1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti bude v české legislativě letos
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti bude v české legislativě letos

Strategická směrnice EU klade požadavek dosáhnout výrazných úspor v oblasti energetické účinnosti. Pro vlastníky bytových domů jsou v rámci revize evropské směrnice o snižování energetické náročnosti nejdůležitější změny vztahující se k vytápění, případně chlazení.

Příjemci služeb budou o své spotřebě informováni častěji

Zásadní změny a nové požadavky směrnice přináší do oblasti informovanosti o spotřebě energií. Informace z měření by měl dostávat konečný spotřebitel v takové četnosti a podobě, aby mohl reagovat a měnit své uživatelské chování. Je předpoklad, že díky možnosti průběžné korekce spotřeby příjemců služeb se výdaje za energie v domě budou snižovat.

Požadavkům směrnice vyhoví dálkově odečitatelná měřidla

Obecný trend a současně i požadavky vyplývající z evropské směrnice vedou k využívání dálkových odečtů. Jednodušší formu představují odečty walk-by, probíhající v intervalech odpovídajících příchodu pověřeného pracovníka k domu. Do jednotlivých bytů není třeba vcházet. Při splnění budoucích požadavků na vyšší četnost informovanosti o spotřebě však bude tento způsob přinášet zvýšené náklady.

Pro skutečný on-line přenos dat slouží sofistikované systémy, které automaticky sbírají data z jednotlivých měřidel a průběžně je odesílají. K domům není třeba docházet. Množství dat umožňuje detailně vyhodnotit spotřebu energií a informace v požadovaném čase předat zpět příjemci služeb.

Nové požadavky budou vyžadovat kompatibilitu procesu

Změny v procesu sběru, vyhodnocování a předávání dat o spotřebě budou na straně rozúčtovacích společností a správců vyžadovat rychlé a spolehlivé softwary a IT zázemí s kompatibilním systémem mezi rozúčtovateli a správci. 

Kdy vstoupí směrnice v platnost?

Úprava podmínek pro měření a vyúčtování měla být implementována do české legislativy do 25. 10. 2020. Tento stav však nenastal. Je předpoklad, že by se nové požadavky mohly promítnout v českém právním řádu v polovině roku 2021. Od tohoto termínu by u nových instalací měla být osazována dálkově odečitatelná měřidla, respektive přístroje registrující dodávku tepelné energie.

Domům, které již dnes využívají dálkové odečty, a to jak formou walk-by, tak on-line přenosem dat, přinese změna legislativy povinnost poskytovat příjemcům služeb častější informace o spotřebě pravděpodobně od roku 2022.

Plošná povinnost instalace měřidel s dálkovými odečty bude platit od 1. 1. 2027.

[Autor: Dominika Bučková]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...