1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Nájemníky mohou překvapit nedoplatky za energie, ne vždy ale lze částku vymáhat
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Nájemníky mohou překvapit nedoplatky za energie, ne vždy ale lze částku vymáhat

Ceny energií začaly v loňském roce dosahovat rekordních částek. Díky fixaci cen i dostupným zásobám se změny dotkly domácností zatím jen v omezené míře, v následujících letech ale může jít o mnohem větší problém, který se projeví ve velké části vyúčtováních. Pokud bydlíte v nájemním či družstevním bydlení, mohou se na vás navíc vztahovat určitá specifika, jak v této oblasti postupovat.

Zastropování pomůže jen částečně

Pronajímatelé i nájemníci by si z důvodu zvyšování cen energií i nájmů měli dávat pozor zejména na výši vyměřených záloh na tento rok. Vzhledem k tomu, že se koncem loňského roku změna neprojevila plně, se řada lidí domnívá, že ke zvyšování záloh zatím nemusí ve velké míře docházet. I přes zastropování cen, které česká vláda schválila, se však náklady na provoz nemovitostí budou zvyšovat. „Většina družstev má zafixované ceny ještě z předchozích období, jinde ale fixace skončily na přelomu roku a byly podepsány nové smlouvy. Konkrétně například v bytě, kde platili 3 – 4 000 korun, by cena v případě cenového stropu mohla stoupnout až pětinásobně, tedy na 10 – 12 000 korun na byt. Bojíme se tak, že naroste počet neplatičů, dlužníků. V tuto chvíli odhadujeme, že by se mohlo jednat o 20-25 % domácností, které se dostanou do velkých problémů,” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Zvýšení záloh má zákonné náležitosti

Pronajímatel bytu má právo v průběhu roku změnit výši měsíční zálohy, a to v míře, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, zejména došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby. Zvýšení záloh má však zákonné náležitosti a nemůže přijít ze dne na den. Pronajímatel je povinen změnu řádně odůvodnit a oznámit ji nájemci písemně. Platbu pak může požadovat nejdříve od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemného oznámení. Toto pravidlo platí také mezi společenstvím vlastníků jednotek či ve družstvech, kdy mohou za dodržení podmínky řádného zdůvodnění písemným oznámením jednostranně změnit výši záloh na služby. V případě, že nebudou splněny tyto formální náležitosti, je však zvýšení záloh neplatné.

Kdy pronajímatel nemůže zálohy na energie zvýšit?

Výše zálohových plateb je uvedena v nájemní smlouvě, přičemž případné přeplatky a nedoplatky se vyrovnávají při ročním a závěrečném vyúčtování dodávek energií. „V praxi se platba energií v nájemních nemovitostech řeší dvěma způsoby – buď jsou napsané na jméno pronajímatele, který za platby u dodavatelů odpovídá, nebo jsou přepsány na nájemníka,” vysvětluje Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Pokud jste si ale dojednali, že za služby poskytované spolu s nájmem platíte paušální částkou, kterou pronajímatel nevyúčtovává, pronajímatel vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Co dělat, když jsou zálohy příliš vysoké?

V některých situacích se může stát, že nově vyměřené zálohy jsou skutečně příliš vysoké a jejich financování není pro domácnost i přes zastropování cen udržitelné. Někteří pronajímatelé i nájemníci si nechávají zálohy snižovat, v závěru roku ale může přijít vysoké vyúčtování, se kterým nemusí jedna či druhá strana počítat. Prvním krokem, který tak může nájemník podniknout, je kontaktování svého dodavatele energie a hledání lepších podmínek, případně si domluvit splátkový kalendář či oslovit další dodavatele. „To lze ale jen v případě, že jsou energie přepsány na jméno nájemce. Když ne, musí tyto kroky podniknout pronajímatel, což se v praxi ne vždy děje,” doplňuje Tomáš Smolík. Je možné se obrátit také na organizace, které v této situaci dokáží poradit, jako je například Asociace občanských poraden, která funguje ve všech regionech.

Příspěvek na bydlení se vztahuje také na nájemníky

Jedním z kroků je možnost zažádat si o příspěvek na bydlení v rámci tzv. boje s energetickou chudobou. Nárok na příspěvek se hodnotí dle dokladů o výši nákladů na služby a energie společně s nájemní smlouvou. Požádat o příspěvek lze na Úřadu práce ČR, kde posoudí čisté příjmy členů domácnosti a náklady na bydlení za uplynulé čtvrtletí. Nově mohou o příspěvek žádat také lidé v pronájmu. Čerpat ji mohou také členové družstva či SVJ. „Máme zpětnou vazbu, že velká část lidí o této možnosti podpory neví. Druhá část lidí se nechce tuto podporu využít, protože se stydí přiznat, že jsou ve finančních problémech, v této situaci ale stud není na místě,” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...