1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Co se mění pro provoz budov od 1. 1. 2022
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Co se mění pro provoz budov od 1. 1. 2022

Požadavky na fakturační měřící zařízení dodávky tepelné energie

Podle § 78 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má dodavatel povinnost měřit, vyhodnocovat a vyúčtovat odběrateli tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů měřicího zařízení. Zároveň § 78 odst. 6 citovaného zákona stanovuje technické požadavky na měřící zařízení. Konkrétně, že měřící zařízení musí umožňovat provedení odečtu bez nutnosti přístupu k měřícímu zařízení. Týká se to však měřících zařízení, která jsou instalována po 1. 1. 2022. Měřicím zařízením bez dálkového přenosu údajů může dodavatel tepelné energie zajišťovat měření dodávky tepelné energie pouze pokud bylo instalováno před 1. 1. 2022, ale pouze do 1. 1. 2027.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dodavatel bude u Vás měnit měřící zařízení dodávky tepelné energie po 1. 1. 2022, musí již instalovat měřící zařízení s dálkovým odečtem. Do 1. 1. 2027 musí všichni dodavatelé zajistit obměnu měřících zařízení, tak aby splňovala požadavek na dálkové odečty.

Měření dodávek tepelné energie v bytech a nebytových prostorech

Podle § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost v bytových domech nebo víceúčelových stavbách zásobovaných teplem nebo chladem ze soustavy zásobování tepelnou energií, vybavit každý byt nebo nebytový prostor stanovenými měřidly podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Navazující ustanovení § 7 odst. 11 tohoto zákona specifikuje, že měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné instalovaná po 1. 1. 2022 musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie. A i v tomto případě (vlastníků budov/společenstva vlastníků) zákon stanovuje požadavek na plošnou obměnu v odst. 11 § 7 zákona o hospodaření energií „Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 …“.

S poslední změnou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2022 zároveň došlo k vymezení dlouho očekávaných výjimek z instalace měřidel nebo přístrojů registrující dodávku tepelné energie. Výjimka se týká zjednodušeně řečeno budov, kde je technicky nemožné zavést měření a regulaci, např. u sálavého vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění, a dále v případě energeticky úsporných budov, tzn. ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Výše uvedené změny jsou pouze dílčími změnami v oblasti budov, které mají směrovat k „chytrému/efektivnímu“ řízení spotřeby energie. Tlak na monitoring a automatizaci v řízení spotřeby energie v budovách je možné vidět např. v povinnosti provádět kontroly systému vytápění a systému klimatizace, kdy výjimka z této povinnosti je vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce je umožněna v případě, že systém vytápění je řízen automatizačním a řídícím systémem budov.

Co je potřeba očekávat v návaznosti na zavedení měření dodávek tepelné energie s dálkově odečitatelnými měřícími zařízeními/měřidly/přístroji registrujícími dodávku tepelné energie aneb jaký dopad lze očekávat v oblasti vyúčtování; vyúčtování/rozúčtování

Zároveň s požadavky na měření došlo i k legislativním změnám v oblasti vyúčtování/rozúčtování. Tyto změny se primárně týkají rozsahu informací, které mají ve vyúčtování dodavateli energie být odběratelům poskytovány (vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích). Změny se týkají jak oblasti dodávek elektřiny, plynu tak tepelné energie. Změny jsou účinné od 1. 1. 2022 vyjma vyúčtování poskytnutých za zúčtovací období, které skončilo před 1. 1. 2022. V průběhu roku 2022 by mělo zároveň dojít ke změnám v oblasti poskytování informací o spotřebách, které by měl odběratel obdržet od dodavatele v měsíčních intervalech během topné sezony v případech, že měřící zařízení dodávky tepelné energie je dálkově odečitatelné.

Stejně tak se mění některá související ustanovení vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny se aktuálně týkají zejména rozsahu informací obsažených ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi příjemce služeb za zúčtovací období, které započalo před 1. 1. 2022.
Změna v poskytování informací o spotřebách a jejich frekvence bude v návaznosti na instalaci dálkově odečitatelných měřidel nebo přístrojů registrující dodávku tepelné energie legislativně upravena pravděpodobně od 1. 1. 2023. Do schválení změn v oblasti poskytování informací o spotřebě energie bude docházet k poskytování vyúčtování/rozúčtování jednou ročně, tak jako doposud.

Pro více informací sledujte web: https://www.sbdpraha.cz/informace-pro-klienty/inteligentni-sprava/

[Autor: Ing. Hana Schvarczová]

inzerce

Další podobné články

Poradíme s rekonstrukcí ploché střechy

Velká část bytových domů v České republice má plochou střechu. Jejich průměrné stáří však přesahuje padesát let. Je důležité vědět v jakém stavu se střecha nachází. Pokud je poškozená nebo skrz ni například zatéká do domu, je na čase rekonstrukce. Základem je...

číst více

Vinylová podlaha do bytu nabídne řadu předností

Stojíte před důležitým rozhodnutím, jakou podlahovou krytinu vybrat tak, aby sloužila dlouhé roky, ladila s interiérem a zároveň měla spoustu praktických vlastností? Pak věřte, že univerzální rada neexistuje. Velmi záleží na tom, do jaké místnosti podlahovou krytinu...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...