1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Pro stovky SVJ a družstev je aktuální téma dozateplení domu
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Pro stovky SVJ a družstev je aktuální téma dozateplení domu

Znovu se věnovat zateplení je námětem pro vlastníky domů zateplených v 90. letech a dříve. Zde se nabízí otázka, zda jejich zateplení splňuje současné požadavky na snižování energetické náročnosti bydlení a zda bydlící neplatí za teplo více, než je nutné. Jak ukazuje praxe, u mnoha z těchto domů jejich zateplení již současným požadavkům nevyhovuje. Co se stávajícím zateplením dělat?

Jak poznat, že zateplení dostatečně neplní svou funkci?

V první řadě je nutné posoudit stav a efekt současného zateplení. Aby bylo dosaženo maximální efektivity ochrany konstrukcí domu, komfortu pro bydlící a úspor na vytápění, pohybují se dnešní standardy zateplení u běžného bytového domu v rozmezí 140 – 200 mm.

Dalším důvodem pro nové řešení jsou i některé poruchy funkčnosti stávajícího zateplovacího systému. Jaké bude řešení závisí na podrobné revizi stávajícího zateplovacího systému. Tato činnost přísluší výhradně projektantovi nebo odborné firmě, jelikož toto řešení tzv. zateplení na zateplení má své úskalí a zákonitosti. Z výsledků vyplyne, zda bude možné dům pouze dozateplit, nebo bude nezbytné zcela nové zateplení. Pro obě řešení existují komplexní certifikované systémy.

Zateplení na zateplení je již několik let běžně aplikováno. Principem je ponechání stávajícího zateplovacího systému a aplikace nové vrstvy izolantu tak, aby celkový součet zateplení odpovídal současným požadavkům. 

Pozor, firma, která umí zateplovat, nemusí být stejně dobrá pro dozateplení

Zda je dozateplení vhodné pro váš dům může posoudit pouze firma, které má s dozateplováním budov již dostatečné zkušenosti. Vyžadujte reference a nechte si předložit osvědčení o odborném proškolení. „Využít můžete také doporučení výrobce zateplovacího systému, který zpravidla disponuje seznamy proškolených realizačních firem,” radí Ing. Karel Sedláček, Ph.D., manažer technické podpory ISOVER.

[Autor: Martin Macháček]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...