1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Pro které domy a od kdy platí nová povinnost měsíční informovanosti
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Pro které domy a od kdy platí nová povinnost měsíční informovanosti

Informační povinnost stanoví zákon č. 424/2023 Sb. (novelizace zákona 67/2013 Sb). Vzniká datem 1.1.2024 v těch domech, kde mají buď vše, nebo jenom teplou vodu, nebo jenom vytápění, měřeno přístroji s dálkovým odečtem.

Jakou formou budou informace předávány

Pro předávání informací je jednoznačně preferována elektronická forma, předpokladem je využívání portálů s přístupovými hesly na příslušné webové stránky. Přístupy a hesla dostanou příjemci služeb (domácnosti) od výboru nebo vlastníka domu. Nemusí být třeba žádná aplikace ani software, pouze přístup k internetu. Pokud některý příjemce služeb odmítne přístupové údaje převzít, měl by o tom být učiněn zápis, aby si případně později nemohl stěžovat, že mu byl jeho zákonný přístup k informacím odepřen. Postačí však doložení, že byl příjemci služeb přístup k informaci nabídnut.

Není rozhodující, jestli portál provozuje rozúčtovatel nebo správce, případně zda si SVJ, družstvo nebo jiný vlastník domu zpracuje svoji vlastní elektronickou verzi. „Dlužno však poznamenat, že vlastní verzí se neušetří, protože zpoplatněn je především sběr dat, jejich zpracování a přenos a samotný portál se na celkové částce prakticky nepodílí. Navíc můžeme předpokládat, že již osvědčené portály rozúčtovatele nebo správce budou mít výrazně přehlednější a sofistikovanější podobu než individuální varianty,“ upozorňuje Jiří Zerzaň, specialistou na rozúčtovací legislativu.

Kromě elektronické formy měsíční informovanosti se ve většině domů nevyhnou ani papírové formě. V zákoně je přímo uvedeno, že bude-li příjemce služeb trvat na listinném vyhotovení měsíční informace, musí mu být vyhověno. Bude se jednat především o příjemce služby bez přístupu k počítači a internetu. Listinná forma měsíční informovanosti však bude úměrně zpoplatněna.

Přípustnou alternativou je umožnit příjemci služeb nahlédnout do jeho rozhraní portálu v rámci úředních hodin výboru. Tato možnost je ze strany statutárního orgánu vstřícnost, nikoliv povinnost. Umožněním nahlédnout může být pověřen statutárním orgánem také správce bytového domu, ale je si třeba uvědomit, že zpravidla půjde o další službu navíc ke stávajícímu rozsahu správy.

Kolik za měsíční informovanost o spotřebě zaplatíme

Cena za poskytování měsíční informovanosti není přesně stanovena a může se lišit podle poskytovatele služby a některých dalších podmínek. „Alespoň pro rámcovou představu lze uvést ilustrační příklad domu s 30 bytovými jednotkami, kde lze očekávat kompletní náklady na měsíční informovanost cca do 20 Kč/byt a měsíc,“ uvádí ilustrační příklad Jiří Zerzaň. Výdaje za měsíční informovanost budou v ročním vyúčtování vedeny v samostatné položce.

Povinnost poskytovat měsíční informovanost stanovuje zákon

U některých domů se můžeme setkat s odmítáním nové povinnosti. Je nutné upozornit, že neplnění této povinnosti je v rozporu se zákonem. Jak dále upozorňuje Jiří Zerzaň, není přípustná ani varianta, že si dům odhlasuje, že měsíční informovanost nechce. Ze zákona musí mít přístup k měsíční informovanosti každý příjemce služeb a je již na jeho zvážení, zda bude možnost sledování své spotřeby využívat.

Pokud dojde k nedodržení informační povinnosti, je zapotřebí počítat s případnou sankcí až do výše 200 000 kč, kterou by udělila Státní energetická inspekce, neboť by se jednalo o správní delikt. Tato případná pokuta jde za konkrétními osobami, tedy za statutárními zástupci a není možné na ni uplatnit pojištění odpovědnosti.

SBD Praha připravuje vlastní klientskou aplikaci

Informaci o své spotřebě tepla, teplé a studené vody najdou také vlastníci a nájemci družstevních bytů v domech, kde měření spotřeb zajišťuje SBD Praha. K tomu je připravena nová klientská aplikace, jejíž spuštění je plánováno ve druhé polovině února. Postupně se bude rozšiřovat i na další objekty, které v letošním roce svěří měření spotřeb energií SBD Praha. Hlavním cílem je přímé propojení veškerých dat o provozu a správě bytového domu v režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu.

Bude k tomu zapotřebí ještě mnoha kroků, jak na straně samotného správce, tak i na straně klienta, ale také dodavatelů jednotlivých komodit. Je určitě skvělé, že mnozí z nich novou výzvu vnímají a aktivně spolupracují na propojení spravovaných dat. Za pár let se budeme divit, jak jsme mohli tak dlouho vydržet bez nich.

[Autor: /čko/]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...