1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti bude v české legislativě letos
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti bude v české legislativě letos

Strategická směrnice EU klade požadavek dosáhnout výrazných úspor v oblasti energetické účinnosti. Pro vlastníky bytových domů jsou v rámci revize evropské směrnice o snižování energetické náročnosti nejdůležitější změny vztahující se k vytápění, případně chlazení.

Příjemci služeb budou o své spotřebě informováni častěji

Zásadní změny a nové požadavky směrnice přináší do oblasti informovanosti o spotřebě energií. Informace z měření by měl dostávat konečný spotřebitel v takové četnosti a podobě, aby mohl reagovat a měnit své uživatelské chování. Je předpoklad, že díky možnosti průběžné korekce spotřeby příjemců služeb se výdaje za energie v domě budou snižovat.

Požadavkům směrnice vyhoví dálkově odečitatelná měřidla

Obecný trend a současně i požadavky vyplývající z evropské směrnice vedou k využívání dálkových odečtů. Jednodušší formu představují odečty walk-by, probíhající v intervalech odpovídajících příchodu pověřeného pracovníka k domu. Do jednotlivých bytů není třeba vcházet. Při splnění budoucích požadavků na vyšší četnost informovanosti o spotřebě však bude tento způsob přinášet zvýšené náklady.

Pro skutečný on-line přenos dat slouží sofistikované systémy, které automaticky sbírají data z jednotlivých měřidel a průběžně je odesílají. K domům není třeba docházet. Množství dat umožňuje detailně vyhodnotit spotřebu energií a informace v požadovaném čase předat zpět příjemci služeb.

Nové požadavky budou vyžadovat kompatibilitu procesu

Změny v procesu sběru, vyhodnocování a předávání dat o spotřebě budou na straně rozúčtovacích společností a správců vyžadovat rychlé a spolehlivé softwary a IT zázemí s kompatibilním systémem mezi rozúčtovateli a správci. 

Kdy vstoupí směrnice v platnost?

Úprava podmínek pro měření a vyúčtování měla být implementována do české legislativy do 25. 10. 2020. Tento stav však nenastal. Je předpoklad, že by se nové požadavky mohly promítnout v českém právním řádu v polovině roku 2021. Od tohoto termínu by u nových instalací měla být osazována dálkově odečitatelná měřidla, respektive přístroje registrující dodávku tepelné energie.

Domům, které již dnes využívají dálkové odečty, a to jak formou walk-by, tak on-line přenosem dat, přinese změna legislativy povinnost poskytovat příjemcům služeb častější informace o spotřebě pravděpodobně od roku 2022.

Plošná povinnost instalace měřidel s dálkovými odečty bude platit od 1. 1. 2027.

[Autor: Dominika Bučková]

inzerce

Další podobné články

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...