Do konce dubna měli nájemci obdržet vyúčtování záloh za služby. Podle zákona jej totiž musí dostat do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, které je v drtivé většině případů shodné s kalendářním rokem. Pokud má pronajímatel zpoždění nebo je vyúčtování s chybami, má nájemce dle zákona nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení – pokud není sjednaná nižší částka.

Ve kterých případech by pokuta pro pronajímatele přicházela v úvahu?

„Ve vztahu pronajímatele a nájemce není obvyklé, že by právě pronajímatel měl nájemci platit pokutu. Opožděné nebo chybné vyúčtování záloh na služby je ale přesně tento případ. Výše pokuty se přitom v případě sporu o správnost vyúčtování může vyšplhat přibližně až na 18 000 Kč za rok,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Zároveň je ale třeba zdůraznit, že vše je vyvážené na obě strany. Stejná výše pokuty platí i v případě, kdy některou ze svých povinností poruší nájemce – například neoznámí změnu počtu osob, které nemovitost obývají.“

Jaké jsou termíny?

Pokuta pro pronajímatele platí například i v případě, kdy pronajímatel neumožní nájemci nahlédnout do podkladů k vyúčtování nebo pokud včas a řádně nevypořádá námitky nájemce. Na podání námitek k vyúčtování má nájemce přitom 30 dní od obdržení vyúčtování nebo od doložení nájemcem vyžádaných podkladů. Včas uplatněné námitky pak musí pronajímatel vyřídit rovněž ve lhůtě 30 dnů, a to od jejich předložení nájemcem.

Na koho jsou napsané energie? Řešením je zvýšení záloh

„Nájemce navíc může s vyúčtováním čekat i jedno velké negativní překvapení. Ceny energií v porovnání s předchozí topnou sezonou dramaticky vzrostly. Velká část majitelů nemovitostí na pronájem má ale energie napsané přímo na sebe a svým nájemcům nezměnila výši záloh. Ti tak nemusí ani tušit, že nárůst nákladů se týká i jich a vůbec tak nemusí mít dostatek prostředků na doplatky. Ty přitom mohou i v menším bytě snadno dosáhnout desítek tisíc korun, což může zkomplikovat situaci nejen nájemců, ale následně i pronajímatelů,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Loading...