1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Pozor na chyby při vkládání do rejstříku společenství nebo obchodního rejstříku
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Pozor na chyby při vkládání do rejstříku společenství nebo obchodního rejstříku

Jedním z častých pochybení statutárních zástupců jsou chybějící nebo neúplné dokumenty vkládané do rejstříku společenství vlastníků jednotek, resp. do obchodního rejstříku v případě bytových družstev. Kde se nejvíce chybuje a jaké postihy hrozí?

Nejprve výzva, poté pokuta

Zapsané údaje v rejstříku společenství vlastníků jednotek, resp. v obchodním rejstříku v případě bytových družstev mají odpovídat skutečnému stavu. Zákon umožňuje rejstříkovému soudu, aby uložil sankce v důsledku neplnění povinnosti založit požadované listiny do sbírky listin. Jestliže je v rejstříku zapsán určitý údaj, ale není ve sbírce listin uložena odpovídající listina, vyzve rejstříkový soud dotyčný subjekt, aby bez zbytečného odkladu listinu předložil. Není-li vyžadovaná listina dodána, může rejstříkový soud zapsané osobě uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč. Obdobně lze pořádkovou pokutu uložit, jestliže rejstříkový soud vyzve subjekt, aby mu sdělil skutečnosti nebo předložil listiny, které jsou nezbytné pro rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu.

Zveřejňování účetních závěrek vyžaduje zákon

Pokud jde o povinnost zakládat požadované listiny do sbírky listin, je třeba dát pozor rovněž na zveřejňování účetních závěrek. Zákon o účetnictví považuje nezakládání příslušných účetních dokladů za přestupek, za nějž hrozí sankce ve výši 3 % celkové hodnoty aktiv. Neplněním povinností souvisejících se zápisem společenství vlastníků jednotek či bytového družstva ve veřejných rejstřících se dále členové statutárních orgánů dopouštějí porušení péče řádného hospodáře, v důsledku, kterého po nich může být vymáhána náhrada škody, která tímto subjektu či jiné osobě vznikne.

[Autor: /mak/]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...