebezpečný jak pro sousedy, tak pracovníky technických služeb.

Odpadky tedy vkládejte do plastového pytle. Ty by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte. Takto zabezpečené odpadky poté vhazujete do popelnic a kontejnerů na směsný odpad (nejčastěji černé barvy).

Co s použitou rouškou nebo respirátorem?

Zvláštní opatření platí i pro vyhození jednorázových roušek a respirátorů. Zde již musí zbystřit všechny domácnosti. Jednorázové ochranné pomůcky můžete po použití vyhodit do směsného odpadu. Nakládejte s nimi však stejně, jak bylo popsáno v předchozím odstavci pro domácnosti v nakaženou osobou či v karanténě. Stejné opatření platí také pro papírové kapesníčky a ochranné rukavice. 

Správná hygiena je základ

Pytle s odpadky nikdy nenechávejte mimo sběrnou nádobu. Riskujete tak opět zdraví vašich sousedů i popelářů. Po manipulaci s jakýmikoliv odpadky vždy dbejte na svoji hygienu. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem v teplé vodě nebo použijte dezinfekční gel.

Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený přímo na sběrný dvůr, tak s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...