Pronájmy bytů dlouhodobě provází některé typické problémy, které se propisují do obou stran nájemního vztahu. Změny připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Dotknou se především minimální délky nájemní smlouvy, zvýšení nájemného a zrychlení procesu vyklízení nemovitosti.

Jednoleté nájemné smlouvy jen dvakrát

Plánovaná úprava občanského zákoníku umožňuje nájemníkovi a pronajímateli uzavřít novou smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýše dvakrát za sebou. Pokud by pronajímatel a nájemník uzavřeli třetí smlouvu na kratší dobu, než by nová omezení určovala, taková smlouva by se i přesto považovala za smlouvu na tři roky. V jednání je i možnost výpovědi nájemní smlouvy na dobu neurčitou bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 18 měsíců.

Možnost zvýšení nájemného po rekonstrukci

Z reprezentativních šetření mezi nájemníky a pronajímateli, které si nechalo vypracovat Ministerstvo pro místní rozvoj, též vyplynulo, že 40 % domácností žije v energeticky náročných budovách. Vláda tedy plánuje majitele bytů podnítit k renovaci s možností částečného promítnutí těchto nákladů do celkové výše nájemného, což by mělo z dlouhodobého hlediska ušetřit nájemníkům náklady na energie. Nový návrh by umožnil majitelům požádat soud o jednostranné zvýšení nájemného o 3,5 % z těchto nákladů. Výše nákladů by musela být doložena. 

Snadnější a rychlejší vyklizení bytu

Ministerstvo spravedlnosti připravuje řešení i pro pronajímatele, kteří se často potýkají s obtížemi při vyklizení nemovitosti, které má zdlouhavé soudní řešení. Usnadnění procesu poskytne tzv. Rozkaz k vyklizení domu nebo bytu. Soud má tak právo rozhodnout o doručení rozkazu vyklizení spolu s uhrazením nákladů řízení již do 15 dnů od převzetí rozhodnutí, případně podat odvolání.

Je nutné upozornit, že připravované změny mohou ještě do schválení projít úpravami.

Loading...