Jistě jste zaznamenali zdražení distribučních poplatků za elektřinu. Více než kdy jindy nás teď zajímá, jaké poplatky vlastně platíme. Přinášíme přehledné srovnání pro domácnostmi nejběžněji používanou sazbu D02d.

Cena za odběr (Kč / MWh)

Distributorovi platíme za to, že připraví a udržuje síť tak, abychom elektřinu mohli odebírat a stále jí pro nás bylo dostatek. Cena je za každou spotřebovanou MWh elektřiny. „Při porovnání dat je zřejmé, že obyvatelé hlavního města platili již v roce 2023 výrazně méně než zbytek republiky. A Pražanům se tento poplatek také nejméně zdražil, jen o 6 %. Naopak ten, kdo bydlí ve středních Čechách, na severu Čech nebo na severu Moravy, ten bude platit o 25 % více,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce energo společnosti Kalkulátor.cz a dodává: „Za každou spotřebovanou 1 MWh elektřiny si připlatí téměř 500 Kč. Zákazníci, kteří mají odběrné místo v distribučním území EON, si připlatí o 21 % více. Cena se jim tedy zvedne o 439 Kč za 1 MWh spotřebované elektřiny. Na území obhospodařovaném společností ČEZ pak o 21 % více, konkrétně 490 Kč.“

Cena systémových služeb (Kč / MWh)

Tento poplatek platí každý zákazník v ČR stejný, bez ohledu na to, v jakém je distribučním území. I zde platíme za každou spotřebovanou MWh elektřiny. V roce 2023 to bylo 137 Kč, v roce 2024 to bude 258 Kč. Rozdíl tedy činí 120 Kč (87 %).

Daň z elektřiny (Kč / MWh)

Jediný poplatek, který se nezměnil. Pro všechna distribuční území a pro všechny distribuční sazby platí stejný poplatek jak pro rok 2023, tak i pro rok 2024 a to 34 Kč / MWh.

Cena na podporu výkupu elektřiny (Kč / MWh)

Poplatek známý jako POZE, který nebyl v roce 2023 účtován. Nyní se vrací a pro všechna distribuční území je stejný ve výši 599 Kč / MWh. Znovuobnovené účtování tohoto poplatku představuje největší podíl na aktuálním zdražení distribučních poplatků,“ hodnotí Lukáš Kaňok, ředitel sekce energo společnosti Kalkulátor.cz.

Cena za činnost operátora trhu (Kč / měsíc)

Bez ohledu na měsíční objem spotřebované elektřiny platíme poplatek za činnost operátora. Platíme tedy za to, že v síti není ani moc, ani málo proudu. Nebo například když má elektrárna výpadek, či naopak zahájí provoz továrna s velkou spotřebou, tak nám doma stále vše svítí a nepoznáme rozdíl. 21% zdražení je stejné pro všechna distribuční území.  Je to dáno tím, že pro celou ČR je jen jeden operátor trhu. Naopak distributory máme v České republice 3 a ti své náklady, které platíme formou poplatků výše, mají různé. Celkové navýšení ceny je ale jen o 1 Kč za měsíc, tedy o 12 Kč za rok. Tento poplatek nehrál v roce 2023 téměř žádnou roli a ani po zdražení v tomto roce o 21 % se to nezměnilo.

Poplatek za jistič (Kč / měsíc)

Poplatek za jistič platíme podle toho, jaké máme doma instalované spotřebiče a kolik proudu pro svůj chod potřebují. Celkem máme 15 různých sazeb za jističe, nejběžnějším poplatkem u sazby D02d je 3x16A, pro který platí tato srovnávací tabulka:

I u tohoto poplatku je zřejmé, že v “Praze je blaze” a nadále bude. Zdražení v distribučním území PRE je jen o 15 Kč měsíčně, tedy 180 Kč za rok. Naopak ti, kdo bydlí na adrese v distribučním území ČEZu, si budou muset u tohoto typu jističe (a této distribuční sazby) připlatit o 25 % více, tedy o 31 Kč měsíčně, o 372 Kč za rok více.

Pro úplnost: zdražení v % je téměř stejné bez ohledu na to, jaký jistič doma máte. Takže pokud máte distributora ČEZ, tak se vám poplatek za jistič zdraží o 25 %, i když máte typ 3×15 nebo 3x50A.

Celkově se nám distribuční poplatky zvedly průměrně o 68 %

„Zásadní podíl na tomto zdražení, má znovuobnovení poplatků za zelenou elektřinu. Každý budeme opět platit 599 Kč za 1 MWh spotřebované elektřiny. Druhé nejvyšší zdražení představuje poplatek za distribuci (dopravu elektřiny jako takové). V Praze si připlatíme o 100 Kč více, ale ve zbytku republiky to bude o 440 až 500 Kč více,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce energo společnosti Kalkulátor.cz, a dodává: „Systémové služby se nám všem zdraží o 120 Kč za MWh. Poplatky, které platíme měsíčně a nemá na ně vliv naše spotřeba elektřiny, jsou pro zákazníky s větší / velkou spotřebou, vlastně téměř nezajímavé, protože za každou 1 MWh si celkově připlatí cca 1.200 Kč (příklad distribuce ČEZ). Pokud má někdo spotřebu 5 MWh ročně, pak si připlatí 6.000 Kč. V tomto pohledu je zdražení měsíčních poplatků o 200 Kč za celý rok opravdu nedůležité. Pokud má někdo byt s roční spotřebou jen kolem 0,5 MWh, zdraží se mu platba MWh o 600 Kč. Ale měsíční poplatky se mu také zdraží o 200 Kč, takže celkové zdražení zvedají o třetinu.“

Rada na závěr? Buďte proaktivní a zajistěte si co nejnižší cenu elektřiny. Regulovanou část ceny elektřiny sice nemáte možnost ovlivnit, ale tu druhou – obchodní ano. Současná doba umožňuje srovnat si aktuální nabídky různých dodavatelů energií, a tak ušetřit.

Loading...