1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Na co se často ptáte ohledně nové povinnosti měsíční informovanosti o spotřebě?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Na co se často ptáte ohledně nové povinnosti měsíční informovanosti o spotřebě?

Povinnost měsíční informace s platností od 1.1.2024 stanoví zákon č. 424/2023 Sb. (novelizace zákona 67/2013 Sb). Zákon rovněž definuje obsah měsíční informace o spotřebě, a to včetně způsobu a časového horizontu jejího poskytování příjemci služeb (domácnosti).

Pozor na mylný výklad. Měsíční informace nejsou měsíční vyúčtování

„Je nutno si uvědomit, jaké jsou rozdíly mezi vyúčtováním a měsíční informací o spotřebě. Vyúčtování obsahuje informaci o spotřebách a nákladech, zatímco měsíční informace o spotřebě, jak už sám název říká, obsahuje informace o spotřebě v příslušných jednotkách kWh, m3, nebo dílcích na indikátorech na radiátorech. Nedovíte se tedy aktuální náklad v penězích, ale pouze spotřebu v jednotkách a údajích spotřebovaného množství tepla a teplé vody, případně i vody studené. Současný systém fakturace a časového rozlišení nákladů ani neumožňuje vyčíslení věrného nákladu do takto krátkého měsíčního časového období,“ vysvětluje Jiří Zerzaň, specialista na rozúčtovací legislativu.

Měsíční informace jsou zpracovány v přehledné grafické podobě. Sledovat můžete v ose časového a místního srovnání. V případě časového srovnání se můžete podívat, jestli jste ve srovnatelném období loňského roku spotřebovali energie více, nebo méně. Místní srovnání ukazuje poměr vaší spotřeby v rámci vašeho domu.

Novým pojmem je referenční uživatel. Kdo to je?

V přehledu měsíčních informací o spotřebě se v rámci místního srovnání setkáte s označením referenční uživatel. Referenčního uživatele zavádí vyhláška č. 269/2015 Sb. (novelizace vyhláškou č. 376/2021 Sb.). Jedná je o propočet průměrné spotřeby tepla a vody v domě. „V případě vytápění se jedná o počet dílků na 1m2 započitatelné podlahové plochy, v případě teplé vody je to průměr v m3 na jednu uživatelskou jednotku (byt). V porovnání s vaší spotřebou vám bude zřejmé, zda se pohybuje nad, nebo pod průměrem domu,“ doplňuje praxi Jiří Zerzaň.

Konkrétní údaje ostatních domácností vám nejsou přístupné, a to při plném respektování požadavků GDPR.

Je poskytování měsíční informovanosti povinné?

U některých domů se můžeme setkat s odmítáním nové povinnosti. Je nutné upozornit, že neplnění této povinnosti je v rozporu se zákonem. Jak dále upozorňuje Jiří Zerzaň, není přípustná ani varianta, že si dům odhlasuje, že měsíční informovanost nechce. Ze zákona musí mít přístup k měsíční informovanosti každý příjemce služeb a je již na jeho zvážení, zda bude možnost sledování své spotřeby využívat.

Pokud dojde k nedodržení informační povinnosti, je zapotřebí počítat s případnou sankcí až do výše 200 000 kč, kterou by udělila Státní energetická inspekce, neboť by se jednalo o správní delikt. Tato případná pokuta jde za konkrétními osobami, tedy za statutárními zástupci a není možné na ni uplatnit pojištění odpovědnosti.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...