1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Nezapomněli jste zaplatit daň z nemovitých věcí?
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Nezapomněli jste zaplatit daň z nemovitých věcí?

Do konce března měli podat přiznání k dani z nemovitých věcí ti, kteří loni koupili, vystavěli, zdědili, nebo přestavěli nějakou nemovitost. Pokud vlastníte nemovitost delší dobu a daňové přiznání jste při nabytí podali, nyní již každoročně automaticky dostáváte z finančního úřadu jen výzvu k platbě s odpovídající částkou. 

Každý rok jiná částka

Rozhodně neplatí, že kdo vlastní nemovitost několik let, platí každý rok stejně vysokou daň z nemovitých věcí. Důležitý pro výpočet konečné částky je totiž koeficient, který stanovují zastupitelé jednotlivých obcí. Letos tak budou více platit například majitelé nemovitostí ve Slavkově a Strakonicích či v části Havlíčkova Brodu a Prostějova. V případě, že chcete dohledat, jaké koeficienty se vztahují na vaše nemovitosti, najdete je podle parcelních čísel.

Prodej nemovitosti nebo darování? Informujte finanční úřad

Daň platíte v případě, pokud jste uvedeni jako majitelé nemovitosti k 1. lednu daného roku. Jestliže jste v průběhu loňského roku prodali či darovali nemovitost a v daném kraji vám žádná jiná nezbyla, nebudete podávat žádné “nulové” přiznání. Musíte však finančnímu úřadu oznámit, že jste nemovitost prodali. Není na to žádný formulář, stačí napsat zprávu volnou formou. „Úřad za prohřešek pokuty ve skutečnosti nevystavuje, ale rozhodně je lepší finanční úřad o této skutečnosti informovat. Pokud nemovitost prodáte, avšak vám v příslušném kraji ještě nějaká zbývá, jste povinni podat daňové přiznání, v němž tuto změnu zohledníte. Daň je možné přiznat podáním řádného daňového přiznání, nebo dílčího daňového přiznání. V řádném daňovém přiznání zohledníte všechny nemovité věci, které v daném kraji vlastníte ke stavu k 1.1. příslušného roku, v dílčím promítnete pouze nastalé změny,“ radí Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Co když výzva k platbě nepřijde?

Vlastníci nemovitosti, u kterých se během loňského roku nic nezměnilo, standardně dostávají v průběhu května složenku s výší daně z nemovitých věcí. Vlastníci datové schránky dostávají informaci touto cestou. Počítejte s tím, že daň z nemovitých věcí hradíte vždy místně příslušnému finančnímu úřadu. Vlastníte-li tedy nemovitosti ve více krajích, výzvu k platbě dostanete za každý kraj samostatně, a tak také bude platit.

Poplatníci daně z nemovitých věcí nedostávají výzvu k platbě najednou. Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti máte. Jestliže nebudete mít ve schránce složenku, nebo informaci přes datovou schránku ani ke konci května, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Tak zjistíte přesnou výši daně, kterou máte zaplatit.

Termíny a možnosti platby daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti je splatná do konce května daného kalendářního roku. Na rozdíl od daňového přiznání z příjmů se vztahuje k aktuálnímu roku, letos tedy platíme daň z nemovitých věcí pro rok 2021. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, tak poplatník může tuto zaplatit ve dvou splátkách, k 31. květnu a k 30. listopadu. Nic mu ale nebrání zaplatit vše najednou v květnové splátce.

Daň z nemovitosti je možné platit převodem, daňovou složenkou, hotově na pokladně finančního úřadu nebo běžnou složenkou. K platbě daně z nemovitosti se také můžete přihlásit prostřednictvím SIPO na České poště.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...